polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Aktualności » Stypendia na UZZM- jak je zdobyć?
 
Stypendia na UZZM- jak je zdobyć?

Stypendia na UZZM- jak je zdobyć?

 

Mimo że Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie należy do uczelni prywatnych, to studentom w obszarze stypendiów przysługują takie same prawa, jak studentom na uczelniach publicznych. Żacy UZZM mogą skorzystać z kilku rodzajów stypendiów. Jakiego typu i na jakich warunkach można je otrzymać?

Studenci Uczelni  Zawodowej  Zagłębia  Miedziowego mogą skorzystać z następujących rodzajów stypendiów:

• stypendia socjalne,
• stypendia Rektora dla najlepszych studentów
• stypendia specjalne dla niepełnosprawnych,
• zapomogi,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może w danym roku akademickim otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a można to zrobić w dowolnym momencie trwania roku akademickiego. Aby w roku akademickim 2012/2013 móc otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów trzeba przede wszystkim złożyć wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 r. Stypendium rektora może otrzymać 10% studentów z każdego kierunku.

Dzięki przyznanym stypendiom często student może kształcić się na naszej Uczelni bezpłatnie, gdyż stypendium jest w stanie pokryć miesięczne czesne. Dlatego też warto o nie się ubiegać!

Warto podkreślić, że do tej pory nasza Uczelni przyznała stypendia w kwocie aż 2,7 mln złotych!

Więcej informacji na temat stypendiów oraz kwestionariusze do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Sprawy studenckie - Stypendia”.

Wszystkie informacje dotyczące przyznawania stypendiów można uzyskać w Kwesturze UZZM, u p. Anny Sip pod nr telefonu: (76) 749 89 14 lub mailowo:  a.sip@uzzm.pl

Zobacz również:

Dobra wiadomość dla studentów - więcej pieniędzy na stypendia

Przeżyć miesiąc za 50zł? Student potrafi!

Stypendia dla zdolnych uczniów z powiatu olsztyńskiego

 

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012