polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków Trybunalski
 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków Trybunalski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków Trybunalski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114-118
Piotrków Trybunalski, łódzkie

tel.: (44 )732-74-00
e-mail: dzial.spraw.stud@ujk.edu.pl
http://www.unipt.pl/

uniwersytet, uczelnia publiczna o profilu: humanistyczny, filologiczny, pedagogiczny.

Politechnika Świętokrzyska jest spadkobierczynią i kontynuatorką uniwersalnych wartości akademickich. Swe tradycje wywodzi z doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, a w tym Szkoły Akademiczno-Górniczej, Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jako wspólnota akademicka kontynuuje i rozwija tradycyjne wartości, tj.: poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność wyrażania myśli, wolność badań naukowych i nauczania, zasady etyczne, patriotyzm i humanizm z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury. Uczelnia podejmuje działania w celu kształtowania umysłów, postaw i charakterów młodzieży, przekazując jej swoją wiedzę, umiejętności oraz wzorce postępowania. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów działalności, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa w Polsce oraz kształcenia twórczej kadry naukowo-technicznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego.

Wydział Filologiczno-Historyczny

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 116
tel.:(44) 732-74-22
e-mail:kdwfh@unipt.pl
http://www.unipt.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Filologia Angielska checked checked         checked checked            
Filologia Polska checked           checked              
Historia checked checked         checked checked            
Kulturoznawstwo                         checked  
Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego                         checked  
Stosunki Międzynarodowe checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Filologia Angielska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Angielska z Wiedzą o Kulturze polski nie brak

 

Filologia Angielska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Angielska z Wiedzą o Kulturze polski nie brak

 

Filologia Angielska, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Angielska z Wiedzą o Kulturze polski nie 1650 PLN

 

Filologia Angielska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Angielska z Wiedzą o Kulturze polski nie 1650 PLN

 

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Polska z Historią - Nauczycielska polski nie brak
Filologia Polska z Językiem Angielskim - Nauczycielska polski nie brak
Filologia Polska z Kulturoznawstwem polski nie brak

 

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Polska z Historią - Nauczycielska polski nie brak
Filologia Polska z Językiem Angielskim - Nauczycielska polski nie brak
Filologia Polska z Kulturoznawstwem polski nie brak

 

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Polska z Historią - Nauczycielska polski nie 1425 PLN
Filologia Polska z Językiem Angielskim - Nauczycielska polski nie 1425 PLN
Filologia Polska z Kulturoznawstwem polski nie 1425 PLN

 

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Polska z Historią - Nauczycielska polski nie 1425 PLN
Filologia Polska z Językiem Angielskim - Nauczycielska polski nie 1425 PLN
Filologia Polska z Kulturoznawstwem polski nie 1425 PLN

 

Historia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archiwistyka polski nie brak
Historia z Historią Wojskowości polski nie brak
Historia z Wiedzą o Społeczeństwie polski nie brak

 

Historia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archiwistyka polski nie brak
Historia z Historią Wojskowości polski nie brak
Historia z Wiedzą o Społeczeństwie polski nie brak

 

Historia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archiwistyka polski nie 1300 PLN
Historia z Historią Wojskowości polski nie 1300 PLN
Historia z Wiedzą o Społeczeństwie polski nie 1300 PLN

 

Historia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Archiwistyka polski nie 1300 PLN
Historia z Historią Wojskowości polski nie 1300 PLN
Historia z Wiedzą o Społeczeństwie polski nie 1300 PLN

 

Kulturoznawstwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1200 PLN

Stosunki Międzynarodowe, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo Międzynarodowe polski nie brak
Bezpieczeństwo Wewnętrzne polski nie brak
Eurologistyka polski nie brak
Integracja Europejska i Polityka Regionalna polski nie brak

 

Stosunki Międzynarodowe, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo Międzynarodowe polski nie brak
Bezpieczeństwo Wewnętrzne polski nie brak
Eurologistyka polski nie brak
Integracja Europejska i Polityka Regionalna polski nie brak

 

Stosunki Międzynarodowe, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo Międzynarodowe polski nie 1400 PLN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne polski nie 1400 PLN
Eurologistyka polski nie 1400 PLN
Integracja Europejska i Polityka Regionalna polski nie 1400 PLN

 

Stosunki Międzynarodowe, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo Międzynarodowe polski nie 1400 PLN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne polski nie 1400 PLN
Eurologistyka polski nie 1400 PLN
Integracja Europejska i Polityka Regionalna polski nie 1400 PLN

 

Wydział Nauk Społecznych

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 116
tel.:(44) 732-74-12
e-mail:kdwns@unipt.pl
http://www.unipt.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Pedagogika checked checked         checked checked            
Socjologia checked checked         checked checked            
Zarządzanie checked checked         checked checked            
Zarządzanie Logistyczne                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Doradztwo Zawodowe polski nie brak
Pedagogika Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego polski nie brak
Pedagogika Estetyki i Zdrowia polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie brak
Pedagogika Rehabilitacyjna polski nie brak
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Uzależnień polski nie brak
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna polski nie brak
Pedagogika Zdrowia z Wychowaniem Fizycznym polski nie brak

 

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Doradztwo Zawodowe polski nie brak
Pedagogika Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego polski nie brak
Pedagogika Estetyki i Zdrowia polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie brak
Pedagogika Rehabilitacyjna polski nie brak
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Uzależnień polski nie brak
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna polski nie brak
Pedagogika Zdrowia z Wychowaniem Fizycznym polski nie brak

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Doradztwo Zawodowe polski nie 1650 PLN
Pedagogika Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego polski nie 1650 PLN
Pedagogika Estetyki i Zdrowia polski nie 1650 PLN
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie 1650 PLN
Pedagogika Rehabilitacyjna polski nie 1650 PLN
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Uzależnień polski nie 1650 PLN
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna polski nie 1650 PLN
Pedagogika Zdrowia z Wychowaniem Fizycznym polski nie 1650 PLN

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Doradztwo Zawodowe polski nie 1850 PLN
Pedagogika Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego polski nie 1850 PLN
Pedagogika Estetyki i Zdrowia polski nie 1850 PLN
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie 1850 PLN
Pedagogika Rehabilitacyjna polski nie 1850 PLN
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Uzależnień polski nie 1850 PLN
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna polski nie 1850 PLN
Pedagogika Zdrowia z Wychowaniem Fizycznym polski nie 1850 PLN

 

Socjologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Socjologia Organizacji i Zarządzania polski nie brak
Socjologia Społeczności Lokalnych polski nie brak

 

Socjologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Socjologia Organizacji i Zarządzania polski nie brak
Socjologia Społeczności Lokalnych polski nie brak

 

Socjologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Socjologia Organizacji i Zarządzania polski nie 1400 PLN
Socjologia Społeczności Lokalnych polski nie 1400 PLN

 

Socjologia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Socjologia Organizacji i Zarządzania polski nie 1400 PLN
Socjologia Społeczności Lokalnych polski nie 1400 PLN

 

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie i Finanse w Przedsiębiorstwie polski nie brak
Zarządzanie Procesami Logistycznymi w Przedsiębiorstwie polski nie brak
Zarządzanie Projektami i Innowacjami polski nie brak

 

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie i Finanse w Przedsiębiorstwie polski nie brak
Zarządzanie Procesami Logistycznymi w Przedsiębiorstwie polski nie brak
Zarządzanie Projektami i Innowacjami polski nie brak

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie i Finanse w Przedsiębiorstwie polski nie 1400 PLN
Zarządzanie Procesami Logistycznymi w Przedsiębiorstwie polski nie 1400 PLN
Zarządzanie Projektami i Innowacjami polski nie 1400 PLN

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie i Finanse w Przedsiębiorstwie polski nie 1450 PLN
Zarządzanie Procesami Logistycznymi w Przedsiębiorstwie polski nie 1450 PLN
Zarządzanie Projektami i Innowacjami polski nie 1450 PLN

 

Zarządzanie Logistyczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Biuro rekrutacji:
97-300 Piotrków Tryb., ul. J. Słowackiego 114/118
tel. (44) 732-74-00
http://www.unipt.pl

Olimp

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114/118
tel.: (44) 732-74-50
email:akademik@unipt.pl
222 miejsc

Dom Studenta "Olimp" usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni posiada 222 miejsca noclegowe w samodzielnych pokojach 2 osobowych z łazienkami, oraz w pokojach 1 i 3 osobowych zlokalizowanych w tzw. segmentach z łazienkami. Każdy pokój posiada dostęp do internetu. Do dyspozycji studentów w budynku znajduje się stołówka, pralnia oraz Klub Studencki "Zeus" z TV.
Hades

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wysoka 13
tel.: (44) 732-70-12
email:akademik@unipt.pl
130 miejsc

Dom koedukacyjny "Hades" przystosowany jest do zamieszkania przez 130 studentów. Na trzech piętrach znajduje się 65 pokoi 2-osobowych. Na każdym piętrze jest łazienka, wc, kuchnia, sala TV oraz pralnio-suszarnia.
Mikrus

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 164
tel.: (44) 732-70-25
email:akademik@unipt.pl
67 miejsc

"Mikrus" jest akademikiem koedukacyjnym o wysokim standardzie. Posiada bazę noclegową na 67 miejsc w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz świetlicę z TV. Ze względu na usytuowanie (trasa Piotrków-Bełchatów) i wyposażenie pokoi w łazienki i wc prowadzimy w "Mikrusie" również usługi hotelowe.
 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012