polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - Pułtusk - AH
 
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - Pułtusk - AH

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - Pułtusk - AH

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
06-100 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17
Pułtusk, mazowieckie

tel.: (23) 692- 98- 13 do 16
e-mail: rektorat@ah.edu.pl
http://www.ah.edu.pl/

akademia, uczelnia prywatna o profilu: humanistyczny, pedagogiczny.

Akademia (do roku akademickiego 2005/2006 Wyższa Szkoła) Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora została założona w 1994 r.; jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 41.
Akademia prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także podyplomowe, na siedmiu wydziałach:
- Administracji
- Filologii Polskiej
- Historycznym
- Nauk Politycznych
- Pedagogicznym
- Socjologii
- Zamiejscowym Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska.

W latach 1994-2011 Akademię ukończyło ponad 45 147 absolwentów.
Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych na dwóch wydziałach: Historycznym i Nauk Politycznych. W latach 1999-2011 prace doktorskie obroniło 58 osób.
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należy do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades. Od lat AH zajmuje miejsca w pierwszej trójce najlepszych uczelni niepaństwowych w krajowych rankingach organizowanych przez „Perspektywy”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost” oraz  „Politykę”.

BAZA BIBLIOTECZNA: http://katalogbiblioteczny.ah.edu.pl/cgi-bin/makwww.exe

Wydział Administracji

06-100 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17
tel.:(23) 692-98-25
e-mail:wydzial.administracji@ah.edu.pl
http://www.ah.edu.pl

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja checked checked                        
Administracja Publiczna                         checked  
Finanse i Rachunkowość w Sektorze Publicznym                         checked  
Integracja Europejska                         checked  
Kontrola i Audyt w Administracji Publicznej                         checked  
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw                         checked  
Studia Podatkowe                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Administracja i Zarządzanie w Turystyce polski nie brak
Administracja Publiczna polski nie brak
Gospodarka i Finanse Sektora Publicznego polski nie brak
Integracja Europejska polski nie brak

 

Administracja, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego polski nie brak
Administracja i Zarządzanie w Turystyce polski nie brak
Administracja Organów Ochrony Prawnej polski nie brak
Administracja Publiczna polski nie brak
Gospodarka i Finanse Sektora Publicznego polski nie brak
Integracja Europejska polski nie brak

 

Administracja Publiczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Finanse i Rachunkowość w Sektorze Publicznym, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Integracja Europejska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Kontrola i Audyt w Administracji Publicznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Studia Podatkowe, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Filologii Polskiej

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B
tel.:(23) 692 97 06 do 07
e-mail:filologia.polska@ah.edu.pl
http://www.ah.edu.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Dla Polonistów z Tytułem Magistra Dające Uprawnienia Nauczycielskie                         checked  
Filologia Polska checked checked         checked checked            
Filologia Polska dla Niepolonistów                         checked  
Logopedyczne                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Dla Polonistów z Tytułem Magistra Dające Uprawnienia Nauczycielskie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Dziennikarstwo Kulturowe polski nie brak
Komunikacja Medialna polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak
Redakcyjno- Wydawnicza polski nie brak

 

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Dziennikarstwo Kulturowe polski nie brak
Komunikacja Medialna polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak

 

Filologia Polska, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Dziennikarstwo Kulturowe polski nie brak
Komunikacja Medialna polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak
Redakcyjno- Wydawnicza polski nie brak

 

Filologia Polska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Dziennikarstwo Kulturowe polski nie brak
Komunikacja Medialna polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak

 

Filologia Polska dla Niepolonistów, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Logopedyczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Historyczny

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B
tel.:(23) 692- 97- 20 (22, 23), 692- 80- 19
e-mail:historia@ah.edu.pl
http://www.ah.edu.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Historia checked checked         checked checked         checked  
Historia i Społeczeństwo                         checked  
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Historia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archeologiczna polski nie brak
Archiwalno- Muzealna polski nie brak
Historia Wojskowości i Marynistyka polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak
Turystyka Dziedzictwa Kulturowego polski nie brak

 

Historia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archeologiczna polski nie brak
Archiwalno-Muzealna polski nie brak
Historia Wojskowości i Marynistyka polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak

 

Historia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archeologiczna polski nie brak
Archiwalno- Muzealna polski nie brak
Historia Wojskowości i Marynistyka polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak
Turystyka Dziedzictwa Kulturowego polski nie brak

 

Historia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archeologiczna polski nie brak
Archiwalno-Muzealna polski nie brak
Historia Wojskowości i Marynistyka polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak

 

Historia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Historia i Społeczeństwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Nauk Politycznych

06-100 Pułtusk, ul. Spacerowa 7
tel.:(23) 696- 98- 56 do 58
e-mail:poliotologia@ah.edu.pl
https://www.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=48&_LangID=1&_CheckSum=1096133394

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Bezpieczeństwo Narodowe checked checked                        
Marketing Polityczny                         checked  
Politologia checked checked         checked checked            
Rosjoznawstwo                         checked  
Wiedza o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości                         checked  
Zarządzanie Bezpieczeństwem                         checked  
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Bezpieczeństwo Narodowe, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo Portów Lotniczych polski nie brak
Ochrona Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych polski nie brak
Zarządzanie Kryzysowe w Administracji Lokalnej polski nie brak

 

Bezpieczeństwo Narodowe, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo Portów Lotniczych polski nie brak
Ochrona Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych polski nie brak
Zarządzanie Kryzysowe w Administracji Lokalnej polski nie brak

 

Marketing Polityczny, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Politologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Dziennikarstwo Telewizyjne polski nie brak
Marketing i Reklama polski nie brak
Współpraca Międzynarodowa polski nie brak
Zarządzanie Bezpieczeństwem polski nie brak

 

Politologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Administracja Publiczna polski nie brak
Dziennikarstwo Telewizyjne polski nie brak
Marketing i Doradztwo Polityczne polski nie brak
Marketing Terytorialny polski nie brak
Polityka Transportowa Unii Europejskiej polski nie brak
Rosjoznawstwo polski nie brak
Współpraca Międzynarodowa polski nie brak
Zarządzanie Bezpieczeństwem polski nie brak
Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem polski nie brak

 

Politologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Dziennikarstwo Telewizyjne polski nie brak
Marketing i Reklama polski nie brak
Współpraca Międzynarodowa polski nie brak
Zarządzanie Bezpieczeństwem polski nie brak

 

Politologia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Administracja Publiczna polski nie brak
Dziennikarstwo Telewizyjne polski nie brak
Marketing i Doradztwo Polityczne polski nie brak
Marketing Terytorialny polski nie brak
Polityka Transportowa Unii Europejskiej polski nie brak
Rosjoznawstwo polski nie brak
Współpraca Międzynarodowa polski nie brak
Zarządzanie Bezpieczeństwem polski nie brak

 

Rosjoznawstwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wiedza o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Zarządzanie Bezpieczeństwem, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Pedagogiczny

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B
tel.:(23) 692- 51- 42, 692- 08- 83, 692- 97- 11 do 14
e-mail:pedagogika@ah.edu.pl
https://www.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=46&_LangID=1&_CheckSum=-1204689196

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego                         checked  
Doradztwo Zawodowe i Personalne                         checked  
Edukacja dla Bezpieczeństwa                         checked  
Edukacja Elementarna (Przedszkolna i Wczesnoszkolna)                         checked  
Edukacja Elementarna z Nauczaniem Języka Obcego (dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego lub Rosyjskiego)                         checked  
Oligofrenopedagogika                         checked  
Pedagogika checked checked         checked checked            
Pedagogika Przedszkolna i Opieka nad Dzieckiem                         checked  
Terapia Pedagogiczna (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)                         checked  
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Doradztwo Zawodowe i Personalne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Edukacja dla Bezpieczeństwa, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Edukacja Elementarna (Przedszkolna i Wczesnoszkolna), podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Edukacja Elementarna z Nauczaniem Języka Obcego (dla Nauczycieli Języka Angielskiego, Niemieckiego lub Rosyjskiego), podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Oligofrenopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Asystent Rodziny polski nie brak
Doradztwo Zawodowe i Personalne polski nie brak
Edukacja dla Bezpieczeństwa polski nie brak
Edukacja Elementarna (Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna) polski nie brak
Edukacja Elementarna z Nauczaniem Języka Obcego polski nie brak
Oligofrenopedagogika polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza i Rodzinna polski nie brak
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja polski nie brak

 

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Doradztwo Zawodowe i Personalne polski nie brak
Edukacja dla Bezpieczeństwa polski nie brak
Edukacja Elementarna (Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna) polski nie brak
Oligofrenopedagogika polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Rodzinna polski nie brak
Pedagogika w Zakresie Ogólnym polski nie brak
Pedagogika Zdrowia- Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia (dla absolwentów studiów pielęgniarskich I stopnia) polski nie brak
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja polski nie brak

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Asystent Rodziny polski nie brak
Doradztwo Zawodowe i Personalne polski nie brak
Edukacja dla Bezpieczeństwa polski nie brak
Edukacja Elementarna (Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna) polski nie brak
Edukacja Elementarna z Nauczaniem Języka Obcego polski nie brak
Oligofrenopedagogika polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Rodzinna polski nie brak
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja polski nie brak

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Doradztwo Zawodowe i Personalne polski nie brak
Dydaktyka Języków Obcych (studia niestacjonarne dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) polski nie brak
Edukacja dla Bezpieczeństwa polski nie brak
Edukacja Elementarna (Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna) polski nie brak
Edukacja Elementarna z Nauczaniem Języka Obcego (studia niestacjonarne dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) polski nie brak
Oligofrenopedagogika polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza i Rodzinna polski nie brak
Pedagogika w Zakresie Ogólnym polski nie brak
Pedagogika Zdrowia- Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia (dla absolwentów studiów pielęgniarskich I stopnia) polski nie brak
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja polski nie brak

 

Pedagogika Przedszkolna i Opieka nad Dzieckiem, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Terapia Pedagogiczna (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne), podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Socjologii

06-102 Pułtusk, ul. Spacerowa 7
tel.:(23) 692- 98- 50
e-mail:socjologia.pultusk@ah.edu.pl
https://www.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=49&_LangID=1&_CheckSum=99061041

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Socjologia checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Socjologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Demokracja Lokalna i Animacja Społeczna polski nie brak
Komunikowanie Społeczne polski nie brak
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim polski nie brak

 

Socjologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Demokracja Lokalna i Animacja Społeczna polski nie brak
Komunikowanie Społeczne polski nie brak
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim polski nie brak

 

Socjologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Komunikowanie Społeczne polski nie brak
Zarządzanie Personelem polski nie brak

 

Socjologia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Komunikowanie Społeczne polski nie brak
Zarządzanie Personelem polski nie brak

 

Wydział Zamiejscowy Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska

06- 400 Ciechanów, ul. Kraszewskiego 8A
tel.:(23) 673- 95- 88; 692- 97- 55
e-mail:turystyka@ah.edu.pl
https://www.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=50&_LangID=1&_CheckSum=-361694245

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Ekonomika i Organizacja Turystyki i Rekreacji                         checked  
Turystyka i Rekreacja checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Ekonomika i Organizacja Turystyki i Rekreacji, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Turystyka i Rekreacja, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Hotelarstwo polski nie brak
Krajoznawstwo i Promocja Środowiska polski nie brak
Organizacja i Zarządzanie Turystyką polski nie brak
Rekreacja Ruchowa polski nie brak

 

Turystyka i Rekreacja, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Hotelarstwo polski nie brak
Krajoznawstwo i Promocja Środowiska polski nie brak
Organizacja i Zarządzanie Turystyką polski nie brak
Rekreacja Ruchowa polski nie brak

 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Biuro rekrutacji:
06-100 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17
tel. (23) 692 98 13 do 16
email: rektorat@ah.edu.pl
http://www.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-postgres&_PageID=1&_CatID=26&_LangID=1&_CheckSum=484254546

Opis rekrutacji:

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

• kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
• świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat; studia pierwszego i drugiego stopnia);
• cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia pierwszego i drugiego stopnia: 250 zł; studia podyplomowe: 200 zł);
• dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
• odpis ukończenia studiów wyższych (studia drugiego stopnia i podyplomowe);
• audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE:
• CV;
• kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
• jedna aktualna fotografia jak do dowodu osobistego;
• dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł;
• dowód osobisty oraz czytelna kserokopia.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzi:
BIURO REKTORA
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 13 do 16,
fax (23) 692 53 98
e-mail: rektorat@ah.edu.pl,
GG 7514140
dodatkowo rekrutację na kierunek turystyka i rekreacja prowadzi
Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie.

Rekrutację na studia podyplomowe i seminaria doktorskie prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.
 

 

Dom Studenta

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36 A
tel.: (23) 692-97-70
email:dom.studencki@ah.edu.pl
105 miejsc

Koszt zamieszkania w Domu Studenta to:
• 350 PLN od osoby w pokoju trzyosobowym,
• 380 PLN od osoby w pokoju dwuosobowym lub
• 600 PLN od osoby w pokoju jednoosobowym.
Koszt zamieszkania w domu Studenta dla cudzoziemców:
• 400 PLN od osoby w pokoju trzyosobowym,
• 450 PLN od osoby w pokoju dwuosobowym,
• 650 PLN od osoby w pokoju jednoosobowym.
Kaucja gwarancyjna (po przyznaniu miejsca w DS) wynosi 400 złotych.
Wszystkie pokoje posiadają dostęp do Internetu.

 

AZS AH Semiramida Biblioteka Główna AH im. Andrzeja Bartnickiego Centrum Akademickie nr II AH inauguracja roku akad. 2011-2012 wręczenie indeksów immatrykulantom
Promocje doktorskie Ranking Szkół Wyższych 2011 Perspektywy Studenci AH Studenci AH
Studenci AH Studenci AH Studenci AH studenci w czytelni Biblioteki Głównej AH
szkolenie dla studentów i absolwentów AH targi książki Pielgrzymka do Santiago de Compostela Zajecia na Wydziale Nauk Politycznych AH
Dni otwarte w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
2012-05-07 11:33:33

18 maj 2012r. Ciechanów, ul. Kraszewskiego 8A, godz. 10.00- 14.00 26.05.2012r. Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17, od godz. 16.00 Szczegóły: www.ah.edu.pl Serdecznie zapraszamy!

Cyfrowa Przyszłość- Perspektywy i Wyzwania...- Seminarium 20-04-2012r.
2012-04-13 11:56:01

Seminarium objęte jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk 20 kwietnia 2012, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17 Zapraszamy na bezpłatne seminarium o funkcjonowaniu lokalnego rynku gospodarki i administracji publicznej w dobie...

Międzykulturowa Wymiana Doświadczeń...- Konferencja 18-04-2012r.
2012-04-13 11:50:40

Wydział Pedagogiczny AH oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zapraszają na konferencję: Międzykulturowa wymiana doświadczeń. Wartości we współczesnej edukacji. Szlakiem wybranych stolic Europy, która odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 9.30 w sali 122 Centrum...

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012