polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski - AHE
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski - AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski - AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
44–304 Wodzisław Śląski, ul. 1-go Maja 23b
Wodzisław Śląski, śląskie

tel.: (32) 729-38-18
e-mail: wodzislaw@ahe.lodz.pl
http://www.wodzislaw.ahe.lodz.pl/

akademia, uczelnia prywatna o profilu: humanistyczny, pedagogiczny.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalizacji.

Akademia ma uprawnienia do prowadzenia studiów na 13 kierunkach, w ramach których oferuje studentom ponad niemal 100 specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. W 2007 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.

AHE w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii. Placówka posiada profesjonalnie wyposażone własne wydawnictwo, telewizję, przychodnię i drukarnię, a także największą - wśród uczelni niepublicznych w regionie - bibliotekę o wolnym dostępie. Studenci AHE, jako jedyni w Polsce, mogą brać udział w tworzeniu profesjonalnego kanału telewizyjnego Patio TV skierowanego do młodego odbiorcy. Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone hale do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dźwięku.

Przy AHE powstał także Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Nauka na platformie edukacyjnej PUW-u jest szansą zdobycia kwalifikacji bez konieczności dojazdów, odrywania od obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych. AHE w Łodzi to także prężny ośrodek życia kulturalnego. Działa galeria sztuki PATIO Centrum Sztuki, Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej AHE wydają największe w województwie pismo młodzieżowe „Slajd".

Badania opublikowane przez Narodową Agencję Programu Socrates-Erasmus sytuują łódzką AHE na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych (10 miejsce w klasyfikacji generalnej) w Polsce pod względem przyjazdów zagranicznych studentów.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

44–304 Wodzisław Śląski, ul. 1-go Maja 23b
tel.:(32) 729-38-18
e-mail:wodzislaw@ahe.lodz.pl
http://www.wodzislaw.ahe.lodz.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Filologia Angielska   checked                        
Pedagogika checked checked                        
Transport         checked                  
Zarządzanie   checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Filologia Angielska, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1740 PLN

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1740 PLN

Transport, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Studia Podyplomowe

44–304 Wodzisław Śląski, ul. 1-go Maja 23b
tel.:(32) 729-38-18
e-mail:wodzislaw@ahe.lodz.pl
http://www.wodzislaw.ahe.lodz.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Doradztwo Zawodowe i Personalne                         checked  
Gerontologia Społeczna i Zarządzanie Pomocą Dla Osób Starszych                         checked  
Innowacje w Edukacji                         checked  
Oligofrenopedagogika                         checked  
Organizacja i Zarządzanie w Oświacie (studia kwalifikacyjne)                         checked  
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza                         checked  
Pedagogika Resocjalizacyjna                         checked  
Przygotowanie Pedagogiczne - Uzyskanie Kwalifikacji Pedagogicznych                         checked  
Surdopedagogika                         checked  
Terapia Pedagogiczna z Elementami Logopedii                         checked  
Tyflopedagogika                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Doradztwo Zawodowe i Personalne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Gerontologia Społeczna i Zarządzanie Pomocą Dla Osób Starszych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Innowacje w Edukacji, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1068 PLN

Oligofrenopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Organizacja i Zarządzanie w Oświacie (studia kwalifikacyjne), podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Pedagogika Resocjalizacyjna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Przygotowanie Pedagogiczne - Uzyskanie Kwalifikacji Pedagogicznych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Surdopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Terapia Pedagogiczna z Elementami Logopedii, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Tyflopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 967 PLN

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Biuro rekrutacji:
44-304 Wodzisław Śląski, ul. 1-go Maja 23b
tel. (32) 729-38-21
email: wodzislaw@ahe.lodz.pl
http://www.wshe.lodz.pl/?lang=pl&content_id=17

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012