polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego - Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny - Bielsko- Biała
 
Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego - Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny - Bielsko- Biała

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego - Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny - Bielsko- Biała

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego - Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny
43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5
Bielsko- Biała, śląskie

tel.: (33) 813-85-70 lub 71
e-mail: bond@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/betapl/kategoria/461/#historia

uniwersytet, uczelnia publiczna o profilu: ekonomiczny.

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego - Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny kształci ekonomistów i menedżerów dla gospodarki i administracji publicznej, jak również sektora organizacji pozarządowych w warunkach indywidualizacji procesu kształcenia oraz internacjonalizacji studiów i rynku pracy.

Pełny cykl kształcenia obejmuje studia:

  • licencjackie,
  • magisterskie,
  • podyplomowe,
  • oraz doktoranckie.

Uczelnia prowadzi projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym w takich dziedzinach jak: ekonomia i finanse, zarządzanie i informatyka, biznes i stosunki międzynarodowe, rozwój regionalny i gospodarka przestrzenna oraz inwestycje i nieruchomości.

W realizacji procesu edukacyjnego i prowadzeniu badań naukowych wykorzystuje wiedzę i doświadczenie wynikające z funkcjonowania w silnie zurbanizowanym i postindustrialnym regionie górnośląskim. Międzynarodowa reputacja i silne regionalne zakorzenienie Uczelni wzmacniane są zdecentralizowanym modelem zarządzania oraz stale unowocześnianą i rozbudowywaną infrastrukturą edukacyjną i badawczą.

Kadra nauczycieli akademickich i badaczy o uznanym autorytecie w środowisku kieruje się najlepszymi tradycjami akademickimi.

Postępując w duchu szacunku dla prawdy, nawiązuje do doświadczeń pedagogicznych, badawczych i eksperckich gromadzonych od momentu założenia Uczelni w latach trzydziestych XX wieku.

Wydział Ekonomii

43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5
tel.:(33) 813-85-70 lub 71
e-mail:bond@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/?contentid=2066

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Ekonomia checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Ekonomia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Międzynarodowa oraz Krajowa Spedycja i Przewozy polski nie brak
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne polski nie brak
Zarządzanie Projektami Lokalnymi i Regionalnymi polski nie brak

 

Ekonomia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Międzynarodowa oraz Krajowa Spedycja i Przewozy polski nie brak
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne polski nie brak
Zarządzanie Projektami Lokalnymi i Regionalnymi polski nie brak

 

Ekonomia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Międzynarodowa oraz Krajowa Spedycja i Przewozy polski nie 2150 PLN
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne polski nie 2150 PLN

 

Ekonomia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Międzynarodowa oraz Krajowa Spedycja i Przewozy polski nie 2150 PLN
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne polski nie 2150 PLN
Zarządzanie Projektami Lokalnymi i Regionalnymi polski nie 2150 PLN

 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5
tel.:(33) 813-85-70 lub 71
e-mail:bond@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/?contentid=2067

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Finanse i Rachunkowość checked checked         checked checked            
Rachunkowość                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Finanse i Rachunkowość, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Finanse i Inwestycje polski nie brak
Inżynieria Finansowa polski nie brak
Rachunkowość polski nie brak

 

Finanse i Rachunkowość, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Finanse i Inwestycje polski nie brak
Inżynieria Finansowa polski nie brak
Rachunkowość polski nie brak

 

Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Finanse i Inwestycje polski nie 2150 PLN
Inżynieria Finansowa polski nie 2150 PLN
Rachunkowość polski nie 2150 PLN

 

Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Finanse i Inwestycje polski nie 2150 PLN
Inżynieria Finansowa polski nie 2150 PLN
Rachunkowość polski nie 2150 PLN

 

Rachunkowość, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2500 PLN

Wydział Informatyki i Komunikacji

43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5
tel.:(33) 813-85-70 lub 71
e-mail:bond@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/?contentid=7026

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Informatyka checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Informatyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bazy Danych i Hurtownie Danych polski nie brak
Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania polski nie brak

 

Informatyka, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bazy Danych i Hurtownie Danych polski nie 2150 PLN
Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania polski nie 2150 PLN

 

Wydział Zarządzania

43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5
tel.:(33) 813-85-70 lub 71
e-mail:bond@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/?contentid=2070

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Zarządzanie checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Biznes Elektroniczny polski nie brak
Zarządzanie Przedsiębiorstwem polski nie brak

 

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Biznes Elektroniczny polski nie brak

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Marketing na Rynkach Krajowych i Międzynarodowych polski nie 2150 PLN
Zarządzanie Finansowe polski nie 2150 PLN
Zarządzanie Przedsiębiorstwem polski nie 2150 PLN

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Marketing na Rynkach Krajowych i Międzynarodowych polski nie 2150 PLN
Menedżerska polski nie 2150 PLN
Zarządzanie Finansowe polski nie 2150 PLN

 

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego - Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny

Biuro rekrutacji:
40-287 Katowice, ul. Bogucicka 3
tel. (32) 257-71-52; 257-71-58
email: rekrutacja@ue.katowice.pl
http://www.kandydaci.ue.katowice.pl

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012