polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Ryki
 
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Ryki

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Ryki

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
08-500 Ryki, ul. Warszawska 3B
Ryki, lubelskie

tel.: (81) 865-43-54
e-mail: rektorat.lsw@gmail.com
http://www.wsupiz.edu.pl/

prywatna szkoła wyższa, uczelnia prywatna o profilu: pedagogiczny.

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania powstała z inicjatywy Centrum Edukacji i Zarządzania Sp. z o.o. w Rykach. Uczelnia została założona w roku 1997. Inauguracja działalności edukacyjnej uczelni nastąpiła z początkiem roku akademickiego 1997/1998. W celu umożliwienia tworzenia nowych kierunków, wystąpiono do MNiSW z wnioskiem o zmianę nazwy. Decyzja z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniła nazwę Uczelni z dotychczasowej na Lubelską Szkołę Wyższą. Po uprawomocnieniu się decyzji, dawna WSUPiZ od 28 sierpnia nosi nazwę "LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH". Obecnie w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach studiuje ponad 2500 studentów. Ciekawą formą współpracy ze środowiskiem lokalnym, jest rozpoczęcie działalności "Uniwersytetu III Wieku" we współpracy WSUPiZ i Gminno - Miejskiego Ośrodka Kultury w Rykach.

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

08-500 Ryki, ul. Warszawska 3B
tel.:(81) 865-43-54
e-mail:rektorat.lsw@gmail.com
http://www.wsupiz.edu.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Pedagogika checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Edukacja Informatyczna polski nie 2100 PLN
Edukacja Obronna i Zarządzanie Kryzysowe polski nie 2100 PLN
Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia polski nie 2100 PLN
Menadżer i Animator Kultury polski nie 2100 PLN
Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja polski nie 2100 PLN
Opieka Domowa nad Dzieckiem polski nie 2100 PLN
Pedagogika Pracy polski nie 2100 PLN
Pedagogika Przedszkolna polski nie 2100 PLN
Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją polski nie 2100 PLN
Pedagogika Turystyki z Agrobiznesem polski nie 2100 PLN
Pedagogika Zarządzania polski nie 2100 PLN
Pedagogika Zawodu z Elementami Kształcenia Integracyjnego polski nie 2100 PLN
Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne polski nie 2100 PLN
Wychowanie Zdrowotne i Korektywa polski nie 2100 PLN

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Edukacja Informatyczna polski nie 2400 PLN
Edukacja Obronna i Zarządzanie Kryzysowe polski nie 2400 PLN
Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia polski nie 2400 PLN
Menadżer i Animator Kultury polski nie 2400 PLN
Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja polski nie 2400 PLN
Opieka Domowa nad Dzieckiem polski nie 2400 PLN
Pedagogika Pracy polski nie 2400 PLN
Pedagogika Przedszkolna polski nie 2400 PLN
Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją polski nie 2400 PLN
Pedagogika Turystyki z Agrobiznesem polski nie 2400 PLN
Pedagogika Zarządzania polski nie 2400 PLN
Pedagogika Zawodu z Elementami Kształcenia Integracyjnego polski nie 2400 PLN
Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne polski nie 2400 PLN
Wychowanie Zdrowotne i Korektywa polski nie 2400 PLN

 

Studia Podyplomowe

08-500 Ryki, ul. Warszawska 3B
tel.:(81) 865-43-54
e-mail:rektorat.lsw@gmail.com
http://www.wsupiz.edu.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy                         checked  
Doradztwo Społeczne i Zawodowe                         checked  
Edukacja dla Bezpieczeństwa                         checked  
Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne                         checked  
Edukacja Informatyczna w Szkole                         checked  
Edukacja Obronna i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych                         checked  
Etyka w Szkole                         checked  
Komputer w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych                         checked  
Metody i Techniki Kształcenia na Odległość w Edukacji                         checked  
Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja                         checked  
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza                         checked  
Pedagogika Terapeutyczna z Rewalidacją                         checked  
Profilaktyka Społeczna z Elementami Prewencji                         checked  
Profilaktyka Społeczna z Socjoterapią                         checked  
Przedsiębiorczość                         checked  
Przygotowanie Pedagogiczne                         checked  
Terapia Pedagogiczna z Logopedią                         checked  
Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką                         checked  
Terapia Pedagogiczna z Organizacją Pomocy Społecznej                         checked  
Wczesne Wspieranie i Wczesna Interwencja                         checked  
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego                         checked  
Wiedza o Kulturze                         checked  
Wychowanie do Życia w Rodzinie                         checked  
Zarządzanie w Placówkach Oświatowych                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Doradztwo Społeczne i Zawodowe, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Edukacja dla Bezpieczeństwa, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Edukacja Informatyczna w Szkole, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Edukacja Obronna i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Etyka w Szkole, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Komputer w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych , podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Metody i Techniki Kształcenia na Odległość w Edukacji, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Pedagogika Terapeutyczna z Rewalidacją, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Profilaktyka Społeczna z Elementami Prewencji, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Profilaktyka Społeczna z Socjoterapią, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Przedsiębiorczość, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Przygotowanie Pedagogiczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Terapia Pedagogiczna z Logopedią, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką , podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Terapia Pedagogiczna z Organizacją Pomocy Społecznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Wczesne Wspieranie i Wczesna Interwencja, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Wiedza o Kulturze, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Wychowanie do Życia w Rodzinie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Zarządzanie w Placówkach Oświatowych , podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Biuro rekrutacji:
08-905 Ryki, ul. Warszawska 3b
tel. (81) 865-70-10
email: dziekanat@lswryki.pl
http://www.lswryki.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=52

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012