polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Zamiejscowy w Rybniku - Rybnik
 
Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Zamiejscowy w Rybniku - Rybnik

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Zamiejscowy w Rybniku - Rybnik

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Zamiejscowy w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54
Rybnik, śląskie

tel.: (32) 429-57-45
e-mail: rjp1@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

politechnika, uczelnia publiczna o profilu: ekonomiczny, humanistyczny.

Politechnika Śląska jest państwową szkołą wyższą i została utworzona na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 118). Politechnika kształci studentów w zakresie danej gałęzi wiedzy oraz przygotowuje ich do wykonywania określonych zawodów, prowadzi badania naukowe, przygotowuje kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej, rozwija i upowszechnia postęp techniczny, a także współdziała w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie oraz dba o zdrowie i rozwój fizyczny studentów.

Studia Podyplomowe

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13
tel.:(32) 429-57-82
e-mail:rjp1.bos3@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Analiza Statystyczna w Medycynie                         checked  
Etyka I Edukacja Obywatelska z Elementami Przedsiębiorczości                         checked  
Ewaluacja Projektów i Programów Społecznych                         checked  
Komunikacja Społeczna i Public Relations                         checked  
Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej                         checked  
Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie                         checked  
Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe                         checked  
Zarządzanie Równoważnym Rozwojem Przedsiębiorstwa w Warunkach Gospodarki Globalnej                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Analiza Statystyczna w Medycynie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1950 PLN

Etyka I Edukacja Obywatelska z Elementami Przedsiębiorczości, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Ewaluacja Projektów i Programów Społecznych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Komunikacja Społeczna i Public Relations, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1700 PLN

Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Zarządzanie Równoważnym Rozwojem Przedsiębiorstwa w Warunkach Gospodarki Globalnej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13
tel.:(32) 429-57-82
e-mail:rjp1.bos3@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Informatyka       checked                    

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Informatyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bazy Danych, Sieci i Systemy Komputerowe polski nie brak

 

Wydział Budownictwa

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54
tel.:(32) 429-57-45
e-mail:rjp1@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Budownictwo       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Budownictwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Budowlano-Architektoniczna polski nie brak
Inżynieria-Miejska polski nie brak

 

Budownictwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Inżynieria-Miejska polski nie 1300 PLN

 

Wydział Elektryczny

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13
tel.:(32) 429-57-82
e-mail:rjp1.bos3@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Elektrotechnika       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Elektrotechnika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Informatyka w Systemach Elektrycznych polski nie brak
Inżynieria Elektryczna polski nie brak

 

Elektrotechnika, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Inżynieria Elektryczna polski nie 1600 PLN

 

Wydział Górnictwa i Geologii

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13
tel.:(32) 429-57-82
e-mail:rjp1.bos3@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Górnictwo i Geologia       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Górnictwo i Geologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Automatyka i Energoelektryka w Górnictwie polski nie brak
Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni polski nie brak
Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów polski nie brak
Geologia Górnicza i Poszukiwawcza polski nie brak
Kształtowanie Środowiska na Terenach Górniczych polski nie brak
Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze polski nie brak
Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing polski nie brak

 

Górnictwo i Geologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Automatyka i Energoelektryka w Górnictwie polski nie 1600 PLN
Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni polski nie 1600 PLN
Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów polski nie 1600 PLN
Geologia Górnicza i Poszukiwawcza polski nie 1600 PLN
Kształtowanie Środowiska na Terenach Górniczych polski nie 1600 PLN
Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze polski nie 1600 PLN
Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing polski nie 1600 PLN

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13
tel.:(32) 429-57-82
e-mail:rjp1.bos3@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Inżynieria Środowiska       checked                    

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Inżynieria Środowiska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Energetyka Komunalna polski nie brak

 

Wydział Organizacji i Zarządzania

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54
tel.:(32) 429-57-45
e-mail:rjp1@polsl.pl
http://www.cki.polsl.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Zarządzanie checked checked                        
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie Przedsiębiorstwem polski nie brak

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie Przedsiębiorstwem polski nie 1300 PLN

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi polski nie brak

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi polski nie 1300 PLN

 

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Zamiejscowy w Rybniku

Biuro rekrutacji:
44-200 Rybnik, ul. T. Kościuszki 54
tel. (32) 429-57-07
email: rjp1@polsl.pl
http://www.polsl.pl/informacje/kandydat/Strony/Witamy.aspx

Dom Studenta Jedynaczek

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 39
tel.: (32) 429-57-52
90 miejsc

To dwa trzypiętrowe budynki połączone korytarzami. Do dyspozycji studentów jest 30 trzyosobowych pokoi o podwyższonym standardzie (balkon, lodówka, tv kablowa, Internet). Mieszkańcy DS „Jedynaczek” mogą także korzystać ze świetlicy, pracowni kreślarskiej oraz siłowni.
 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012