polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń - UMK
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń - UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń - UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, Gagarina 11
Toruń, kujawsko-pomorskie

tel.: (56) 661-40-10; 611-46-57
e-mail: kontakt@umk.pl
http://www.umk.pl/

uniwersytet, uczelnia publiczna o profilu: ekonomiczny, techniczny, przyrodniczy, sztuki piękne, teologiczny, humanistyczny, filologiczny, pedagogiczny.

UMK tworzy 16 wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Chemii; Filologiczny; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Humanistyczny; Matematyki i Informatyki; Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; Nauk Historycznych; Nauk Pedagogicznych; Politologii i Studiów Międzynarodowych; Prawa i Administracji; Sztuk Pięknych; Teologiczny i trzy wydziały Collegium Medicum w Bydgoszczy: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Dwanaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a jedenaście - doktora habilitowanego.

Oprócz wydziałów, w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej UMK uczestniczą jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, centra ogólnouniwersyteckie i zespoły interdyscyplinarne. O właściwe funkcjonowanie struktury informatycznej Uniwersytetu dba Uczelniane Centrum Informatyczne.

Na UMK pracuje 4376 osób, w tym ponad 2222 nauczycieli akademickich, wśród których jest 610 profesorów i doktorów habilitowanych, 1144 doktorów oraz 468 magistrów i lekarzy.

Z bogatej oferty UMK korzysta obecnie około 31 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 74 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach i ponad 60 kierunkach studiów podyplomowych. Rokrocznie na UMK rozpoczyna studia ok. 10 tysięcy osób (na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich), a liczba absolwentów od początku funkcjonowania Uczelni przekroczyła już 100 tysięcy. Studenci mają do wyboru m. in. unikalne w skali kraju studia artystyczne, konserwatorskie, medyczne, inżynierskie, międzywydziałowe interdyscyplinarne studia humanistyczne i techniczne.

UMK posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych w Toruniu i Bydgoszczy oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą, np. w Würzburgu czy na Spitsbergenie. Do dyspozycji astronomów jest 32-metrowy radioteleskop w Toruniu, trzeci pod względem wielkości w Europie, oraz teleskop SALT - największy na półkuli południowej teleskop optyczny, znajdujący się w Republice Południowej Afryki. Potwierdzeniem wysokiej rangi naukowej Uczelni jest utworzenie w jej strukturze Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), umożliwiającego polskim fizykom prowadzenie badań na światowym poziomie. W murach Uniwersytetu odbywają się kilkutygodniowe lub całoroczne kursy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców studiujących lub pracujących na UMK oraz osób zainteresowanych nauką języka polskiego. UMK wraz z Urzędem Miasta Torunia i Towarzystwem Naukowym
w Toruniu organizuje Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

Uczelniane budynki usytuowane są w centralnej części miasta i w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach. Po włączeniu do UMK bydgoskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w skład infrastruktury Uniwersytetu weszły wszystkie jej budynki.

pliki do pobrania:

BIOGRAFIA DR KAZIMIERZA  PRZYBYSZEWSKIEGO
BIOGRAFIA DR KAZIMIERZA PRZYBYSZEWSKIEGO
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
tel.:(56) 611-25-05
http://www.biol.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Biologia checked checked         checked checked            
Biologia i Ochrona Środowiska                         checked  
Biotechnologia checked           checked              
Geografia checked checked         checked checked         checked  
Ochrona Środowiska checked checked         checked checked            
Turystyka i Rekreacja checked checked                     checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Biologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Biologia Medyczna polski nie brak
Biologia Ogólna i Eksperymentalna polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak

 

Biologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Nauczanie Biologia z Geografią polski nie brak
Nauczanie Biologii z Chemią polski nie brak
Ogólna polski nie brak

 

Biologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2147 PLN

Biologia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2039 PLN

Biologia i Ochrona Środowiska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Biotechnologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Agrobiotechnologia polski nie brak

 

Biotechnologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Biotechnologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Geografia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Geografia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Geografia polski nie brak
Nauczanie Geografii i Biologii polski nie brak
Nauczanie Geografii i Chemii polski nie brak

 

Geografia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Geografia Fizyczna i Geoinformacja polski nie brak
Geografia Fizyczna i Kształtowanie Krajobrazu polski nie brak
Nauczanie Geografii polski nie brak
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne. polski nie brak

 

Geografia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Geografia polski nie 2147 PLN
Nauczanie geografii i Biologii polski nie 2147 PLN
Nauczanie Geografii i Chemii polski nie 2147 PLN

 

Geografia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Geografia Fizyczna i Kształtowanie Krajobrazu polski nie 2039 PLN
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne. polski nie 2039 PLN

 

Ochrona Środowiska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Ochrona Środowiska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Ochrona Środowiska, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2147 PLN

Ochrona Środowiska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2039 PLN

Turystyka i Rekreacja, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Turystyka i Rekreacja, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Turystyka i Rekreacja, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Chemii

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5
tel.:(56) 611-43-02
e-mail:wydzial@chem.umk.pl
http://www.chem.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Analityka w Ochronie Środowiska                         checked  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy                         checked  
Chemia checked checked         checked checked         checked  
Materiały Współczesnych Technologii       checked                    
Zarządzanie Chemikaliami w Przedsiębiorstwie ze Szczególnym Uwzględnieniem Rozporządzenia REACH                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Analityka w Ochronie Środowiska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Chemia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Chemia Ogólna polski nie 2175 PLN

 

Chemia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Chemia Ogólna polski nie 2075 PLN

 

Chemia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1866.67 PLN

Chemia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Chemia Biomedyczna polski nie brak
Chemia i Analiza Żywności polski nie brak
Chemia Nieorganiczna w Życiu Człowieka polski nie brak
Chemia Ogólna polski nie brak
Chemia Polimerów polski nie brak
Chemia Środowiska polski nie brak
Chemometria - Analiza i Przetwarzanie Danych polski nie brak
Nauczanie Chemii i Biologii polski nie brak

 

Chemia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Chemia Ogólna polski nie brak
Chemia Polimerów polski nie brak
Chemia Środowiska polski nie brak

 

Materiały Współczesnych Technologii, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
 Wielko-i Małocząsteczkowe Związki Organiczne Specjalnego Przeznaczenia polski nie brak
Zaawansowane Techniki Charakteryzacji Materiałów polski nie brak

 

Zarządzanie Chemikaliami w Przedsiębiorstwie ze Szczególnym Uwzględnieniem Rozporządzenia REACH, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Wydział Filologiczny

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.:(056) 611-35-10
e-mail:zwojcik@uni.torun.pl
http://www.fil.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Edytorstwo                         checked  
Emisja Głosu i Kultura Języka                         checked  
Europeistyka z Filologią Włoską checked                          
Filologia Angielska checked           checked checked            
Filologia Bałkańska checked           checked              
Filologia Germańska checked           checked checked            
Filologia Klasyczna checked           checked              
Filologia Polska checked checked         checked checked            
Filologia Romańska checked           checked checked            
Filologia Rosyjska checked           checked              
Filologia Włoska checked                          
Hellenistyka checked                          
Japonistyka checked                          
Kształcenie Tłumaczy                         checked  
Kulturoznawstwo checked           checked              
Lingwistyka Stosowana checked                          
Logopedia                         checked  
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego                         checked  
Studia Artystyczno-Literackie                         checked  
Wiedza o Kulturze                         checked  
Wiedza o Kulturze Śródziemnomorskiej checked                          

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Edytorstwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Emisja Głosu i Kultura Języka, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Europeistyka z Filologią Włoską, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Angielska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia - Hellenistyka polski nie brak
Filologia - Japonistyka polski nie brak
Filologia - Wiedza o Kulturze Śródziemnomorskiej polski nie brak
Filologia Angielska polski nie brak
Filologia Bałkańska polski nie brak
Filologia Germańska polski nie brak
Filologia Klasyczna polski nie brak
Filologia Romańska polski nie brak
Filologia rosyjska - bez Znajomości Języka Rosyjskiego polski nie brak
Filologia rosyjska - ze znajomością języka rosyjskiego polski nie brak
Filologia Włoska polski nie brak

 

Filologia Angielska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Angielska - Ogólna, Nauczanie Języka Angielskiego polski nie brak
Filologia Bałkańska polski nie brak
Filologia Germańska - Ogólna, Nauczanie Języka Niemieckiego polski nie brak
Filologia Klasyczna - Ogólna, Nauczanie Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej polski nie brak
Filologia Romańska - Nauczanie Języka Francuskiego polski nie brak
Filologia Rosyjska - Nauczanie Języka Rosyjskiego polski nie brak

 

Filologia Angielska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Filologia Angielska polski nie 2500 PLN
Filologia Germańska polski nie 2350 PLN
Filologia Romańska polski nie 2450 PLN

 

Filologia Bałkańska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Bałkańska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Germańska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Germańska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Germańska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Klasyczna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Klasyczna, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Logopedia polski nie brak
Ogólna polski nie brak
Wiedza o Kulturze polski nie brak

 

Filologia Polska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Językoznawcza polski nie brak
Literaturoznawcza polski nie brak
Nauczycielska polski nie brak

 

Filologia Polska, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólna polski nie 1365 PLN

 

Filologia Polska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólna polski nie 1390 PLN

 

Filologia Romańska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Romańska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Romańska, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Rosyjska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Rosyjska, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filologia Włoska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Hellenistyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Japonistyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Kształcenie Tłumaczy, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2900 PLN

Kulturoznawstwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Kulturoznawstwo, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Lingwistyka Stosowana, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Logopedia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Studia Artystyczno-Literackie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wiedza o Kulturze, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Wiedza o Kulturze Śródziemnomorskiej, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5
tel.:(56) 611-32-49

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Astronomia checked           checked              
Automatyka i robotyka       checked                    
Fizyka checked           checked checked            
Fizyka Techniczna       checked     checked              
Fizyka, Astronomia i Zastosowanie Komputerów                         checked  
Informatyka Stosowana       checked                    
Materiały Współczesnych Technologii       checked                    
Programowanie i Zastosowanie Komputerów                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Astronomia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Astronomia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Automatyka i robotyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Automatyzacja Maszyn i Urządzeń Technologicznych polski nie brak
Systemy Mikroprocesorowe polski nie brak

 

Fizyka, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Fizyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Fizyka Doświadczalna i Zastosowania Komputerów polski nie brak
Fizyka Doświadczalna i Zastosowania Komputerów polski nie brak
Nauczanie Fizyki i Informatyki polski nie brak
Nauczanie Fizyki i Matematyki polski nie brak
Optoelektronika i Mikroelektronika oraz Zastosowania Komputerów polski nie brak

 

Fizyka, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Fizyka Doświadczalna polski nie brak
Fizyka Komputerowa polski nie brak
Fizyka Medyczna polski nie brak
Fizyka Teoretyczna polski nie brak
Nauczanie fizyki polski nie brak
Optoelektronika i Mikroelektronika polski nie brak

 

Fizyka Techniczna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Miernictwo Komputerowe polski nie brak

 

Fizyka Techniczna, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Informatyka Stosowana polski nie brak
Komputerowe Systemy Sterujące polski nie brak

 

Fizyka, Astronomia i Zastosowanie Komputerów, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1650 PLN

Informatyka Stosowana, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Materiały Współczesnych Technologii, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
 Wielko- i Małocząsteczkowe Związki Organiczne Specjalnego Przeznaczenia polski nie brak
Techniki Półprzewodnikowe polski nie brak
Zaawansowane Techniki Charakteryzacji Materiałów polski nie brak

 

Programowanie i Zastosowanie Komputerów, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zastosowania Komputerów polski nie 1700 PLN

 

Wydział Humanistyczny

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a
tel.:(56) 611-36-10
http://www.hum.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Filozofia checked checked         checked checked            
Kognitywistyka checked                          
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne checked                          
Organizacja Pomocy Społecznej                         checked  
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy w wersji Nauczania na Odległość                         checked  
Polityka Społeczna checked checked                        
Socjologia checked checked         checked checked            
Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego                         checked  
Studium Filozoficzno-Etyczne                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Filozofia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Komunikacja Społeczna polski nie brak
Nauczanie filozofii i Etyki polski nie brak
Nauczanie Filozofii i Wiedzy o Społeczeństwie polski nie brak
Ogólna polski nie brak

 

Filozofia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Filozofia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Nauczanie Filozofii i Etyki polski nie 1575 PLN
Nauczanie Filozofii i Wiedzy o Społeczeństwie polski nie 1575 PLN
Ogólna polski nie 1575 PLN

 

Filozofia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1575 PLN

Kognitywistyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Organizacja Pomocy Społecznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1450 PLN

Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy w wersji Nauczania na Odległość, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Polityka Społeczna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Polityka Społeczna, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Socjologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólna polski nie brak
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy polski nie brak

 

Socjologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Socjologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólna polski nie 2250 PLN
Polityka Społeczna polski nie 2280 PLN
Praca Socjalna polski nie 1900 PLN

 

Socjologia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólna polski nie 2350 PLN
Praca Socjalna polski nie 2150 PLN

 

Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1950 PLN

Studium Filozoficzno-Etyczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Matematyki i Informatyki

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
tel.:(56) 611-34-10
e-mail:wmii@mat.umk.pl
http://www.mat.umk.pl

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Informatyka checked checked   checked     checked checked            
Matematyka checked           checked              
Matematyka i Ekonomia checked                          

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Informatyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Informatyka, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Programowanie i Obliczenia Naukowe polski nie brak
Programowanie i Przetwarzanie Danych polski nie brak

 

Informatyka, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2250 PLN

Informatyka, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2500 PLN

Informatyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Matematyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Nauczanie Matematyki z Fizyką polski nie brak
Nauczanie Matematyki z Informatyką polski nie brak
Ogólna polski nie brak

 

Matematyka, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Nauczycielska polski nie brak
Teoretyczna polski nie brak
Zastosowania Matematyki polski nie brak

 

Matematyka i Ekonomia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Wydział Nauk Pedagogicznych

87-100 Toruń, ul. Fredry 6-8, Asnyka 2A
tel.:(56) 611-31-10, 611-46-63
e-mail:dziekped@umk.pl
http://www.pedagogika.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Edukacja dla Bezpieczeństwa                         checked  
Edukacja Przedszkolna                         checked  
Neurologopedia                         checked  
Oligofrenopedagogika                         checked  
Pedagogika checked checked         checked checked            
Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna                         checked  
Pedagogika Specjalna checked checked         checked checked            
Praca Socjalna checked checked                        
Przygotowanie Pedagogiczne                         checked  
Resocjalizacja i Profilaktyki Społecznej                         checked  
Surdopedagogika                         checked  
Surdotyflopedagogika                         checked  
Wczesnej Interwencja i Wczesna Rehabilitacja Dziecka Niepełnosprawnego                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Edukacja dla Bezpieczeństwa, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Edukacja Przedszkolna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1710 PLN

Neurologopedia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Oligofrenopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Edukacja Dorosłych polski nie brak
Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną polski nie brak
Pedagogika Medialna z Technologią Informacyjną polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie brak

 

Pedagogika, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Edukacja Dorosłych polski nie brak
Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną polski nie brak
Pedagogika Medialna z Technologią Informacyjną polski nie brak
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie brak

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Edukacja Dorosłych polski nie 1800 PLN
Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną polski nie 1800 PLN
Pedagogika Medialna z Technologią Informacyjną polski nie 1800 PLN
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza polski nie 1800 PLN

 

Pedagogika, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1750 PLN

Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Pedagogika Specjalna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Pedagogika Specjalna, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2400 PLN

Pedagogika Specjalna, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Pedagogika Specjalna, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Praca Socjalna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Praca Socjalna, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Przygotowanie Pedagogiczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Resocjalizacja i Profilaktyki Społecznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1700 PLN

Surdopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Surdotyflopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Wczesnej Interwencja i Wczesna Rehabilitacja Dziecka Niepełnosprawnego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a
tel.:(56) 611-46-08, 611-46-27
http://www.econ.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Ekonomia checked           checked checked            
Finanse i Rachunkowość checked checked           checked            
Gospodarowanie Nieruchomościami                           checked
Matematyka i Ekonomia checked                          
Organizacja i Zarządzanie Kadrami Kierowniczymi                           checked
Rachunkowość                           checked
Studia Menedżerskie "Executive Master of Business Administration" MBA                           checked
Wiedza o Unii Europejskiej i Wykorzystywanie Funduszy Europejskich                           checked
Zarządzanie checked checked         checked checked            
Zarządzanie Finansami i Marketingiem                           checked
Zarządzanie Jednostkami Ochrony Zdrowia "Szkoła Zdrowia Publicznego"                           checked

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Ekonomia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Ekonomia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Agrobiznes polski nie brak
Analityka Gospodarcza polski nie brak
Ekonomia Menadżerska polski nie brak
Ekonomia Sektora Publicznego polski nie brak
Europejska Polityka Regionalna polski nie brak
Finanse Międzynarodowe polski nie brak
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski nie brak

 

Ekonomia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Agrobiznes polski nie 2500 PLN
Analityka Gospodarcza polski nie 2500 PLN
Ekonomia Menadżerska polski nie 2500 PLN
Ekonomia Sektora Publicznego polski nie 2500 PLN
Europejska Polityka Regionalna polski nie 2500 PLN
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski nie 2500 PLN

 

Finanse i Rachunkowość, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2100 PLN

Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Finanse i Doradztwo Finansowe polski nie 2500 PLN
Inżynieria Finansowa polski nie 2500 PLN
Rachunkowość i Audyt Finansowy polski nie 2500 PLN
Rachunkowość w Zarządzaniu Jednostkami Gospodarczymi polski nie 2500 PLN

 

Gospodarowanie Nieruchomościami, MBA,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami polski nie 2100 PLN
Szacowanie Nieruchomości polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Nieruchomościami polski nie 2100 PLN

 

Matematyka i Ekonomia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Matematyka i Ekonomia polski nie brak

 

Organizacja i Zarządzanie Kadrami Kierowniczymi, MBA,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1850 PLN

Rachunkowość, MBA,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2050 PLN

Studia Menedżerskie "Executive Master of Business Administration" MBA, MBA,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1956 PLN

Wiedza o Unii Europejskiej i Wykorzystywanie Funduszy Europejskich, MBA,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2400 PLN

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie Przedsiębiorstwem polski nie brak

 

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Informatyka w Zarządzaniu polski nie brak
Inwestycje i Nieruchomości polski nie brak
Logistyka Procesów Gospodarczych polski nie brak
Marketing polski nie brak
Metody Wspomagania Decyzji Kierowniczych polski nie brak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie MSP polski nie brak
Rachunkowość Menadżerska polski nie brak
Zarządzanie Biznesem polski nie brak
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw polski nie brak
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstw polski nie brak
Zarządzanie w Regionie polski nie brak
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi polski nie brak

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Zarządzanie Przedsiębiorstwem polski nie 2100 PLN

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Informatyka w Zarządzaniu polski nie 2500 PLN
Inwestycje i Nieruchomości polski nie 2100 PLN
Logistyka Procesów Gospodarczych polski nie 2100 PLN
Marketing polski nie 2100 PLN
Metody Wspomagania Decyzji Kierowniczych polski nie 2100 PLN
Organizacja i Kierowanie Przedsiębiorstwem polski nie 2500 PLN
Przedsiębiorczość i Zarządzanie MSP polski nie 2100 PLN
Rachunkowość Menadżerska polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Biznesem polski nie 2100 PLN
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstw polski nie 2100 PLN
Zarządzanie w Regionie polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi polski nie 2100 PLN

 

Zarządzanie Finansami i Marketingiem, MBA,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1950 PLN

Zarządzanie Jednostkami Ochrony Zdrowia "Szkoła Zdrowia Publicznego", MBA,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1950 PLN

Wydział Nauk Historycznych

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2a
tel.:(56) 622-62-03
e-mail:dwnh@uni.torun.pl
http://www.his.uni.torun.pl/wydzial/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Archeologia checked           checked              
Archiwistyka (kurs komputeryzacji archiwów i biurowości                         checked  
Archiwistyka (kurs podstaw archiwistyki)                         checked  
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją checked checked         checked checked            
Edytorstwo i Źródła Historyczne                         checked  
Etnologia checked           checked           checked  
Historia checked checked         checked checked         checked  
Historia i Współczesność Kultury Politycznej                         checked  
Historia sztuki checked           checked              
Historia Wojskowa i Tradycja Oręża Polskiego                         checked  
Infobrokerstwo i Zarządzanie Informacją                         checked  
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo checked checked         checked checked         checked  
Najnowsza Historia Sił Zbrojnych, Służb Mundurowych i Specjalnych                         checked  
Wiedza o Kulturze                         checked  
Wiedza o Społeczeństwie                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Archeologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Archeologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Archiwistyka (kurs komputeryzacji archiwów i biurowości, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Archiwistyka (kurs podstaw archiwistyki), podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1600 PLN

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Edytorstwo i Źródła Historyczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1300 PLN

Etnologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Etnologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Etnologia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Historia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólnohistoryczna polski nie brak
Pedagogiczna polski nie brak

 

Historia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólnohistoryczna polski nie brak
Pedagogiczna polski nie brak

 

Historia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólnohistoryczna polski nie 1300 PLN
Pedagogiczna polski nie 1400 PLN

 

Historia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Ogólnohistoryczna polski nie 1300 PLN
Pedagogiczna polski nie 1400 PLN

 

Historia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1350 PLN

Historia i Współczesność Kultury Politycznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1300 PLN

Historia sztuki, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Historia sztuki, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Historia Wojskowa i Tradycja Oręża Polskiego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1300 PLN

Infobrokerstwo i Zarządzanie Informacją, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Najnowsza Historia Sił Zbrojnych, Służb Mundurowych i Specjalnych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1300 PLN

Wiedza o Kulturze, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1350 PLN

Wiedza o Społeczeństwie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1350 PLN

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

87-100 Toruń, ul. Stefana Batorego 39L
tel.:(56) 611-21-25
e-mail:wpism@umk.pl
http://www.wpism.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna checked                          
Marketing i Reklama Polityczna                         checked  
Politologia checked checked         checked checked            
Stosunki Międzynarodowe checked checked         checked checked            
Studia Europejskie                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Marketing i Reklama Polityczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1750 PLN

Politologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Marketing Polityczny i Komunikacja Medialna polski nie brak
Ogólna polski nie brak

 

Politologia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Politologia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1550 PLN

Politologia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1550 PLN

Stosunki Międzynarodowe, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Stosunki Międzynarodowe, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Stosunki Międzynarodowe, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Stosunki Międzynarodowe, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1750 PLN

Studia Europejskie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1000 PLN

Wydział Prawa i Administracji

87-100 Toruń, ul. Gagarina 15
tel.:(56) 611-41-10
e-mail:wpia@law.uni.torun.pl
http://www.law.uni.torun.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja checked checked         checked checked            
Administracja Publiczna                         checked  
Egzekucja Administracyjna                         checked  
Europeistyka checked           checked checked            
Europeistyka z Filologią Włoską checked                          
Prawo                   checked checked      
Prawo Bankowe i Bankowość                         checked  
Prawo Europejskie                         checked  
Prawo Handlowe                         checked  
Prawo i Finansów Samorządowych                         checked  
Prawo Podatkowe                         checked  
Prawo Podatkowego Unii Europejskiej                         checked  
Prawo Pracy                         checked  
Prawo Rynku Kapitałowego                         checked  
Prawo Zamówień Publicznych                         checked  
Problemy Przestępczości Komputerowej                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Administracja, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Administracja, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2400 PLN

Administracja, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2650 PLN

Administracja Publiczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Egzekucja Administracyjna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Europeistyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Europeistyka, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Europeistyka, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2500 PLN

Europeistyka z Filologią Włoską, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Prawo, stacjonarne - dzienne, jednolite magisterskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Prawo, niestacjonarne - zaoczne, jednolite magisterskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2650 PLN

Prawo Bankowe i Bankowość, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2700 PLN

Prawo Europejskie, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Prawo Handlowe, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1750 PLN

Prawo i Finansów Samorządowych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1900 PLN

Prawo Podatkowe, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1450 PLN

Prawo Podatkowego Unii Europejskiej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2800 PLN

Prawo Pracy, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1900 PLN

Prawo Rynku Kapitałowego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2300 PLN

Prawo Zamówień Publicznych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1900 PLN

Problemy Przestępczości Komputerowej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1750 PLN

Wydział Sztuk Pięknych

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
tel.:(56) 611-38-10, 611-38-01
e-mail:piekne@uni.torun.pl
http://www.art.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych checked checked           checked            
Grafika checked                          
Malarstwo checked                          
Ochrona Dóbr Kultury checked checked         checked checked            
Rzeźba checked                          
Studia Muzealne                         checked  
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Media Rysunkowe polski nie brak
Mix media polski nie brak
Plastyka Intermedialna polski nie brak

 

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Media Rysunkowe polski nie 2150 PLN
Mix media polski nie 2150 PLN
Plastyka Intermedialna polski nie brak

 

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Media Rysunkowe polski nie 2100 PLN
Mix media polski nie 2100 PLN
Plastyka Intermedialna polski nie 2100 PLN

 

Grafika, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Malarstwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Ochrona Dóbr Kultury, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Historia Sztuki polski nie brak
Konserwatorstwo polski nie brak
Muzealnictwo polski nie brak
Zabytkoznawstwo polski nie brak

 

Ochrona Dóbr Kultury, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Historia Sztuki polski nie brak
Konserwatorstwo polski nie brak
Muzealnictwo polski nie brak
Zabytkoznawstwo polski nie brak

 

Ochrona Dóbr Kultury, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Historia Sztuki polski nie 2050 PLN
Konserwatorstwo polski nie 2050 PLN
Muzealnictwo polski nie 2050 PLN
Zabytkoznawstwo polski nie 2050 PLN

 

Ochrona Dóbr Kultury, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Historia Sztuki polski nie 2050 PLN
Konserwatorstwo polski nie 2050 PLN
Muzealnictwo polski nie 2050 PLN
Zabytkoznawstwo polski nie 2050 PLN

 

Rzeźba, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Studia Muzealne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1900 PLN

Wydział Teologiczny

87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel.:(056) 611-49-90 , 611-49-94
e-mail:teologia@umk.pl
http://www.teologia.umk.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja i Sądownictwo Kościelne                         checked  
Teologia checked                 checked     checked  
Turystyka Krajów Biblijnych                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja i Sądownictwo Kościelne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1100 PLN

Teologia, stacjonarne - dzienne, jednolite magisterskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Kapłańska polski nie brak
Katach Etyczno-Pastoralna polski nie brak
Turystyka Krajów Biblijnych polski nie brak

 

Teologia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Nauki o Rodzinie polski nie brak

 

Teologia, podyplomowe,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Historia Kościelna polski nie 1100 PLN
Teologia Pastoralna polski nie 1100 PLN
Teologia Prawa Kościelnego polski nie 1100 PLN
Teologia Systematyczna polski nie 1100 PLN

 

Turystyka Krajów Biblijnych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1400 PLN

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Biuro rekrutacji:
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. (56) 611-45-15
email: kandydat@umk.pl
http://www.umk.pl/rekrutacja/

Opis rekrutacji:

Rejestracja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Celowi temu służyć ma specjalny system Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/rekrutacja/.

Poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu można będzie nie tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia, ustalać i zmieniać preferencje co do wybranych kierunków studiów (w przypadku składania podania na kilka kierunków jednocześnie), sprawdzać wyniki rekrutacji, odczytywać komunikaty kierowane do wszystkich kandydatów, ale także sprawdzać saldo swoich opłat rekrutacyjnych, przydzielać opłaty do wybranych kierunków studiów i tworzyć druk przelewu. Kandydaci, którzy muszą zdawać egzamin wstępny (stara matura), z IRK dowiedzą się o terminie i miejscu odbywania się egzaminów.
 

Zapisy w zależności od trybu i rodzaju studiów

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich
- kandydaci z „nową maturą” 05.04.2011 - 04.07.2011 do godz. 23.59
- kandydaci ze „starą maturą” 05.04.2011 - 05.05.2011 do godz. 23.59

W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich
Kierunki, na które nabór odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:
05.04.2011 - 19.10.2011

Kierunki, na których przewidziane jest postępowanie kwalifikacyjne:
05.04.2011 - 03.09.2011

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia
05.04.2011 - 02.08.2011

W przypadku studiów niestacjonarnych II stopnia
Kierunki, na które nabór odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:
05.04.2011 - 19.10.2011

Kierunki, na których przewidziane jest postępowanie kwalifikacyjne:
05.04.2011 - 03.09.2011

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na kierunki:
- malarstwo
- grafika
- rzeźba
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
05.04.2011 - 25.06.2011 r. do 23.59
 

pliki do pobrania:

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
Dom Studencki nr 1

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 2/4
tel.: (56) 612-11-74; 612-11-00
191 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu toruńskiej starówki. Posiada 19 pokoi 2-osobowych i 51 pokoi 3-osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia oraz sala telewizyjna. Sanitariaty dostępne są na każdym piętrze.

Dom Studencki nr 2

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 6/8
tel.: (56) 612-11-80; 612-12-58
363 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu toruńskiej starówki. Posiada 2 pokoje 1-osobowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 14 pokoi 2-osobowych, 111 pokoi 3-osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, gniazda telewizyjne, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia oraz sala telewizyjna. Sanitariaty dostępne są na każdym piętrze.

Dom Studencki nr 3

87-100 Toruń, ul. Moniuszki 16/20
tel.: (56) 612-14-17; 612-14-12
199 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu toruńskiej starówki. Posiada 29 pokoi 1-osobowych, 76 pokoi 2-osobowych, 6 pokoi 3-osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia oraz sala telewizyjna. Sanitariaty dostępne są na każdym piętrze.

Dom Studencki nr 5

87-100 Toruń, ul. Słowackiego 5/7
tel.: (56) 612-15-35; 612-14-18
199 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu toruńskiej starówki. Posiada 19 pokoi 1-osobowych, 90 pokoi 2-osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, gniazda telewizyjne, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia oraz sala telewizyjna. Sanitariaty dostępne są na każdym piętrze.

Dom Studencki nr 6

87-100 Toruń, ul. Słowackiego 1/3
tel.: (56) 612-15-48; 612-15-36
401 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu toruńskiej starówki. Posiada 3 pokoje 1-osobowe, 79 pokoi 2-osobowych, 80 pokoi 3-osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia oraz sala telewizyjna. Sanitariaty dostępne są na każdym piętrze.

Dom Studencki nr 7

87-100 Toruń, ul. Gagarina 19
tel.: (56) 611-49-42
359 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu Rektoratu Uniwersytetu oraz wydziałów: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji. Posiada 2 pokoje 1-osobowe, 72 pokoje 2-osobowe, 71 pokoi 3-osobowe - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". Segmenty mieszkalne składające się z czterech pokoi z węzłem sanitarnym (oddzielnie WC, prysznic i umywalki). Na każdym piętrze znajduje się kuchnia. W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia z suszarnią oraz sala telewizyjna.

Dom Studencki nr 8

87-100 Toruń, ul. Gagarina 17
tel.: (56) 611-49-43
350 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu Rektoratu Uniwersytetu oraz wydziałów: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji. Posiada  70 pokoi 2-osobowych i 70 pokoi 3-osobowych  - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". Segmenty mieszkalne składające się z czterech pokoi z węzłem sanitarnym (oddzielnie WC, prysznic i umywalki). Na każdym piętrze znajduje się kuchnia. W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia z suszarnią oraz sala telewizyjna.

Dom Studencki nr 9

87-100 Toruń, ul. Gagarina 21
tel.: (56) 611-49-44
312 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu Rektoratu Uniwersytetu oraz wydziałów: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji. Posiada 4 pokoje 1-osobowe, 64 pokoje 2-osobowe, 60 pokoje 3-osobowe - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". Segmenty mieszkalne składające się z czterech pokoi z węzłem sanitarnym (oddzielnie WC, prysznic i umywalki). Na każdym piętrze znajduje się kuchnia. W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia z suszarnią oraz sala telewizyjna.

Dom Studencki nr 10

87-100 Toruń, ul. Gagarina 27
tel.: (56) 611-49-45
184 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu Rektoratu Uniwersytetu oraz wydziałów: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji. Posiada  20 pokoi 1-osobowych, 82 pokoje 2-osobowe - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, gniazda telewizyjne, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". Segmenty mieszkalne dwupokojowe z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia z suszarnią oraz sala telewizyjna.

Dom Studencki nr 11

87-100 Toruń, ul. Gagarina 33
tel.: (56) 611-49-46
219 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu Rektoratu Uniwersytetu oraz wydziałów: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji. Posiada 58 pokoi 1-osobowych, 79 pokoi 2-osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, gniazda telewizyjne, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". Segmenty mieszkalne dwupokojowe z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia z suszarnią oraz sala telewizyjna oraz sklepik na parterze.

Dom Studencki nr 12

87-100 Toruń, ul. Reja 25
tel.: (56) 611-49-47
196 miejsc

Zlokalizowany w pobliżu Rektoratu Uniwersytetu oraz wydziałów: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji. Posiada 19 pokoi 1-osobowych, 12 pokoi 2-osobowych, 51 pokoi 3 osobowych - wszystkie wyposażone w dostęp do internetu, gniazda telewizyjne, telefon oraz odbiornik programu radiowęzła studenckiego "Radio Sfera". W budynku znajduje się także pokój do indywidualnej nauki, pralnia z suszarnią oraz sala telewizyjna. Kuchnie i sanitariaty dostępne są na każdym piętrze.

 

(Auto) kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP
Cichosz M.
25 wieków historii: historycy i ich dzieła
Serczyk J.
Toruń, 1994
A concise guide to psycholinguistics- 2 ed.
Puppel S.
Poznań, 2001
A reader's guide to contemporary literary theory
Selder R.
Brighton, 1986
Agroturystyka
Drzewiecki Maciej
Bydgoszcz, 1995
Akademia sieci Cisco
red. Vito A., Wayne L.
Algebra abstrakcyjna w zadaniach
Rutkowski J.
Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach
Przybyło S., Szlachtowski A.
Warszawa: WNT, 2005
Algebra liniowa 1: definicje, twierdzenia, wzory- Wydanie 7 i późniejsze
Jurlewicz T., Skoczylas Z.
Algebra liniowa 1: przykłady i zadania- Wydanie 4 i późniejsze
Jurlewicz T., Skoczylas Z.
Algebra liniowa 2: kolokwia i egzaminy- Wydanie 2 i późniejsze
Jurlewicz T.
Algebra liniowa 2: przykłady i zadania- Wydanie 4 i późniejsze
Jurlewicz T., Skoczylas Z.
Algebra liniowa: kolokwia i egzaminy- Wydanie 6 i późniejsze
oprac. M. Gewert i Z. Skoczylas
Algebra liniwa 2: definicje, twierdzenia, wzory- Wydanie 4 i późniejsze
Jurlewicz T., Skoczylas Z.
Algebra z Geometrią dla Fizyków
Górniewicz L. (i in.)
Toruń, 1995
Algebraiczne aspekty kryptografii
Koblitz N.
Warszawa, 2000
Algorytmy i struktury danych
Banachowski L., Diks K., Rytter W.
Algorytmy+ struktury danych= programy. Wydanie 3 i późniejsze
Wirth N.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
An introduction to cognitive linguistic
Ungerer F., Schmidt H. J.
Harlow, 1996
An introduction to cosmology
Narlikar J.
Cambridge University Press, 2002
An introduction to radio astronomy
Burke B., Graham- Smith F.
Cambridge University Press, 1997
An introduction to the theory of stellar structure and evolution
Prialnik D.
Cambridge University Press, 2000
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Lech Bednarski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1-2
pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego
Toruń, 1996
Analiza funkcjonalna
Radin W.
Analiza Matematyczna 1- kolokwia i egzaminy
Gewert Marian, Skoczylas Zbigniew
Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS
Analiza matematyczna 2- kolokwia i egzaminy
Gewert Marian, Skoczylas Zbigniew
Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS
Analiza Matematyczna dla Fizyków
Górniewicz L. (i in.)
Toruń, t. 1 1996, t. 2 1995, 1996
Analiza Matematyczna w Zadaniach, cz. I i II
Krysicki W., Włodarski L.
Warszawa: WN PWN, 1999
Analiza matematyczna w zadaniach. T. 1 - 2
Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski
Warszawa: WN PWN, 2005
Analiza Matematyczna. Tom 1- 2
Musielak H., Musielak J.
Analiza na rozmaitościach- Wydanie 2
Spivak M.
Warszawa, 2005
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Gierszewska G., Romanowska M.
Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych (wyd. 3 i późniejsze)
Hejnowicz Z.
Anatomia PC
Metzger Piotr, Adam Jełowicki
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 1999
Antropologia filozoficzna: ujęcie pragmatyczne
Böhme G.
Warszawa, 1998
Antropologia kulktury
Burszta W. J.
Poznań, 1998
Antropologia kulturowa. Cz. 1
Gajda J.
Antropologia kultury
Burszta W.
Poznań, 1998
Antropologia Kultury: zagadnienia i wybór tekstów
oprac. Grzegorz Godlewski
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów
oprac. G. Godlewski
Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów
oprac. G. Godlewski
Antropologia strukturalna
Levi- Strauss C.
Warszawa, 2000
Antropologia strukturalna II
Levi- Strauss C.
Warszawa, 2001
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów
red. L. Kolankiewicz
Warszawa, 2005
Antyczne korzenie chrześcijaństwa
Musiał A.
Warszawa, 2001
Archeologia chrześcijańska
Deichmann F. W.
Warszawa, 1994
Archeologia Gotów
Kokowski A.
Lublin, 1999
Archeologia. Teorie, metody, praktyka
Renfrew C., Bahn P.
Warszawa, 2002
Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie. Architektura Willowa
Roguska J.
Warszawa, 1999
Architektura i budownictwo w Poznaniu w 1. 1790- 1880
Ostrowska- Kębłowska Z.
Warszawa, 1982
Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871- 1920
Kucharzewska J.
Warszawa, 2004
Architektura po modernizmie
Ghirardo D.
Toruń, 1999
Architektura Poznania 1890- 1918
Skuratowicz J.
Poznań, 1991
Architektura XIX i początku XX w.
pod red. T. Grygla
Wrocław, 1991
Architektura XIX wieku na ziemiach polskich
Stefański K.
Warszawa, 2005
Architektura, rzeźba, malarstwo
A. Kotula, P. Krakowski
Kraków, 1980
Ars longa- Vita Brevis: tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki
red. J. Flika
Toruń, 2003
Aspects of the novel
Forster E. M.
Aspekty kombinatoryki
Bryant V.
Astronomia z astrofizyką
Kreiner J.
Atomy i kwanty- Wydanie 2
Haken H.
Warszawa, 2002
Badania dotyczące starzenia i stabilizacji współczesnych werniksów malarskich
Ciabach J.
Toruń, 1994
Badania ekologiczno- gleboznawcze
Bednarek R., (et al.)
Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych
Łukasiewicz J.
Warszawa, 2002
Badania marketingowe- Wydanie 3 i późniejsze
Kaczmarczyk S.
Badania operacyjne na przykładach i zadaniach- Wydanie 2 i późniejsze
pod red. K. Kukuły
Badania operacyjne w zarządzaniu
red. J. W. Wiśniewski
Toruń, 2001
Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Radzikowski W.
Toruń, 1997
Badania operacyjne- Wydanie 2 i późniejsze
pod red. E. Ignasiaka
Badania społeczne w praktyce
Babbie E.,
Warszawa, 2003
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej
wybór M. Kempny, E. Nowicka
Bankowość
pod red. J. Szambelańczyka
Poznań, 1999
Bankowość- Wydanie 2
Zbigniew Dobosiewicz
Warszawa, 2005
Bankowość: Podręcznik Akademicki
Władysława L. Jaworskiego i Zawadzkiej Zofii (red.); Badowski Ireneusz (et al.)
Poltext, 2007
Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Zarębski M.
Toruń, 2002
Barok
Czesław Hernas
Bazylika katedralna śś Janów w Toruniu
pod red. M. Biskupa
Toruń, 2003
Bezkręgowce: podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy
Jura C.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Karaszewski W.
Bezrobocie- Podstawy Teoretyczne
Kwiatkowski E.
Warszawa: WN PWN, 2002
Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polsce w czasach średniowiecza
Szczepkowska- Naliwajek K.
Toruń, 2003
Biochemia
Berg Jeremy M., Tymoczko John L., Stryer Lubert
PWN, 974 s., 2005
Biochemia (wyd. 2 i późniejsze)
Stryer L.
Biochemia Harpera
Murray R.K. i wsp.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007
Biochemia i biologia molekularna w zarysie
Matthews H. R.
Warszawa, 2000
Biochemia- Wydanie 2 i późniejsze
Stryer L.
Biofizyka: podręcznik dla studentów
red. Jaroszyk F.
Biologia molekularna (wyd. 2 i późniejsze)
Turner P.
Biologia molekularna bakterii
red. nauk. J. Baj, Z. Markiewicz
Warszawa, 2006
Biologia rozwoju
Twyman R. M.
Biologia rozwoju w zarysie
Rodkiewicz B.
Warszawa, 1998
Biologiczne oczyszczanie ścieków
Hartman L.
Biologiczne podstawy ochrony przyrody
Pullin A. .S
Biotechnologia roślin
pod red. S. Malepszego
Biznes plan
Filar E., Skrzypek J.
Biznes plan- Wydanie 2 późniejsze
Sasin W.
Botanika- Morfologia
Szweykowska A., Szweykowski J.
Botanika- Systematyka
Szweykowska A., Szweykowski J.
Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa
red. M. J. Stankiewicz
Toruń, 1999
Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach
Arszyński M.
Toruń, 1995
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej- Wydanie 6 i późniejsze
Szmal Z. F., Lipiec T.
Chemia analityczna. Tom 1-3- Wydanie 6 i późniejsze
Minczewski J., Marczenko Z.
Chemia i światło
Suppan P.
Warszawa, 1997
Chemia i technologia podstawowej syntezy organicznej- Wydanie 3
Ropuszyński S.
Wrocław, 1993
Chemia jądrowa
Szymański W.
Warszawa, 1991
Chemia jądrowa
Sobkowski J.
Warszawa, 2007
Chemia jądrowa: zarys problematyki przemian jądrowych- Wydanie 2
Szymański W.
Warszawa, 1996
Chemia Kwantowa
Kołos W.
Chemia leków: dla studentów farmacji
pod red. A. Zejca i M. Gorczycy
Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Cz. 1-2
Kowalczyk- Dembińska H., Łukaszewicz J.
Toruń, 2002
Chemia organiczna- rozwiązywanie problemów
Morrison R. T., Boyd R. N.
Chemia organiczna: repetytorium i rozwiązania zadań
Hart D. J.
Chemia polimeróq
Nicholson J. W.
Warszawa, 1996
Chemia polimerów. Tom 1-3
pod red. Z. Florjańczyka
Chemia środowiska: ćwieczenia i seminaria. Cz. 1-3
pod red. E. Szczepaniec- Cięciak i P. Kościelniaka
Kraków, 1994
Chemia wód powierzchniowych
Dojlido J. R.
Białystok, 1995
Chemia związków wielkocząsteczkowych- Wydanie 2 i późniejsze
Porejko S., Fejgin J., Zakrzewski L.
Chemia żywności: skład przemiany i właściwości żywności. Wydanie 3 i późniejsze
pod red. Z. E. Sikorskiego
Chemiczna analiza instrumentalna- Wydanie 2
Kryściak J.
Warszawa, 1999
Chemiczne metody analizy ilościowej- Wydanie 2 i późniejsze
Cygański A.
Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska
Alloway B.J., Ayres D.C.
Warszawa, 2002
Chromatografia i techniki pokrewne w chemii środowiska
pod red. B. Buszewskiego
Toruń, 1994
Chromotografia gazowa
Witkiewicz Z., Hetper J.
Warszawa, 2001
Chromotografia i inne techniki separacyjne w eko- analityce
pod red. B. Buszewskiego
Toruń, 1997
Classical Mechanics. 3rd ed.
Goldstein H., Charles P., Safko J.
San Francisco, 2002
Credit- rating
Dziawgo D.
Warszawa, 1998
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów- Wydanie 2
Zieliński T.
Warszawa, 2007
Cytobiochemia (wyd. 2 i późniejsze)
Kłyszejko- Stefanowicz L.
Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku.
Poprzęcka M.
Warszawa, 1991
Człowiek- Istota Społeczna
Aronson E.
Warszawa, 2006
Człowiek, sacrum, środowisko: miejsce kultu we wczesnym średniowieczu
pod red. S. Moździocha
Wrocław
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
red. Rewaj T.
Ćwiczenia z biochemii
red. Kłyszejko- Stefanowicz
Ćwiczenia z fonetyki opisowej języka rosyjskiego
Grzybowski S.
Ćwiczenia z logiki
Stanosz B.
Ćwieczenia rachunkowe z chemii analitycznej- Wydanie 5 i późniejsze
pod red. Z. Galusa
Decydowanie polityczne
Pietraś Z. J.
Demografia- Wydanie 4 i późniejsze
Holzer J. Z
Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza
red. A. Antoszewski, R. Herbut
Wrocław, 1999
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänder
hrsg. von W. Habicht, W.-D. Lange
Mannheim, 1995
Detekcja sygnałow optycznych
Bielecki Z., Rogalski A.
Warszawa, 2001
Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
red. M. J. Stankiewicz
Toruń, 2002
Deutsche Grammatik
Engel U.
Deutsche Literatur in Schlaglichtern
hrsg. von B. Balzer
Mannheim, 1990
Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfaengen bis zur Gegenwart
Beutin W. (et al.)
Deutsche Sprachlehre für Ausländer
Schulz H., Sundermeyer W.
Dialekty polskie- Wydanie 2
Dejna K.
Wrocław, 1993
Dogmatyka katolicka. Tom 1- 2
Bartnik Cz. S.
Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii- Wydanie 2
Łobocki W.
Katowice, 1999
Dtdaktyka katechezy. Cz. 1- 2
red. J. Stala
Tarnów, 2004
Dwudziestolecie międzywojenne
Kwiatkowski J.
Dydaktyka biologii i ochrony środowiska
pod red. W. Stawińskiego
Dydaktyka dla nauczycieli
Półturzycki J.
Dydaktyka Kształcenia Ogólnego
Brzeźnicki F.
Warszawa, 2001
Dydaktyka Ogólna
Kupisiewicz Cz.
Warszawa, 2002
Dynamika robotów
Jezierski E.
Warszawa, 2006
Dyplomacja
Kissinger H.
Dziedzictwo kultury Polski i jego straty i ochrona prawna. Tom 1- 2
Pruszyński J.
Kraków, 2001
Dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych. Tom 1- 3
Warszawa, 1979
Dzieje badań nad dawnym rzemiosłem artystycznym w Polsce 1800- 1939
Szczepkowska- Naliwajek K.
Toruń, 2006
Dzieje Bizancjum
Ostrogowski G.
Warszawa, 1967
Dzieje i skarby Kościoła Mariackiego w Toruniu
pod red. K. Kluczwajd
Toruń, 2005
Dzieje Imperium Romanum
Jaczynowska M.
Dzieje Kaplicy Królestwa Polskiego czyli Złotej w katedrze poznańskiej
Ostrowska- Kębłowska Z.
Poznań, 1992
Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej
Bogucka M., Samsonowicz H.
Wrocław, 1986
Dzieje najnowsze Polski 1914- 1989
Czubiński A.
Poznań, 1994
Dzieje Polski
pod red. J. Topolskigo
Warszawa, 1976
Dzieje Rzymu. Tom 1- 2
Cary M., Acullard H.
Dzieje sztuki polskiej
Janusz Kębłowski
Warszawa, 1987
Dzieje sztuki polskiej 1890- 1980
Olszewski A. K.
Warszawa, 1988
Dzoje Polski nowożytnej
Konopczyński W.
Edukacja regionalna
Petrykowski P.
Toruń, 2003
Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce
red. K. Lubiński
Sopot, 2002
Ekoanalityka w chemii środowiska
pod red. B. Buszewskiego
Toruń, 1998
Ekologia
Krebs Ch.J.,
Ekologia krajobrazu- Wydanie 2 i późniejsze
Richling A., Solon J.
Ekologia roślin
Falińska K.
Ekologia wód płynących
Allan D. J.
Warszawa, 1998
Ekonometria
Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.
Ekonometria
Welfe A.
Ekonometria stosowana
Władysław Welfe, Aleksander Welfe
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa
red. J. W. Wiśniewski
Toruń, 2003
Ekonomia
Begg D., Fischer S., Dornbush R.
Ekonomia menedżerska
Samuelson W. F., Marks S. G.
Ekonomia: zbiór zadań
Smitch P., Begg D.
Ekonomika i Zarządzanie Małą Firmą
Piasecki B. (red.)
Warszawa: WN PWN, 1999
Elektronika
Watson J.
Warszawa, 1999
Elektronika w zadaniach. Tom 1- 3
Ciążyński W.
Elementy algebry liniowej. Cz. 1- 2
Banaszak G., Gajda W.
Warszawa, 2002
Elementy chemii kwantowej niematematycznych wyłożone
Kołos W.
Elementy chemii teoretycznej- Wydanie 3
Gumiński K.
Warszawa, 1989
Elementy ekonometrii- Wydanie 2 i późniejsze
Wiśniewski J., Zieliński Z.
Elementy gramatyki historycznej języka polskiego- Wydanie 5 i późniejsze
Strutyński J.
Elementy mechaniki i chemii kwantowej
Gołębiewski A.
Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków ochrony środowiska
Szymański W.
Toruń, 1996
Elementy Prawa dla Ekonomistów
Siuda W.
Poznań, 2003
Elementy teorii liczb
Marzantowicz W., Zarzycki P.
Poznań, 1999
Embriologia (wyd. 3 i późniejsze)
Bielańska- Osuchowska Z.
Encyklopedia politologii. Tom 1- 4
red. M. Żmigrodzki
Energetyka dużych systemów ekologicznych
Nienartowicz A.
Toruń, 1996
English poetry of the nineteenth century
ed. W. Krajewska
Epistemologia. Tom 1- 3
Woleński J.
Etnologia religii
Szyjewski A.
Kraków, 2001
Etyka biznesu
red. Dietl J., Gasparski W.
Etyka ogólna
Ricken F.
Kęty, 2001
Europa wczesnośredniowieczna 300- 1000
Collins R.
Warszawa, 1996
Europa Zachodnia: dzieje polityczne 1945- 1993
Krasuski J.
Europejskie prawo wspólnotowe. Tom 1- 2
Mik C.
Warszawa, 2000
Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego
Karaszewska H.
Toruń, 2003
Falki i aproksymacje
Białasiewicz J. T.
Feminist literatury theory
ed. by M. Eagleton
Oxford: Oxford University Press, 1986
Fenomenologia
Lyotar J.-F.
Warszawa, 2000
Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1- 3
Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.
Film artystów
Jankowska M.
Toruń, 2002
Filozofia a zwierciadło natury
Rotry R.
Warszawa, 1994
Filozofia Boga
Kowalczyk S.
Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku
pod red. P. Gutowskiego, Tadeusza Szubki
Lublin, 1998
Filozofia nauki
Such J.
Filozofia nauki- Wydanie 2 i późniejsze
Such J.
Filozofia poznania. Zarys problematyki
Rożdżeński R.
Kraków, 1995
Filozofia przewodnik dla początkujących- Wydanie 2
Tejchman J.
Warszawa, 1995
Filozofia przyrody
Heller M.
Kraków, 2004
Filozofia średniowieczna
Heinzmann R.
Kęty, 1999
Filozofia Współczesna
L. Gawor, Z. Stachowski
Warszawa, 2006
Filozofia XIX wieku
Coreth E., Ehlen P., Schmidt J.
Kęty, 2006
Filozofia XX wieku
Coreth E. (et al.)
Kęty, 2004
Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji
Gutek G. L.
Gdańsk, 2003
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Stanisław Owsiak
Warszawa: WN PWN, 2006
Finanse spółek
Piotrowska M.
Wrocław, 1997
Finanse spółek
Jajuga K., Słoński T.
Wrocław, 1997
Firewall
Ratkowski J., Żebrowski K., Matulewski J.
Gliwice, 2005
Fizjologia człowieka w zarysie (wyd. 6 i późniejsze)
Traczyk W.
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej (wyd. 2 i późniejsze)
pod red. W. Z. Traczyka, A. Trzebskiego
Fizjologia roślin
Kopcewicz J.
Fizjologia urbanistyczna
Szponar A.
Warszawa, 2003
Fizjologia zwierząt (wyd. 2 i późniejsze)
Schmidt- Nielsen K.
Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska
red. A. Z. Hrynkiewicz, E. Rokita
Warszawa, 1999
Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii
red. A. Z. Hrynkiewicz, E. Rokita
Warszawa, 2000
Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej
Haken H., Wolf H. Ch.
Warszawa, 1998
Fizyka polimerów: wybrane zagadnienia
Przygocki W., Włochowicz A.
Warszawa, 2001
Fizyka wokół nas- Wydanie 2 i późniejsze
Hewitt P. G.
Fizyka. Tom 1- 2
Resnick R., Halliday D.
Fizykochemiczna analityka zanieczyszczeń powietrza- Wydanie 2
pod red. I. Trzepierczyńskiej
Wrocław, 1997
Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska
pod red. J. Namieśnika, Z. Jamrógiewicza
Wrocław, 1998
Fleksja polska
Tokarski J.
Warszawa, 2000
Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
Ostaszewska D.
Warszawa, 2000
Fortan 90/ 95 Explained. 2nd ed.
Metcalf M., Reid J.
Oxford: Oxford University Press, 1999
Fortran 90/ 95 for Scientists and Engineers
Chapman S.
Boston, 1998
Fotochemia polimerów: teoria i zastosowanie
pod red. J. Pączkowskiego
Toruń, 2003
From etymology to pragmatics
Sweetser E. E.
Cambridge University Press, 1994
Fulereny i nanorurki
Przygocki W., Włochowicz A.
Warszawa, 2001
Galactic Astronomy: Structure and Kinematics. 2nd ed.
Binney J., Mihalas D.
San Francisco, 1981
Galactic dynamics
Binney J., Tremaine S.
Princeton, 1994
Galaxies and cosmology. 2nd ed.
Combes F.
Berlin, 2002
Genetyka molekularna
Węglański P. (red.)
Warszawa: WN PWN, 1998
Geneza, analiza i klasyfikacja gleb
Mocek A.
Genomy
Brown T. A.
Warszawa, 2001
Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne
Ryszard Domański
Warszawa: WN PWN, 2006
Geografia fizyczna Polski
red. A. Richling, K. Ostaszewska
Geografia fizyczna świata
Makowski J.
Geografia gleb- Wydanie 2 i późniejsze
Bednarek R.
Geografia Gospodarcza Polski
Fierla I. (red.)
Warszawa, 2004
Geografia Gospodarcza Świata
Fierla I.
Warszawa, 1998
Geografia przemysłu
Wieloński A.
Geografia regionalna Polski
Kondracki J.
Geografia regionalnej Polski (wyd. 2 i późniejsze)
Kondracki J.
Geografia rolnictwa świata
Falkowski J.
Geografia roślin (wyd. 2)
Kornaś J., Medwecka- Kornaś A.
Warszawa, 2002
Geografia społeczna miast
Węcławowicz G.
Geografia turystyki Polski
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.
Warszawa: PWE, 2002
Geografia turyzmu
Kowalczyk A.
Warszawa: WN PWN, 2000
Geologia dynamiczna dla geografów- Wydanie 2 i późniejsze
Mizerski W.
Geologia historyczna dla geografów
Mizerski W.
Geologia Polski dla geografów- Wydanie 2
Mizerski W.
Warszawa, 2005
Geologia regionalna kontynentów
Mizerski W.
Geomorfologia
Klimaszewski M.
Geschichte der deutschen Lyrik
Holznagel F.-J.
Stuttgart, 2004
Glacjologia
Jania J.
Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. E. Haliżak, R. Kuzniar, J. Symonides
Bydgoszcz, 2004
Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Wydanie 4
Morawski L.
Warszawa, 2005
Gospodarka przestrzenna
Domański R.
Gotyckie malowidła ścienne w Kościele św. Jakuba w Toruniu
pod red. M. Woźniak
Toruń, 2001
Gramatyka historyczna języka polskiego
Rospond S.
Gramatyka Historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych
Długosz- Kurczabowa K., Dubisz S.
Warszawa, 2006
Gramatyka historyczna języka polskiego- Wydanie 3
Długosz- Kurczabowa K., Dubisz S.
Warszawa, 2006
Gramatyka opisowa
wybór D. Kopcińskiej
Warszawa, 1996
Gramatyka współczesnego języka polskiego: Morfologia
red. S. Urbańczyk
Warszawa, 1984
Grammar in context
Gethin H.
Grammatik mit Sinn und Verstand
Rug W.
München, 1993
Grundznüge der Literaturwissenschaft
hrsg. von H. L. Arnold und H. Detering
Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych
Siek- Piskozub T.
Histologia (wyd. 3 i późniejsze)
Sawicki W.
Historia administracji i myśli administracyjnej. Wydanie 2 i późniejsze
Malec D., Malec J.
Historia administracji. Wydanie 5 i późniejsze
Izdebski H.
Historia Anglii
Zins H.
Historia Anglii
Trevelyan G. M.
Historia Anglików
Johnson P.
Historia architektury zachodniej
Watkin D.
Warszawa, 2001
Historia Bałkanów. T. 1- 2
Jelavich B.
Kraków, 2005
Historia doktryn polityczno prawnych. Wydanie 2 i późniejsze
Justyński J.
Historia doktryn polityczno- prawnych. Wydanie 3 i późniejsze
Justyński J.
Historia doktryn politycznych i prawnych
Sylwestrzak A.
Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku
Dubel L.
Historia dyplomacji polskiej X-XX
red. G. Labuda, W. Michowicz
Historia dyplomacji polskiej. Tom 1- 5
Warszawa 1982- 1999, 1999
Historia dyplomacji polskiej. Tom 4 1918- 1939
red. P. Łossowski
Warszawa, 1995
Historia etyki
Bourke V. J.
Warszawa, 1994
Historia Europy
pod red. A. Mączaka
Wrocław, 1997
Historia Europy
red. A. Mączak
Wrocław, 1997
Historia Europy Środkowo- Wschodniej. Tom 1- 2
red. J. Kłoczowski
Lublin, 2000
Historia Filozofii i Etyki do Współczesności. Źródła i Komentarze
Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R.
Toruń, 2002
Historia filozofii starożytnej, t. 1-4
Reale G.
Lublin: RW KUL, 1994
Historia filozofii starożytnej. Tom 1- 5
Reale G.
Historia Filozofii- T. 1-3
Wł. Tatarkiewicz
Warszawa, 2005
Historia filozofii, t. 1-3
Tatarkiewicz W.
Warszawa: WN PWN, 1994
Historia filozofii. Tom 1- 11
Copleston F.
Historia idei politycznych: wybór tekstów. Tom 1-2
oprac. S. Filipowicz
Historia Kościoła. T. 1-8
Bolesław Kumor
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003
Historia kultury bizantyńskiej
Haussing H. W.
Historia kultury polskiej
Bogucka M.
Warszawa, 1988
Historia literatury angielskiej
Zbierski H.
Historia literatury bizantyńskiej
Jurewicz O.
Wrocław, 1984
Historia literatury łacińskiej
Brożek M.
Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca X w.
Boucher F.
Historia Myśli Ekonomicznej
Landreth Harry
PWN, 2005
Historia Myśli Socjologicznej
Szacki Jerzy
PWN, 2002
Historia Niemiec
Krasuski J.
Historia polityczna Polski 1864- 1918
Wereszycki H.
Historia Polski 1492- 1795
Markiewicz M.
Historia Polski 1492- 1864
Gierowski J. A.
Historia Polski 1505- 1764
Gierowski J. A.
Historia Polski 1764- 1864
Gierowski J. A.
Historia Polski 1795- 1914
Groniowski K., Skowronek J.
Historia Polski 1795- 1918
Kieniewicz S.
Historia Polski 1795- 1918
Chwalba Andrzej (red.)
Historia Polski 1864- 1948
Buszko J.
Historia Polski. Średniowiecze
Szczur S.
Kraków, 2002
Historia polskiej myśli społeczno- ekonomicznej do końca XVIII wieku
Lipiński E.
Wrocław, 1975
Historia powszechna 1648- 1789
Kersten A., Maciszewski J.
Warszawa, 1971
Historia powszechna 1789- 1870
Żywczyński M.
Historia powszechna 1789- 1918
Bazylow L.
Historia powszechna 1871- 1918
Pajewski J.
Historia powszechna 1939- 1944
Czubiński A.
Poznań, 1996
Historia powszechna 1939- 1997
Czubiński A.
Poznań
Historia powszechna średniowiecza
Zientara B.
Historia Powszechna Ustrojów Państwowych
Kamińska K.
Toruń, 2002
Historia powszechna ustroju i prawa
Maciejewski T.
Historia powszechna wiek XVIII
Rostworowski E.
Historia powszechna XVI- XVII w.
Wójcik Z.
Historia powszechna: wiek XIX
Kizwalter T.
Warszawa, 2003
Historia powszechna: wiek XVII
Kersten A.
Historia powszechna: XVIII
Wyczański A.
Historia powszechna. Średniowiecze
Manteuffel T.
Historia powszechna. Wiek oświecenia
Maciszewski J.
Warszawa, 1997
Historia prawa. Wydanie 11 i późniejsze
Sójka- Zielińska K.
Historia propagandy
Thomson O.
Warszawa, 2001
Historia Rosji- Wydanie 3 i późniejsze
Bazylow L.
Historia sejmu polskiego
pod red. J. Michalskiego
Warszawa, 1984
Historia społeczna starożytnego Rzymu
Alfőldy G.
Historia starożytna
Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M.
Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815- 1945
Dobrzycki W.
Warszawa, 1996
Historia sztuki nowożytnej. Tom 1-2
Bochnak A.
Historia sztuki średniowiecznej
Bochnak A.
Historia sztuki wśród nauk humanistycznych
Jan Białostocki
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
Historia świata od 1917r. do lat 90- tych
Johnson P.
Warszawa, 1992
Historia ustrojów państw
Górski G., Salmonowicz S.
Warszawa, 2001
Historia ustroju i prawa polskiego
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M.
Historia ustroju i prawa polskiego
oprac. M. Kallas, M. Lityński
Warszawa, 2006
Historia ustroju Polski
Łaszewski R., Salmonowicz S.
Historia wierzeń i idei religijnych
Eliade M.
Warszawa: PAX, 2009
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945- 1996
Kukułka J.
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945- 2000
Kukułka J.
Historia wychowania: podręcznik akademicki. Tom 1.
Stanisław Litak
Homo politicus: społeczne podstawy polityki
Lipset S. M.
Hydrobiologia- Limnologia
Kajak Z.
Hydrologia ogólna- Wydanie 3 i późniejsze
Bajkiewicz- Grabowska E.
Idea wolności w filozofii Kanta
Żelazny M.
Idee chemii kwantowej
Piela L.
Idee chemii kwantowej
Piela L.
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko- polsko- angielski. T. 1- 5
Łódź, 2005
Identyfikacja podobrazi i spoiw malarskich w zabytkowych dziełach sztuki
Mirowska M.
Toruń, 1992
Ilościowa analiza chemiczna- Wydanie 2 i późniejsze
Szłyk E. (et al.)
Immunologia
Roitt I.
Immunologia
Gołąb J., Jakubisiak M.
In other words
Baker M.
London, 1999
Instrumentalne metody badania wody i ścieków- Wydanie 2
Dojlido J. R.
Warszawa, 1997
Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy- Wydanie 2 i późniejsze
red. J. W. Wiśniewski
Integracja europejska: wprowadzenie
red. M. Perkowski
Warszawa, 2002
Interpretacja kultur
Geertz E.
Kraków, 2005
Interpretacja zdjęć lotniczych
Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R.
Interregnum
M. Porębski
Warszawa, 1975
Inwestycje finansowe
Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.
Wrocław, 1997
Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990- 1999
Karaszewski W.
Toruń, 2000
Inwestycje- Wydanie 2 i późniejsze
Jajuga K., Jajuga T.
Inżynieria finansowa
Weron A., Weron R.
Jak powstał nowoczesny Kraków
Purchla J.
Jak rozumieć filozofię średniowieczną
Seńko W.
Jak rysować zabytki archeologiczne
Gawrysiak- Leszczyńska W.
Biskupin, 2003
Jak uprawiać badania oświatowe
Krzysztof Konarzewski
Java programowanie sieciowe
Harold E. R.
Warszawa, 2001
Jesień średniowiecza
Huizinga J.
Jeziora kuli ziemskiej
Choiński A.
Warszawa, 2000
Język ANSI C
Kernigham B., Ritchie D. M.
Język ANSI C: ćwiczenia i rozwiązania
Tondo C. L., Gimpel S. E.
Język C++
Stroustrup
Język C++: ćwiczenia i rozwiązania
Vandevoorde D.
Język Rosyjski: poradnik ortograficzny dla Polaków
Jahn M.
Warszawa, 1996
Język serbski dla początkujących. Cz. 1
Duskov M., Korytowska A., Sawicka I.
Toruń, 2005
Język staro- cierkiewno- słowiański
Fiedelówna T.
Język VHDL: projektowanie programowych układów logicznych
Skahill K.
Warszawa, 2001
Język VHDL: w praktyce
red. J. Kalisz
Warszawa, 2002
Języki słowiańskie
Dalewska- Greń H.
Warszawa, 1997
Kartografia ogólna- Wydanie 2 i późniejsze
Saliszczew K. A.
Kartografia: wizualizacja danych przestrzennych
Kraak M.-J., Ormeling F.
Warszawa, 1998
Katechetyka materialna
red. J. Stala
Tarnów, 2002
Katechetyka szczegółowa
red. J. Stala
Tarnów, 2003
Katecheza dzisiaj
Alberich E.
Warszawa, 2003
Katedra gotycka
Simson O.
Warszawa, 1989
Katedra Wrocławska: dzieje i architektura
Małachowicz E.
Kierowanie
Stoner J. A. F., Freeman E. R., Gilbert D. R.
Warszawa: WN PWN, 2001
Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Wiśniewski Z.
Toruń, 1999
Klasyczna teoria socjologiczna
Ritzer G.
Poznań, 2004
Kleine Geschichte der deutschen Literatur
Rothmann K.
Klimat Polski
Woś A.
Warszawa, 1999
Klimaty kuli ziemskiej- Wydanie 2 i późniejsze
Martyn D.
Klucz do oznaczenia roślin naczyniowych Polski niżowej
Rutkowski L.
Kodeks Prawa Kanonicznego
red. K. Dynarski
Poznań, 1984
Komputerowe generatory liczb losowych
Wieczorkowski R., Zieliński R.
Warszawa, 1997
Komputerowe projektowanie układów cyfrowych
Łuba T., Zbierzchowski B.
Warszawa, 2000
Konfiguracja routerów CISCO
Chappell L.
Warszawa, 2000
Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno- administracyjnego
pod red. W. Kosiedowskiego
Toruń, 2000
Konkurencyjność przedsiębiorstwa
red. M. J. Stankiewicz
Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach krajobrazowych
Małachowicz E.
Wrocław, 1994
Korespondencja dyplomatyczna
Sutor J.
Kościół Najświętszej Marii Panny w Toruniu
Domasłowski J., Jarzewicz J.
Toruń, 1998
Kościół św. Jakuba w Toruniu
Krantz- Domasłowska L., Domasłowski J.
Toruń, 2001
Kościół w Polsce 1944- 2002
Zieliński S.
Radom, 2003
Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku
MacIntyre A. C.
Krótka historia filozofii zachodniej
Kenny A.
Warszawa, 2005
Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo- sądowej
red. M. Kulicki
Toruń, 2005
Kryptografia dla praktyków- Wydanie 2
Schneier B.
Warszawa, 2002
Krystalografia: podręcznik wspomagany komputerowo
Bojarski Z.
Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje
red. J. Malinowski
Toruń, 1996
Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia
Jadacka H.
Warszawa, 2005
Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne
Markowski A.
Warszawa, 2005
Kulturowe instrumentarium panowania
red. R. Paradowski, P. Załęcki
Kwanty, liczby, abstrakty
Bigaj T.
Warszawa, 2002
Language learning strategies
Oxford S.
Boston, 1990
Lasery
Ziętek B.
Toruń, 2008
Latex wiersz po wierszu
Diller A.
Gliwice, 2001
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
Dreyer H., Schmitt R.
Leksykon systemów politycznych. Wydanie 2
Goduń T. (et al.)
Warszawa, 2003
Lexikon der deutschen Geschichte bis 1945: Ereignisse- Institotionen- Personen
hrsg. von G. Taddey., Sachse Ch.
Berlin, 1998
Linux podręcznik użytkownika
Siever D.
Warszawa, 1999
Literatur und Nationale Einheit in Deutschland
Neuhaus S.
Tübingen, 2002
Literatura baroku
Czesław Hernas
Warszawa, 1987
Literatura dwudziestolecia.
Kwiatkowski Jerzy (Noty biograficzne i wskazówki bibliograficzne oprac. Jan Wojnowski.)
Warszawa, 1990
Literatura Młodej Polski
M.Podraza-Kwiatkowska
Warszawa, 1992
Literatura Odrodzenia
Jerzy Ziomek
Warszawa, 1987
Literatura Oświecenia
Mieczysław Klimowicz
Warszawa, 1988
Literatura polska 1918- 1975, Tom 1-3
Warszawa, 1996
Literatura polska w latach 1939- 1999
Burkot S.
Literatura polska w latach II wojny światowej
Święch J.
Literatura Polski Ludowej 1944- 1964
Maciąg W.
Warszawa, 1973
Literatura pozytywizmu
Markiewicz H.
Literatura romantyzmu
Witkowska A.
Literatura rzymska. Okres Cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy
Cytowska M., Szelest H.
Warszawa, 1994
Literatura rzymska. Okres Chrześcijaństwa
Cytowska M., Szelest H.
Warszawa, 1992
Literatura Średniowiecza
Witczak T.
Liturgika. Tom 1- 4
Nadolski B.
Lrótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku
MacIntyre A. C.
Ludy pasterskie
Moszyński K.
Cieszyn, 1996
Ludy zbieracko- łowieckie
Moszyński K.
Cieszyn, 1996
Makroekonomia
Markuszewski Z.
Toruń, 1999
Makroekonomia
Hall R. E.,Taylor J. B.
Malarstwo polskie XIX w.
Malinowski J.
Warszawa, 2003
Marketing
Kotler P.
Poznań, 2005
Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego
red. D. Walczak- Duraj
Płock, 2002
Marketing polityczny a procesy akulturacyjne
Jeziński M.
Toruń, 2004
Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu
red. M. Jezińskiego
Marketing polityczny w teorii i praktyce
red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak
Wrocław, 2002
Marketing polityczny: studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA
Mazur M.
Marketing usług
Payne A.
Warszawa: PWE, 1997
Marketing usług
Styś A. (red.)
Warszawa: PWE, 2003
Marketing usług finansowych
Żurawik B., Żurawik W.
Warszawa, 1999
Marketingowe testowanie produktów
red. S. Szymczak, M. Haffer
Warszawa, 2000
Matematyka dla przyrodników i inżynierów. Tom 1- 3
McQuarrire D.
Warszawa, 2006
Matematyka Dyskretna
Ross K. (i in.)
Warszawa, 2006
Matematyka finansowa: instrumenty pochodne
red. M. Rutkowski
Matematyka konkretna
Graham R. L., Knuth D. E., Patashnik O.
Materiały do ćwiczeń z biochemii dla biologów
Gniot- Szulżyńska J. (et al.)
Toruń, 1994
Materiały do nauki krystalografii- Wydanie 2
Bojarski Z., Habla H., Surowiec M.
Warszawa, 1993
Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego
Burnewicz Z.
Gdańsk, 1993
Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki
Krawczyk J.
Toruń, 2006
Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Hennel A. (et al.)
Mechanika kwantowa
Shankar R.
Warszawa, 2006
Mechanika teoretyczna- Wydanie 7 i późniejsze
Rubinowicz W., Królikowski W.
Mechanika- Wydanie 4 i późniejsze
Landau L., Lisic E.
Megality Europy
Krzak Z.
Warszawa, 1994
Megality świata
Krzak Z.
Wrocław, 2001
Metafizyka ogólna
Kowalczyk S.
Metafizyka. Zarys teorii bytu
Krąpiec M. A.
Meteorologia dla geografów- Wydanie 3 i późniejsze
Woś. A.
Warszawa
Meteorologia i klimatologia: pomiary, obserwacje, opracowania
Kossowska- Cezak U. (et al.)
Warszawa, 1998
Meteorologia i klimatologiczna
pod red. K. Kożuchowskiego
Metodologia badań nad edukacją
Rubacha K.
Warszawa, 2008
Metodologia Badań Psychologicznych
Brzeziński J.
Warszawa, 2003
Metodologia nauk
Grobler A.
Kraków, 2006
Metody badań terenowych
Hammersley M., Athinson P.
Poznań, 2000
Metody badań tworzyw polimerowych
Szlezyngier W.
Rzeszów, 1992
Metody badań wykopaliskowych
pod red. W. Brzezińskiego
Warszawa, 2000
Metody badawcze astrofizyki obserwacyjnej
Iwanowska W., Woszczyk A.
Toruń, 1978
Metody Badawcze w Naukach Społecznych
Frankfort- Nachmias Ch., Nachmiad D.
Poznań, 2001
Metody elektroanalityczne- Wydanie 2
Cygański A.
Warszawa, 1995
Metody fizyczne badań polimerów
Przygocki W.
Warszawa, 1990
Metody i Techniki Badań Pedagogicznych
Łobocki Mieczysław
Warszawa: Wydawnictwo "Impuls", 2006
Metody i techniki badań socjologicznych
Sołoma L.
Warszawa, 2002
Metody instrumentalne a analizie chemicznej- Wydanie 4 i późniejsze
Szczepaniak W.
Metody instrumentalne w analizie chemicznej
Ewing G. W.
Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska
pod red. J. Namieśnika
Gdańsk, 1992
Metody krystalografii- Wydanie 2
Kosturkiewicz Z.
Poznań, 2004
Metody obliczeniowe w fizyce
Pang T.
Warszawa, 2001
Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Siemińska E.
Toruń, 2002
Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Buczkowski R., Kondzielski I., Szymański T.
Warszawa, 2002
Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych- Wydanie 2
pod red. W. Zielińskiego
Warszawa, 2000
Metody spektroskopowe w chemii analitycznej- Wydanie 3
Cygański A.
Warszawa, 2002
Metodyka badań archeologiczno- architektonicznych
pod red. Z. Kobylińskiego
Warszawa, 1999
Metodyka nauczania języków obcych
Komorowska H.
Metodyka ratowania badań archeologicznych
pod red. Z. Kobylińskiego
Warszawa, 1999
Między Rzymem, Wittembergą a Genewą
Cieślak K.
Wrocław, 2000
Międzynarodowe prawo handlowe
Tynel A. (et al.)
Warszawa, 2006
Międzynarodowe prawo prywatne. Wydanie 4 i późniejsze
Ludwiczak W.
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
Bożyk P., Misala J., Pułaski M.
Warszawa: PWE, 1998
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Budnikowski A.
Warszawa: PWE, 2001
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Guzek M.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Głuchowski J.
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Tom 1-2- Wydanie 2 i późniejsze
Krugman P. R., Obstfeld M.
Mikroekonomia- Wydanie 2 i późniejsze
Varian H. R.
Mikroekonomia- Wydanie 6 i późniejsze
Klimczak B.
Mikroekonomia: ćwiczenia- Wydanie 5 i późniejsze
Bożena Borkowska, Bożena Klimczak
Mikrokontrolery AVR Atomega w praktyce
Baranowski R.
Warszawa, 2005
Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce
Baranowski R.
Warszawa, 2006
Mikroprocesory jednoukładowe PIC
Pietraszek S.
Gliwice, 2002
Młoda Polska
A.Hutnikiewicz
Warszawa, 1994
Modern Celestial Mechanics: Dynamics in the Solar System
Morbidelli A.
London, 2002
Modernizm polski
Wyka K.
Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów
pod red. L. Konarskiej
Warszawa, 1995
Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii
Galarowicz J.
Na tropach prawdy
Quine W. O.
Warszawa, 1997
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
red. A. Pocztowski
Najnowsza historia Polski 1914- 1993
Roszkowski W.
Narodziny systemu władzy
Kersten K.
Nasz wiek XX
Maciąg W.
Wrocław, 1992
Nauka o państwie i polityce
Zieliński E.
Nauki pomocnicze historii
Szymański J.
Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich
red. J. Gancarski
Krosno, 2001
Neues Handbuch zur deutschsprachigen Gegen wartsliteratur seit 1945
hrsg. H. Kunisch
München, 1993
Niebezpieczne dioksyny
Makles Z., Świątkowski A., Grybowska S.
Warszawa, 2001
Niedziela: dzień Pana, dzień człowieka
Bianchi E.
Poznań, 1998
Nieobliczeniowe zadania z fizyki
Domański J., Turło J.
Toruń, 1997
Nowe materiały i technologie stosowane w chemii środowiska
pod red. B. Buszewskiego
Toruń, 1996
Nowoczesne metody analityczne w kontroli i monitoringu środowiska
pod red. B. Buszewskiego
Toruń, 1996
O zabytkach: opieka, ochrona, konserwacja
red. T. Rudkowski
Warszawa, 2005
Obecność
Wojciechowski A.
Toruń, 2001
Obliczenia w chemii analitycznej
Cygański A., Ptaszyński B., Krystek J.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000
Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych
Cygański A., Ptaszyński B., Krystek J.
Łódź, 1996
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych- Wydanie 3 i późniejsze
Sierpińska M., Jachta T.
Ochrona i rekultywacja środowiska- Wydanie 3
Maciak F.
Warszawa, 2003
Ochrona środowiska przyrodniczego- Wydanie 2
Dobrzański G. (et al.)
Białystok, 1997
Ochrona zabytków sztuki kościelnej
Pasierb J. S.
Oczyszczanie wody- Wydanie 2 i późniejsze
Kowal A. L., Świderska- Bróze M.
Od badań do konserwacji 23- 24 października 1998r.
Toruń, 2002
Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia.
Hutnikiewicz Artur
Warszawa, 1974
Od liberalizmu do totalitaryzmu. Tom 1- 2
Skarzyński R.
Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko
Juda- Rezler K.
Odnowa wody: podstawy teoretyczne procesów- Wydanie 2
pod red. A. L. Kowala
Wrocław, 1996
Odory
Kośmider J., Mazur- Chrzanowska B., Wyszyński B.
Warszawa, 2002
Ontologia
Stróżewski W.
Ontologia świata przyrody
Tempczyk M.
Kraków, 2005
Opracowanie wyników pomiaru
Ziętek B.
Toruń, 1997
Optoelektronika
Booth K. M., Hill S. L.
Warszawa, 2001
Optoelektronika
Ziętek B.
Optyka i korekcja wad wzroku
Bartkowska J.
Warszawa, 1996
Organizacja i Zarządzanie
Bednarski A.
Toruń, 1998
Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie
Latoszek E., Proczek M.
Organizacje w stosunkach międzynarodowych
red. T. Łoś- Nowak
Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle chemicznym
red. R. Buczkowski
Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce
red. R. Buczkowski
Toruń, 2003
Paraller Programming With MPI
Pacheco P.
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej
red. A. Antoszewski
Wrocław, 2003
Patrologia
Drączkowski F.
Paweł z Tarsu
Gnilka J.
Kraków, 2001
Pedagogika ogólna
Teresa Hejnicka-Bezwińska
Warszawa : Wydaw-a Akademickie i Profesjonalne, 2008
Pedagogika porównawcza: podstawy międzynarodowych badań oświatowych
Prucha J.
Pedagogika Specjalna
Dykcik W. (red.)
Poznań, 1997
Pedagogika społeczna
Marynowicz- Hetka E.
Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy
pod red. S. Kawuli
Pedagogika: Podręcznik Akademicki- T. 1, 2.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.)
PWN, 2003
Pedagogika. Tom 1-3
pod red. Śliwerskiego B.
Gdańsk, 2006
Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu
Schultz R.
Toruń, 2003
Pierwotne siedziby Słowian
Godłowski K.
Kraków, 2000
Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989- 2001
Dudek A.
Piotr i Rzym
Gnilka J.
Kraków, 2002
Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795- 1918
Pobóg- Malinowski W.
Warszawa, 1994
Podstawowe wiadomości z gramatyki staro- cerkiewno- słowiańskiej na tle porównawczym
Bartula Cz.
Podstawowy wykład z systemów baz danych
Ullman Jeffrey D., Widom J.
Podstawy badań historycznych- Wydanie 6 i późniejsze
Pawlak M., Serczyk J.
Podstawy bankowości
Zbigniew Dobosiewicz
Podstawy biochemii- Wydanie 9 i późniejsze
Kączkowski J.
Podstawy biologii komórki roślinnej
pod red. A. Woźnego, J. Michejdy i L. Ratajczaka
Podstawy biologii komórki. CZ. 1-2
Alberts B. (et al.)
Podstawy cytofizjologii (wyd. 2 i późniejsze)
poid red. J. Kawiaka, J. Mireckiej, J. Warchoła
Podstawy ekonomii
Czarny B.
Podstawy ekonomii: ćwieczenia, zadania, problemy
red. R. Milewski
Podstawy elektrodynamiki
Griffiths D. J.
Podstawy elektroniki cyfrowej- Wydanie 3 i późniejsze
red. J. Kalisz
Podstawy filozofii
pod red. Stefana Opary
Podstawy fizyki statycznej
Huang K.
Warszawa, 2006
Podstawy Fizyki T. 1./ T. 5.
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
Warszawa, 2005
Podstawy geografii ekonomicznej
pod red. J. Wrony
Podstawy gospodarki odpadami
Rosik-Dulewska Cz.
Warszawa: WN PWN, 2000
Podstawy i metody chemii kwantowej: wykłady
Nalewajski R. F.
Warszawa, 2001
Podstawy języka C++
Lippman S. B., Lajoie J.
Podstawy Marketingu
Praca Zbiorowa napisana pod redakcją Altkorn J.
Kraków, 2006
Podstawy marketingu
red. H.Mruk
Poznań, 1999
Podstawy metod opracowania pomiarów
Bielski A., Ciuryło R.
Podstawy miernictwa
Piotrowski J.
Podstawy nauki o Galaktyce
Ciurla T.
Wrocław, 1989
Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego
Ben- Ari M.
Warszawa, 1996
Podstawy rachunkowości
pod red. S. Sojaka i J. Stankiewicz
Podstawy socjologii: mikrostruktury społeczne
Mielicka H.
Kielce, 2003
Podstawy socjologii. Wydanie 3 i późniejsze
Januszek H.
Podstawy spektroskopii molekularnej- Wydanie 3 i późniejsze
Kęcki Z.
Podstawy systemów operacyjnych
Silberschatz A., Galvin P. B
Warszawa, 2002
Podstawy techniki cyfrowej
Skorupski A.
Podstawy teoretyczne jakościowej chemicznej i wstępne ćwiczenia laboratoryjne- Wydanie 2
Danilczuk E., Łodzińska A., Siedlewski J.
Toruń, 1970
Podstawy teorii sterowania- Wydanie 2
Kaczorek T. (et al.)
Warszawa, 2006
Podstawy teorii wychowania
Petrykowski P.
Włocławek, 2003
Podstawy transmisji cyfrowej- Wydanie 2
pod red. A. Dąbrowskiego, P. Dymarskiego
Warszawa, 2004
Podstawy Zarządzania Organizacjami
Griffin R.
Warszawa, 1999
Podstwy marketingu
Kramer T.
Warszawa, 2004
Poetyka stosowana- Wydanie 2 późniejsze
Chrząstowska B., Wysłouch S.
Poezja polska w latach 1939- 1965. Cz. 1-2
Balcerzan E.
Pogranicze powieści
Wyka K.
Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce
oprac. J. Białostocki
Warszawa, 1976
Pola, obwody, termodynamika- Wydanie 3 i późniejsze
Hennel A., Szuszkiewicz W.
Polichlorek winylu
Obłój- Muzaj M., Świerz- Motysia B., Szabłowska B.
Warszawa, 1997
Polimery a ekologia
Mucha M.
Łódź, 2002
Polityka gospodarcza
Winiarski B. (red.)
Warszawa, 2006
Polityka gospodarcza- Wydanie 2 i późniejsze
pod red. H. Ćwiklińskiego
Polityka jako zawód i powołanie
Weber M.
Polityka międzynarodowa 1945- 2000
Calvocoressi P.
Polityka zagraniczna RP 1989- 2002
red. R. Kuzniar, K. Szczepanik
Warszawa, 2002
Polska droga do wolności 1939- 1945
Buhler P.
Warszawa, 1999
Polska na przestrzeni wieków
praca zbiorowa pod red. J. Tazbira
Warszawa, 1995
Polska polityka bezpieczeństwa 1989- 2000
red. R. Kuzniar
Warszawa, 2001
Polska sztuka gotycka
Janusz Kębłowski
Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości
Topolski J.
Poznań, 1994
Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji
Rosset T. de
Toruń, 2005
Polskie malarstwo salonowe
Poprzęcka M.
Warszawa, 1991
Polskie postępowanie karne. Wydanie 5 i późniejsze
Grzegorczyk T., Tylman J.
Polskie prawo finansowe
Andrzej Borodo
Polskie prawo wyznaniowe. Wydanie 4 i późniejsze
Krukowski J.
Popiół i kość. Funeralia lednickie 4
red. J. Wrzesiński
Sobótka, 2002
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne- Wydanie 5 i późniejsze
Adamiak B., Borkowski J.
Postępowanie administracyjne- ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wydanie 3 i późniejsze
Ochendowski E.
Postępowanie cywilne w zarysie. Wydanie 9 i późniejsze
Broniewicz W.
Postępowanie cywilne. Wydanie 5 i późniejsze
Jodłowski J. (et al.)
Postępowanie sądowoadministracyjne. Wydanie 2 i późniejsze
Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E.
Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej
Szuber J.
Gliwice, 2002
Powszechna historia państwa i prawa od rewolucji francuskiej do rewolucji październikowej
Koranyi K.
Kraków, 1962
Powszechna historia państwa i prawa. Wydanie 9 i późniejsze
Sczaniecki M.
Pozytywizm
H.Markiewicz
Warszawa, 1978
Pół wieku dziejów Polski 1939- 1989
Paczkowski A.
Półwiecze: historia polityczna świata po 1945 roku
Roszkowski W.
Praca i płaca w zarządzaniu
Oleksyn T
Warszawa, 1997
Pracowania fizyczna wspomagana komputerem
Szydłowski H.
Warszawa, 2003
Practical English usage
Swan M.
Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego
Kowalska N., Samek D.
Warszawa, 2004
Prawo administracyjne: część ogólna
Ochendowski E.
Prawo administracyjne. Wydanie 6 i późniejsze
Ochendowski E.
Prawo Cywilne dla Studentów Administracji
Szczurek Zbigniew
Kraków, 2005
Prawo cywilne: część ogólna. Wydanie 9 i późniejsze
Radwański Z.
Prawo cywilne: zarys części ogólnej. Wydanie 2 zm. i późniejsze
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K.
Prawo Dyplomatyczne i Konsularne
Sutor J.
Warszawa, 2000
Prawo finansów publicznych. Wydanie 4 popr. i późniejsze
Brzeziński B. (et al.)
Prawo handlowe. Wydanie 4 i późniejsze
Kidyba A.
Prawo handlowe. Wydanie 8 i późniejsze
Kruczalak K.
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 8 i późniejsze
Marek A.
Prawo karne. Wydanie 8 i późniejsze
Marek A.
Prawo karne. Wydanie 9 i późniejsze
Gardocki L.
Prawo Konstytucyjne
Witkowski Z.
Toruń, 2000
Prawo konstytucyjne. Wydanie 11 i późniejsze
red. Z. Witkowski
Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Wydanie 4 i późniejsze
Gajda P. M.
Prawo międzynarodowe prywatne
Gilas J.
Warszawa, 2002
Prawo międzynarodowe publiczne- Wydanie 5 i późniejsze
Bierzanek R., Symonides J.
Prawo międzynarodowe. Wydanie 2 i późniejsze
Gilas J.
Prawo podatkowe: część szczegółowa
Olesińska Agnieszka
Toruń, 2001
Prawo podatkowe. Wydanie 2 i późniejsze
Brzeziński B.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Salwa Z.
LexisNexis, 2006
Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego. Wydanie 4 i późniejsze
Kolasiński K.
Prawo pracy. Wydanie 9 i późniejsze
Florek L., Zieliński T.
Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 9 i późniejsze
Pazdan M.
Prawo reczowe. Wydanie 2 i późniejsze
Ignatowicz J., Stefaniuk K.
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Smyczyński T.
Warszawa, 2005
Prawo rodzinne. Wydanie 2 i późniejsze
Ignatowicz J.
Prawo rzymskie
Bojarski W.
Prawo spadkowe. Wydanie 5 i późniejsze
Skowrońska- Bocian E.
Prawo Unii Europejskiej. Tom 1- 2
red. J. Barcz
Prawo wykroczeń. Wydanie 6 i późniejsze
Marek A.
Prawo wyznaniowe. Wydanie 3 i późniejsze
Pietrzak M.
Prawo, Instytucje i Polityka w Procesie Globalizacji
Haliżak E., Kuźniar R. (red.)
Warszawa, 2003
Prawoznawstwo. Wydanie 3 i późniejsze
Łopatka A.
Preparatyka organiczna- Wydanie 3
Vogel A. I.
Warszawa, 2006
Problemy filozofii
Russell B.
Warszawa, 2004
Problemy literatury staropolskiej. S. I- III.
Wrocław, 1978
Problemy ochrony i rekultywacji środowiska
Cieśliński., Jaworowski P., Szczepańska E.
Toruń, 1994
Problemy Polityczne Współczesnego Świata
Cesarz Zbigniew Kazimierz
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000
Problemy polskiego romantyzmu. S. I- III.
Wrocław, 1981
Problemy teorii dramatu i teatru
red. J. Degler
Wrocław, 1988
Problemy teorii literatury. S. 1- 4
wybór H. Markiewicz
Procesy proekologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w służnie ochrony środowiska
Bydgoszcz, 2002
Prognozowanie gospodarcze
red. M. Cieślak
Prognozowanie w przedsiębiorstwie
Paweł Dittmann
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C
Majewski J.
Warszawa, 2005
Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL
Zwoliński M.
Protokół Dyplomatyczny
Pietkiewicz E.
Warszawa, 1998
Protokół dyplomatyczny. Wydanie 2
Orłowski T.
Warszawa, 2006
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości
red. M. Haffer, S. Sudoł
Toruń, 1999
Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego
Karaszewski W.
Toruń, 2001
Przedsiębiorstwo: Podstawy Nauki o Przedsiębiorstwie
Sudoł S.
Warszawa, 2006
Przestrzenie metryczne w analizie
Rzymowski W.
Lublin, 2000
Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych
Sikora R.
Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej
pod red. P. Roniewicza
Warszawa, 1999
Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej- Wydanie 3
Bajkiewicz- Grabowska E.
Warszawa, 2002
Przewodnik do oznaczenia zbiorowisk roślinnych (wyd. 3 i późniejsze)
Matuszkiewicz W.
Przewodnik po pałacach i dworach w Polsce
Omilanowska M.
Warszawa, 2004
Przewodnik po startystyce dla socjologów
Nowojczyk M.
Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy
Namieśnik J. (et al.)
Warszawa, 2000
Psychologia dla teologów
red. J. Makselon
Psychologia i życie- Wydanie 3
Gerrig R., Zimbardo G.
Warszawa, 2006
Psychologia poznawcza
Nęcka E.
Warszawa, 2006
Psychologia rozwoju człowieka
Bee H.
Poznań, 2004
Psychologia: podręcznik akademicki
pod red. J. Strelaua
Quasars and active galactic nuclei
Kembhavi A., Narlikar J.
Cambridge University Press, 1999
Rachunek różniczkowy i całkowy. Tom 1-3
Fichtenholz G. M.
Rachunkowość finansowa
red. K. Sawicki
Rachunkowość finansowa: zbiór zadań
red. M. J. Stankiewicz
Toruń, 1998
Rachunkowość Zarządcza
Sławomir Sojak
TNOiK Dom Organizatora, 2003
Rachunkowość zarządcza w arkuszu kalkulacyjnym
Sojak Sławomir
Toruń, 2004
Radiative Processer in Astrophysics
Rybicki G., Lightman A.
Radio astronomy
Kraus J.
Ratusz staromiejski w Toruniu
Gąsiorowski E.
Toruń, 2004
Reflective teaching in second language classrooms
Richards J. C., Lockhart Ch.
Cambridge University Press, 1994
Reledetekcja Satelitarna
Ciołkosz A.
Warszawa, 1989
Religia i nauka
Bronk A.
Warszawa, 2006
Religie świata rzymskiego
Jaczynowska M.
Relikwiarze średniowiecznej Europy
Szczepkowska- Naliwajek K.
Warszawa, 1996
Renesans
Jerzy Ziomek
Repetytorium z języka rosyjskiego
Kowalska N.
Warszawa, 2005
Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. Tom 1-2
red. B. Urban, J. M. Stanik
Romantik
Kremer D.
Romantyzm
R.Przybylski, A. Witkowska
Warszawa, 1997
Romantyzm. Pozytywozm
Kulczycka- Saloni J., Straszewska M.
Warszawa, 1990
Rosja w 20 stuleciu
Smaga J.
Rosjoznawstwo
pod red. L. Suchanka
Kraków, 2004
Rozproszone systemy pomiarowe
Nawrocki W.
Warszawa, 2006
Rozwój biologiczny człowieka (wyd. 5 i późniejsze)
Wolański N.
Równania różniczkowe cząstkowe
Evans L. C.
Równania różniczkowe zwyczajne
Palczewski A.
Rynek papierów wartościowych- Wydanie 5 i późniejsze
Bień W.
Rzczecz o istocie informatyki: algorytmika
Harel D.
Rzecz wyobraźni
Wyka K.
Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku
Szubert P.
Warszawa, 1995
Rzeźba średniowieczna
Sauerlander W.
Warszawa, 2001
Rzeźba XIX w.
A. Kotula, P. Krakowski
Kraków, 1980
Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku.
Kwiatkowska M. I.
Warszawa, 1995
Rzym
Cornell T., Matthews J.
Warszawa, 1995
Rzym. Imperium trzech kontynentów
Liberati M., Burbon F.
Warszawa, 1996
Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej
red. S. Michałowski
Lublin, 2002
Samorząd terytorialny: system prawnofinansowy
Andrzej Borodo
Schlaglichter der deutschen Geschichte
Mueller H. M.
Sieci komputerowe i intersieci- Wydanie 3 i późniejsze
Comer D. E.
Siedziby średniej i drobnej szlachty na półn.- zach. Mazowszu w 2 poł. XVIII i ! poł. XIX w.
Rozbicka M.
Warszawa, 1999
Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu
Ostrowska- Kębłowska Z.
Poznań, 1975
Skarby Kościoła Mariackiego w Toruniu
K. Kluczwajd
Toruń, 2005
Skażenia chemiczne w środowisku
Zieliński S.
Wrocław, 2007
Składnia współczesnego języka polskiego- Wydanie 4 i późniejsze
Saloni Z., Świdziński M.
Słownik geologiczny dla geografów
Mizerski W., Sylwestrzak H.
Warszawa, 2002
Słownik terminologiczny sztuk pięknych
Kozakiewicz T.
Warszawa, 2002
Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje
Poznań, 2002
Socjalizm, Kapitalizm, Transformacja
Balcerowicz L.
Warszawa: WN PWN, 1997
Socjologia
Sztompka P.
Socjologia
Giddens A.
Socjologia obszarów wiejskich
Gorlach K.
Warszawa, 2004
Socjologia ogólna
Bolesta- Kukułka K.
Warszawa, 2003
Socjologia polityki
Wiatr J. J.
Socjologia Zmian Społecznych
Sztompka P.
Kraków, 2005
Socjologia: analiza społeczeństwa
Piotr Sztompka
Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie
Turner J. H.
Poznań, 1998
Socjologia: małe struktury społeczne
Turowski J.
Socjologia: podstawowe pojęcia i ich zastosowanie
Turner J. H.
Poznań, 1998
Socjologia: wielkie struktury społeczne
Turowski J.
Socjologia. Analiza społeczeństwa
Sztompka P.
Kraków, 2002
Solar System Dynamics
Murray C. D., Dermott S. F.
Cambridge University Press, 2000
Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej
Marczenko Z., Balcarzak M.
Warszawa, 1998
Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego/ sup 13/C- Wydanie 2
Ejchart A., Kozerski L.
Warszawa, 1997
Spektroskopia laserowa
Demtröder W.
Warszawa, 1993
Spektroskopia molekularna
Sadlej J.
Warszawa, 2002
Spektroskopia w podczerwieni
Alpert N. L., Keiser W. E., Szymański H. A.
Warszawa, 1974
Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych
Silverstein R. M., Webster F., Kiemle D.
Spherical Astronomy
Green R.
Cambridge University Press, 1986
Spojrzenie na metodę
pod red. Henryka Domańskiego, Krystyny Lutyńskiej i Andrzeja W. Rostockiego
Warszawa, 1999
Społeczeństwo polskie od XX wieku- Wydanie 3 i późniejsze
Ignatowicz I., Mączak A., Zientara B.
Społeczna psychologia rozwoju
Brzezińska A.
Społeczno- kulturowe aspekty podstaw wychowania
Petrykowski P.
Olsztyn, 2005
Spory i konflikty międzynarodowe
red. W. Malendowski
Spór o granice języka
Jadacji J.
Sprachwissenschaft: ein Reader
hrsg. von L. Hoffmann
Berlin, 2000
Sprawne zarządzanie organizacją
Kieżun W.
SPSS for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych
Górniak J., Wachnicki J.
Stacja kompleksowego monitoringu środowiska Bory Tucholskie
pod red. A. Ostrowska
Warszawa, 1996
Stan środowiska w Polsce
pod red. R. Andrzejewskiego i M. Baranowskiego
Warszawa, 1993
Starożytni Celtowie
Cunliffe B.
Warszawa, 2003
Starożytny rzym we współczesnych badaniach
red. J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz
Kraków, 1994
Starożytny Rzym: polityka i sztuka
Ostrowski J.
Warszawa, 1999
Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich
red. J. Gancarski
Krosno, 2002
Statystyka
Sobczyk M.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka od podstaw
Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Statystyka: zbiór zadań
pod red. H. Kassyk- Rokickiej
Stochastyczne równania różniczkowe
Sobczyk K.
Warszawa, 1996
Stosunki międzynarodowe
red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz
Stosunki międzynarodowe w Afryce
red. J. J. Milewski, W. Lizak
Warszawa, 2002
Stosunki międzynarodowe w Europie 1945- 1999
Parzymies S.
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku
Haliżak E.
Warszawa, 1999
Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika
Haliżak E., Kuźniar R. (red.)
Strategia konkurencyjności
Porter M. E
Strategia organizacji
Obłój K.
Strategia sukcesu firmy
Obłój K.
Strategiczna karta wyników
Kaplan R. S., Norton D. P.
Strategiczne planowanie marketingowe- Wydanie 2
Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu
Kabaj M.
Strategie marketingowe
red. W. Wrzosek
Strategie rozwoju firmy
Pierścionek Z.
Struktura rewolucji naukowych
Kuhn T. S.
Struktura teorii socjologicznej
Turner J. H.
Struktury i strategie handlu
Szulce H.
Warszawa, 1998
Strunowce- Chordata
Zamachowski W., Zyśk A.
Studia z teorii polityki. Tom 1- 2
red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak
Studia z teorii polityki. Tom 3
red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak
Wrocław, 2000
Stygnąca planeta
Wincenty Okoń
Wrocław, 2002
Style w architekturze
Koch W.
Warszawa, 1996
Symbol w kulkturze archaicznej
Kowalski A.
Poznań, 1999
Symulacje komputerowe w fizyce
Matyka M.
Gliwice, 2002
Systemy polityczne współczesnego świata
red. A. Antoszewski, R. Herbut
Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja
Karaszewski R.
Toruń, 2003
Szamanizm i archaiczne ekstazy
Eliade M.
Szkice o literaturze emigracyjnej.
Danilewicz-Zielińska Maria
Wrocław, 1992
Sztuka bizantyńska
Kłosińska J.
Warszawa, 1975
Sztuka egipska
Lipińska J.
Warszawa, 1982
Sztuka grecka
Boardman J.
Toruń, 1999
Sztuka i złudzenie
Ernst Hans Gombrich
Warszawa, 1981
Sztuka nauczania: czynności nauczyciela. Tom 1- 2- Wydanie 4 i późniejsze
red. K. Kruszewski
Sztuka programowania. Tom 1- 4
Knuth D. E.
Sztuka renesansowa
Murray L., Murray P.
Toruń, 1999
Sztuka romańska
Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B.
Warszawa, 1976
Sztuka romańska
Żarnecki J.
Kraków, 2005
Sztuka Starożytnej Grecji
Papuci- Władyka E.
Warszawa, 2001
Sztuka wczesnochrześcijańska
Jastrzębowska E.
Warszawa, 1988
Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w 2 poł. XIX w.
Wincenty Okoń
Wrocław, 2002
Ścieki przemysłowe- Wydanie 2
Bartkiewicz B.
Warszawa, 2000
Średniowiecze
Starnawski J.
Średniowiecze
Michałowska T.
Średniowieczne dwory Artusa w Prusach
Pilecka E.
Toruń, 2005
Średniowieczne dzieje Europy
Kwiatkowski S.
Warszawa, 2006
Środowisko LabVIEW TM w eksperymencie wspomaganym komputerowo
Tłaczała W.
Warszawa, 2002
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Siemiński M.
Warszawa: WN PWN, 2001
Świadectwo i sens
Seweryniak H.
Świat człowieka- świat kultury
Nowicka E.
Świat człówieka- świat kultury. Wydanie 6 i późniejsze
Nowicka E.
Teaching English in the primary classroom
Halliwell S.
Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Mikołajczyk Z.
Technologia chemiczna nieorganiczna
Kępiński J.
Technologia chemiczna- Wydanie 7 i późniejsze
Molenda J.
Technologia chemiczna: Ćwiczenia laboratoryjne
red. A. Machocki
Lublin, 2002
Technologia informacyjna w polskiej edukacji
Siemieniecki B.
Toruń, 2003
Technologia informacyjna w polskiej szkole
Siemieniecki B.
Toruń, 2003
Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 1-2 (wydanie 3 i późniejsze)
Grzywa E., Molenda J.
Teksty i Ćwiczenia dla studentów rusycystyki
Siemianowska U.
Toruń, 1994
Television culture
Fiske J.
London, 1992
Teologia moralna fundamentalna
Olejnik S.
Włocławek, 1998
Teologia moralna fundamentalna
Merino E. C., Haro de R. G.
Kraków, 2004
Teologia moralnego życia osobistego
Olejnik S.
Włocławek, 1999
Teologia Nowego Testamentu
Gnilka J.
Kraków, 2002
Teologia pastoralna. Tom 1- 2
red. R. Kamiński
Lublin, 2002
Teologia życia społecznego
Olejnik S.
Włocławek, 2000
Teoria demokracji
Sartori G.
Teoria haosu a filozofia
Tempczyk M.
Warszawa, 1998
Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych
Herbut R.
Wrocław, 2002
Teoria i praktyka propagandy
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B.
Teoria i prognozy
Zeliaś A.
Warszawa, 1997
Teoria kwantów: mechanika falowa- Wydanie 2
Białynicki I., Cieplak M., Kamiński J.
Warszawa, 2001
Teoria literatury
Wellek R., Warren A.
Teoria obliczeń
Kościelski A.
Wrocław, 1997
Teoria obwodów
Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.
Warszawa, 2006
Teoria Obwodów Elektrycznych
S. Bolkowski
Warszawa, 2005
Teoria partii politycznych
Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M.
Teoria socjologiczna i struktura społeczna
Merton R. K.
Teoria stosunków międzynarodowych
Kukułka J.
Warszawa, 2000
Teoria sygnałów
Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.
Teorie badań literackich- Wydanie 3 i późniejsze
Mitosek Z.
Teorie literatury XX w. Antologia
pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego
Kraków, 2006
Teorie literatury XX w. Podręcznik
Burzyńska A., Markowski M. P.
Kraków, 2006
Textbook on Spherical Astronomy. 6th ed.
Smart W., Green R. M.
Cambridge University Press, 1977
The body in the mind
Johnson M.
Chicago, 1987
The field of drama
Esslin M.
London, 1987
The short Oxford of English literature
Sanders A.
The study of second language acquisition
Ellis R.
Oxford: Oxford University Press, 1994
The theory of the novel
Stevick P.
New York, 1967
Thinking in Java
Eckel B.
Toksykologia
pod red. W. Seńczuka
Toksykologia: podręcznik dla studentów farmacji
pod red. W. Seńczuka
TQM
Karaszewski R.
Translation studies
Bassnett S.
Trud istnienia
Dąbrowski K.
Warszawa, 1986
Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie
Garrigou- Lagrange R.
Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. Tom 1-3- Wydanie 2
Szlezyngier W.
Rzeszów, 1998
Tworzywo skutecznych strategii
Obłój K.
Warszawa, 2002
Übungsgrammatik Deutsch
Helbig G., Buscha J.
Übungsgrammstik f ür Fortgeschrittene
Hall K., Scheiner B.
Uczyć się bawiąc
Siek- Piskozub T.
Warszawa, 2001
Układy cyfrowe
Wilkinson B.
Warszawa, 2000
Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego
Soćko A.
Warszawa, 2005
Układy programowalne: pierwsze kroki- Wydanie 2
Zbysiński P., Pasierbiński J.
Warszawa, 2004
Unix- podręcznik użytkownika Systemu V i Solarina 2.0.
Gilly D., zespół O`Rellly
Warszawa, 1997
UNIX: programowanie usług sieciowych. Tom 1- 2
Stevens W. R.
Ustroje państw współczesnych. Tom 1- 2
Gdulewicz E. (et al.)
Ustrój samorządu terytorialnego
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P.
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450- 1500
pod red. A. Nowakowskiego
Uzdatnianie wody: procesy chemiczne i biologiczne
pod red. J. Nawrockiego i S. Biłozora
Warszawa, 2000
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1-3
red. E. Wipszycka
Vademecum katechezy
Szpet J.
Poznań, 2000
Verba Iuris
Bojarski W., Dajczak W., Sokala A.
W duchu i prawdzie: katechizm Kościoła katolickiego w refleksji i życiu
red. Cz. Noworolnik, M. Zając
Toruń, 1997
Wczesne średniowiecze
Henderson G.
Wędrówki ludów
Mączyńska M.
Warszawa, 1996
Wiek XX w źródłach
oprac. M. a Sobańska- Bondaruk, S. B. Lenard
Wiele twarzy realizmu
Putnam H.
Warszawa, 1998
Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków
Ciabach J.
Toruń, 1994
Woda: zasoby, degradacja, ochrona
Chełmicki W.
Wolność i rozwój
Balcerowicz L.
Wörter zur Wahl
Forenbach M. Schüssler
Wprowadzenie do algorytmów
Cormen T. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L.
Wprowadzenie do antropologii filozoficznej
Haeffner G.
Kraków, 2006
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach
Antoni Goryl [et al.] ; red. nauk. Karol Kukuła
Warszawa: WN PWN, 2003
Wprowadzenie do etnologii Europy
Trojan M.
Wrocław, 1994
Wprowadzenie do filozofii
Nielsen K.
Wprowadzenie do Filozofii
Anzenbacher A.
Kraków, 2005
Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia
Mutschler H.- D.
Kraków, 2005
Wprowadzenie do Hebrajszczyzny Biblijnej
Deiana G., Spreafoco A.
Wprowadzenie do kartografii i topografii
red. J. Pasławski
Warszawa, 2006
Wprowadzenie do kosmologii współczesnej
Liddle A.
Warszawa, 2000
Wprowadzenie do liturgii
Nadolski B.
Kraków, 2004
Wprowadzenie do matafizyki
Stępień A. B.
Kraków, 1964
Wprowadzenie do Metodologii Badań Pedagogicznych
Łobocki Mieczysław
Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
Wprowadzenie do Nauki o Państwie i Polityce
Szmulik B., Żmigrodzki M (red.)
Lublin, 2007
Wprowadzenie do nauki o teatrze. Tom 1- 3
oprac. J. Degler
Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
Janusz Gnitecki
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Sękowska Z.
Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, 1998
Wprowadzenie do Psychologii
Mietzel G.
Gdańsk: GWP, 2007
Wprowadzenie do semantyki językoznawczej
Grzegorczykowa R.
Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury
Żegleń U. M.
Toruń, 2000
Wprowadzenie do socjologii
Barbara Szacka
Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2003
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny
red. B. de Barbaro
Wprowadzenie do systemów baz danych
Date C.J.
Warszawa, 2000
Wprowadzenie do teorii polityki
Chmaj M., Żmigrodzki M.
Współczesna chemia analityczna
Hulnicki A.
Warszawa, 2001
Współczesna synteza organiczna
Gawroński J (et al.)
Warszawa, 2004
Współczesna teoria badań literackich za granicą. Tom 1- 4
Kraków, 1996
Współczesne doktryny polityczne. Wydanie 9 i późniejsze
Tokarczyk A. R.
Współczesne partie i systemy partyjne
red. W. Sokół, M. Żmigrodzki
Lublin, 2005
Współczesne systemy polityczne. Wydanie 2
Gulczyński M.
Zielona Góra, 2002
Współczesne Teorie i Nurty Wychowania
Śliwerski Bogusław
Kraków: Oficyna Wydawnicza 'Impuls', 2010
Współczesny bank
pod red. W. L. Jaworskiego
Wstęp do analizy błędu pomiarowego- Wydanie 2
Taylor J. R.
Warszawa, 1999
Wstęp do archeologii
Ławecka D.
Wstęp do filozofii
J. Hartman
Warszawa, 2005
Wstęp do filozofii
Stępień A. B.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989
Wstęp do filozofii- Wydanie 2 i późniejsze
Stępień A. B.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wstęp do fizyki ciała stałego
Kittel Ch.
Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek Elementarnych- Wydanie 2 i późniejsze
Skrzypczak E., Szefliński Z.
Wstęp do językoznawstwa
Szupryczyńska M.
Wstęp do koniugacji polskiej
Saloni Z.
Wstęp do nauki o państwie i prawie. Wydanie 2 i późniejsze
Kustra E.
Wstęp do ogólnej teorii względności
Schutz B. F.
Wstęp do polityki filozofii
Jakubowski M., Szahaj A.
Warszawa, 2006
Wstęp do Prawoznawstwa
Morawski L.
Toruń, 2001
Wstęp do Prawoznawstwa
Redelbach A.
Toruń, 2002
Wstęp do prawoznawstwa
Stawecki T., Winczorek P.
Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie 10 i późniejsze
Morawski L.
Wstęp do socjologii
Goodman N.
Poznań, 1997
Wstęp do spektroskopii atomowej
Leś Z.
Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych
Stankowski J., Hilczer W.
Warszawa, 2005
Wstęp do systemów komputerowych
Ogrodzki J.
Warszawa, 2005
Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego- Wydanie 2
Hannel J. W.
Kraków, 1997
Wstęp do teorii prawdopodobieństwa- wydanie 2 i późniejsze
Jakubowski J., Sztencel R.
Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej
Siuzdak J.
Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno- prawnych
Justyński J.
Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego
Gajda E.
Wybrane problemy ekonomii. Tom 1-2
red. B. Polszakiewicz
Wybrane zagadnienia proekologiczne w chemii
pod red. R. Buczkowskiego
Toruń, 2002
Wykłady różniczkowych wspomagane komputerowo- Maple. Wydanie 2
Ombach J.
Kraków, 1999
Wykłady z kombinatoryki
Palka Z., Ruciński A.
Wykłady z matematyki
Kasprowicz A., Romański J.
Toruń, 1994
Wykłady z nierelatywistycznej mechaniki kwantowej
Zalewski K.
Warszawa, 1997
Wykłady z polskiej fleksji
Bańko M.
Wykłady z polskiej składni- Wydanie 2 i późniejsze
Grzegorczykowa R.
Wykłady ze wstępu do matematyki
Guzicki W., Zakrzewski P.
Warszawa, 2005
Wyspy: historia
Davies N.
Kraków, 2003
Wzory Kultury
Benedict Ruth
Warszawa: Muza SA, 2008
Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń
Okoń E.
Toruń, 1992
Zadania z analizy matematycznej
Kaczor W., Nowak M.
Zagadnienia Prawa Stosunku Pracy
Piątkowski Jan
TNOiK Dom Organizatora, 2000
Zaproszenie do językoznawstwa
Bobrowski I.
Kraków, 1998
Zaproszenie do Socjologii
Berger P.
Warszawa, 1995
Zaproszenie do Socjologii
Berger P.
Warszawa, 1998
Zarys dziejów Afryki i Azji
red. A. Bartnicki
Zarys Dziejów Architektury w Polsce (wydanie 5)
A. Miłobędzki
Warszawa, 1989
Zarys dziejów kościoła katolickiego w Polsce
Kłoczowski J., Millerowi L., Skarbek J.
Kraków, 1986
Zarys dziejów społecznych Cesarstwa Rzymskiego
Łoposzko T.
Lublin, 1989
Zarys etyki ogólnej
Ślipko T.
Zarys filozofii człowieka
Kowalczyk S.
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
Wiśniewski M.
Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego- Wydanie 2
Galster I.
Warszawa, 1998
Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem)- Wydanie 3 i późniejsze
Nagórko A.
Zarys historii literatury albańskiej. Z 1- 4
Elsie R.
Toruń, 2005
Zarys historii muzyki kościelnej
Hinz E.
Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania
Bogdanienko J.
Zarys krystalografii- Wydanie 2 i późniejsze
Penkala T.
Zarys literatury greckiej. Tom 1- 2
Sinko J.
Warszawa, 1959
Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań
Edward Nowak
Warszawa: WN PWN, 2002
Zarys pedagogiki porównawczej
Pachociński R.
Zarys składni polskiej
Klemensiewicz Z.
Zarys słowotwórstwa polskiego- Wydanie 3 i późniejsze
Grzegorczykowa R.
Zarys tehnologii chemicznej
Bortel E., Koneczny H.
Warszawa, 1992
Zarys teorii literatury
Głowiński M., Sławiński J., Okopień- Sławińska A.
Zarys teorii organizacji i zarządzania
Bednarski A.
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
Cziomer E., Zyblikiewicz L. W.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Dynus Magdalena, Kołosowska Bożena, Prewysz- Kwinto Piotr
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- Wydanie 3 i późniejsze
Czekaj J., Dresler Z.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa- Wydanie 4 i późniejsze
Bień W.
Zarządzanie kadrami- Wydanie 3 i późniejsze
red. T. Listwan
Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
Walica H.
Dąbrowa Górnicza, 1999
Zarządzanie operacyjne
Waters D.
Warszawa, 2001
Zarządzanie Personelem
Kostera Monika
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
red. W. Kosiedowski
Toruń, 2001
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Janowska Z.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pocztowski A.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
red. M. Rybak
Warszawa, 1998
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski
Kraków, 1998
Zarządzanie zasobami ludzkimi: wyzwania u progu XXI wieku
red. Z. Wiśniewski
Toruń, 2001
Zarządzanie: teoria i praktyka- Wydanie 3 i późniejsze
red. nauk. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski
Zasady Badań Pedagogicznych: Strategie Ilościowe i Jakościowe
Pilch T., Bauman T.
Warszawa, 2001
Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa
Godziszewski B.
Toruń, 2001
Zgromadzeni w imię Pana
Sobeczko H.
Opole, 1999
Ziemie polskie w czwartorzędzie
Mojski J. E.
Warszawa, 2005
Zlewnia: właściwości i procesy- Wydanie 2
red. J. Pociask- Karteczka
Kraków, 2006
Zobowiązania: część szczegółowa. Wydanie 7 i późniejsze
Radwański Z., Panowicz- Lipska J.
Zobowiązania: zarys wykładu. Wydanie 9 i późniejsze
Czachórski W.
Zrozumieć media
McLuhan M.
Warszawa, 2004
Zrozumieć świat współczesny
Bronk A.
Lublin, 1998
Życie i ewolucja biosfery (wyd. 2 i późniejsze)
Weiner J.
akademiki Collegium Medicum Collegium Medicum Collegium Medicum
Collegium Medicum Gimnazjum Akademickie
Miasteczko akademickie
prof Polasik prof Polasik i dr Słabkowska prof Polasik i dr Słabkowska Łukasz Michalski- zwycięzca w skoku o tyczce na Letniej Uniwersjadzie 2011 w Shenzhen (Chiny)
prof. Czeżowski prof. Czeżowski1 Ruch filozoficzny prof. Markowski Dariusz
Zespół badawczy prof. Niedzielskiego prof. Zbigniew Włodarczyk prof. Wiesław Sieradzan Eugeniusz Pazderski
Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak urodził się w 1967 roku w Bydgoszczy. Ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz urodził się 16 kwietnia 1958 r. w Grudziądzu Prof. Daniela Szymańska
Prof. Knopek Prof. Wiśniewski dr Piotr Żuchowski dr Piotr Żuchowski
Prof. Michał Marszałł Prof. Michał Marszałł Prof.B.Rakoczy Prof. Ireneusz Mikołajczyk
Prof. Krystyna Szafraniec Gracjan Maciejewski Gracjan Maciejewski Szymon Bocian
Szymon Bocian
SROKOWSKI NA LITERACKIEJ ŚCIEŻCE
2012-02-22 13:49:50

Na dwa spotkania autorskie z pisarzem Stanisławem Srokowskim w ramach cyklu „Literackie ścieżki pamięci” zaprasza Instytut Literatury Polskiej UMK i Fundacja Artura Hutnikiewicza. Pierwsze odbędzie się w poniedziałek 27 lutego o godz. 18:00 w sali L. Kolankowskiego w...

DOKTORAT Z NAGRODĄ
2012-02-22 13:47:40

Nagrodę za najlepszą w 2011 roku pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej związaną z rozwojem technik rozdzielania otrzymał dr Szymon Bocian, asystent w kierowanej przez prof. Bogusława Buszewskiego Katedrze Chemii Środowiska i  Bioanalityki UMK. Nagroda Komitetu Chemii...

CZWARTKI UNIWERSYTECKIE
2012-02-22 13:45:47

Inauguracja "Czwartków Uniwersyteckich" w Grudziądzu, które będą organizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika dla mieszkańców tego miasta, odbędzie się 23 lutego. Wykłady popularnonaukowe będą miały miejsce w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka UMK w...

JAZZOWA OD NOWA
2012-02-22 13:38:27

Wernisaż pt. „Jazzowe impresje” w dniu 22 lutego będą pierwszą odsłoną tegorocznego „Jazz Od Nowa Festivalu”. Jazzowe święto w Klubie Studenckim „Od Nowa” zakończy się 25 lutego koncertem Tomasza Stańki. Zdjęcia z poprzednich edycji Festiwalu...

Święto Uczelni 2012
2012-02-22 11:23:42

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tradycyjnie przypada w dniu urodzin naszego Patrona. Oddajemy hołd największemu polskiemu uczonemu, torunianinowi, którego zaszczytne imię od siedmiu dziesięcioleci inspiruje kolejne pokolenia pracowników i studentów naszej Uczelni...

ARTYSTKI POLSKIE W PARYŻU
2012-02-22 10:43:32

23 września odbędzie się międzynarodowa sesja naukowa Artystki polskie w środowisku paryskim: wokół Alicji Halickiej współorganizowana przez Archiwum Emigracji UMK. Projekt będzie miał miejsce w Villi La Fleur przy ul. Szpitalnej 14 w Konstancinie-Jeziornej....

PRZEMIANY JEZIOR
2012-02-22 10:37:14

W dniach 21-23 września w Toruniu odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior połączona z obchodami 10. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (PTLim). Organizatorem konferencji jest Instytut Geografii...

MŁODY ASTRONOM Z NAGRODĄ MŁODYCH
2012-02-22 10:33:34

Dr Gracjan Maciejewski z Centrum Astronomii UMK otrzymał Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego za prace poświęcone chronometrażowi tranzytujących egzoplanet. Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitny indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie astronomii. Nagroda...

PROFESOR ANDRZEJ MAREK NIE ŻYJE
2012-02-14 13:18:45

W wieku 71 lat zmarł prof. Andrzej Marek, wybitny karnista, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie (województwo podkarpackie). Po ukończeniu studiów prawniczych na UMK (1964...

OCHOJSKA O ZYSKACH
2012-02-14 13:10:13

Janina Ochojska-Okońska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, będzie gościć na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w dniu 14 lutego. Znana działaczka humanitarna weźmie udział w konferencji „CSR - zysk nie tylko ekonomiczny” zorganizowanej przez Sekcję...

ŻYCIE NA WULKANIE
2012-02-01 15:01:20

Na prelekcję pt. „Park Yellowstone – życie na wulkanie” dra Czesława Niteckiego zapraszają w dniu 2 lutego Stowarzyszenie Absolwentów UMK i toruński oddział Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 w sali wykładowej nr II...

ROK PIOTRA SKARGI
2012-02-01 14:59:55

Inauguracja cyklu spotkań w ramach obchodów Roku Piotra Skargi w Toruniu organizowanych przez toruńskich jezuitów oraz UMK odbędzie się 5 lutego w Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego. Rok 2012 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony Rokiem ks. Piotra...

MEDALE ZA ZASŁUGI
2012-02-01 14:57:36

Dziewięć medali „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” przyznał Senat UMK. Otrzyma je grono pracowników Uniwersytetu, darczyńców oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i poseł na Sejm. Medale przyznawane są szczególnie zasłużonym...

DYSPUTY W PAMPELUNIE
2012-01-27 15:33:31

W lutym  na Uniwersytecie Nawarry odbędą się dwa kolejne spotkania w ramach „Dysput Toruńskich”. „Dysputy Toruńskie” to cykl wykładów profesorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prezentujących różne dziedziny nauki. Są kontynuacją...

JEDNO DZIEŁO NA WYSTAWIE
2012-01-26 14:28:45

Wernisaż wystawy jednego dzieła studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK odbędzie się 31 stycznia w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu. Ekspozycja przygotowana przez młodych artystów z II roku studiów...

BADANIE SĄDU OSTATECZNEGO
2012-01-26 14:27:30

Badania zabytków z bursztynu w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz obrazów w Muzeum Narodowym w Gdańsku będą w najbliższych dniach prowadzone przez prof. Piotra Targowskiego z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK wraz z zespołem. Pierwszy projekt...

ZMARŁ PROF. MARIAN REJEWSKI
2012-01-26 08:43:39

W wieku 75 lat zmarł prof. Marian Rejewski, botanik, były dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Prof. Rejewski urodził się w 1937 r. w Łasinie. Był absolwentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika z 1961 r. pozostając po studiach na uczelni. Stanowisko profesora objął w 1991...

UROCZYSTOŚĆ NA BUDOWIE ICNT
2012-01-25 09:25:16

Przypominamy, że 25 stycznia nastąpi wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Początek o godz. 12.00 na terenie budowy przy ul. Wileńskiej (miasteczko uniwersyteckie na Bielanach w Toruniu, za Wydziałem Chemii UMK)....

JUBILEUSZ FNP
2012-01-25 09:23:39

Obchody Jubileuszu 20-lecia „Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej” będą miały miejsce 26 stycznia w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:00. Gości powita JM Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński. Później...

NOMINACJE PROFESORSKIE
2012-01-25 09:20:00

2 pracowników UMK: prof. Ireneusz Mikołajczyk z Wydziału Filologicznego oraz prof. Krystyna Szafraniec z Wydziału Humanistycznego otrzymało 23 stycznia z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie. Prof. Ireneusz Mikołajczyk jest absolwentem filologii klasycznej na UMK (rok...

SZTUKA AUTO/BIOGRAFII
2012-01-23 12:44:41

Wieczór autorski prof. Mirosławy Buchholtz z Wydziału Filologicznego UMK połączony z promocją książki pt. "Henry James i sztuka auto/biografii" odbędzie się 25 stycznia w Dworze Artusa. Prof. Mirosława Buchholtz dyplom magistra filologii angielskiej uzyskała na...

KAWIARNIA POLITOLOGICZNA
2012-01-23 12:41:29

Prelekcja pt. „Václav Havel (1936-2011). Jak idealista czuł się w polityce?” uświetni kolejne spotkanie Toruńskiej Kawiarni Politologicznej, które odbędzie się w najbliższą środę 25 stycznia. Wykład dra Marcina Czyżniewskiego z Wydziału Politologii i...

UROCZYSTOŚĆ NA BUDOWIE ICNT
2012-01-20 09:25:18

W środę, 25 stycznia, nastąpi wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Początek o godz. 12.00 na terenie budowy przy ul. Wileńskiej (miasteczko uniwersyteckie na Bielanach w Toruniu, za Wydziałem Chemii UMK)....

NASI IZRAELCZYCY W BIBLIOTECE
2012-01-18 14:35:06

Wystawę pt. „NASI IZRAELCZYCY. Losy polskich Żydów w Izraelu” można do 22 stycznia oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ekspozycja przedstawia biografie wybitnych obywateli Izraela urodzonych w Polsce. Są wśród nich m. in. politycy (Dawid Ben Gurion,...

Z NOWEGO JORKU DO TORUNIA
2012-01-18 14:32:53

Archiwum prof. Edwarda Rosena - wybitnego amerykańskiego kopernikologa, tłumacza dzieł Kopernika na język angielski - pozyskał do swoich zbiorów Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Do zbioru pamiątek po ludziach nauki i kultury przechowywanych w archiwum i Bibliotece...

NOWI PROFESOROWIE
2012-01-18 14:30:19

Nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP otrzymało dwóch pracowników UMK: prof. Roman Makarewicz z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum oraz prof. Bartosz Rakoczy z Wydziału Prawa i Administracji. Prof. dr hab. nauk medycznych Roman Makarewicz kieruje Katedrą i...

KOD DLA ABSOLWENTÓW
2012-01-16 13:32:51

Dzisiaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika wydał Kartę Absolwenta z numerem 17000 i kodem kreskowym. Otrzymała ją Kamila Szczepanowska, absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 2011. Nowy wizerunek Karta Absolwenta UMK uzyskała pod koniec 2011 r. Imię i nazwisko absolwenta nie...

Z UMK DO PKA
2012-01-16 13:31:04

Dwóch pracowników UMK: prof. Mirosława Buchholtz z Wydziału Filologicznego oraz prof. Tadeusz Kufel z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzymało nominacje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2012-2015. Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna...

POLITOLOGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
2012-01-16 13:28:04

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą – wyróżniającą – kategorię kierunkowi politologia prowadzonemu na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Komisja uznała, że kształcenie studentów politologii na...

CHEMICZNE LAMPIONY
2012-01-11 13:13:16

226 lampionów zostanie wysłanych w niebo sprzed Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniu 11 stycznia . Imprezę zorganizowali chemicy z toruńskiej Uczelni z okazji zakończenia Międzynarodowego Roku Chemii. Rozpocznie się o godz. 17:00 przed siedzibą Wydziału...

LICEUM AKADEMICKIE ZNÓW NAJLEPSZE W POLSCE
2012-01-10 13:07:59

Liceum Akademickie UMK po raz drugi z rzędu zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” opublikowały doroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych. Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich przygotowany został po raz...

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie oddawania szpiku kostnego
2012-01-10 11:14:48

1. Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na to by zostać dawcą szpiku? Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, które chcą pomóc innym boi się, że ratując komuś życie, narażają swoje. Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku...

POMÓŻMY PIOTRUSIOWI
2012-01-10 11:10:39

11 stycznia w Collegium Humanisticum UMK odbędzie się rejestracja dawców szpiku kostnego w ramach "Dnia Dawcy Szpiku dla Piotrusia i Innych". Akcja jest organizowana przez Fundację DKMS Polska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Jej celem jest znalezienie dawcy szpiku...

Konferencja prasowa - Liceum Akademickie UMK w rankingu
2012-01-09 11:34:39

We wtorek, 10 stycznia , ogłoszony zostanie doroczny ranking szkół średnich "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw", w którym po raz kolejny w czołówce znalazło się toruńskie Liceum Akademickie przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zapraszamy na...

NOWOCZESNA PRACA ZE STUDENTEM
2011-12-19 10:39:59

O tym, jak usprawnić pracę ze studentem korzystając z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, można będzie dowiedzieć się na otwartym seminarium organizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w dniu 21 grudnia. Spotkanie pod nazwą „Wzmacnianie potencjału...

WYSTARTOWAŁA ROZBUDOWA OD NOWY
2011-12-19 10:23:19

Chociaż prace budowlane trwają już od kilkunastu dni, oficjalne rozpoczęcie rozbudowy klubu „Od Nowa” zaplanowano na 16 grudnia – w przeddzień tradycyjnego koncertu w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Nowa część budynku będzie gotowa jesienią 2012 r. Wmurowania...

CHICO I RITA- DLA SCHRONISKA
2011-12-19 10:13:21

Charytatywny pokaz filmu "Chico i Rita" w Kinie Studenckim „Niebieski Kocyk” w Od Nowie odbędzie się we wtorek 20 grudnia. Impreza została zorganizowana przez studentów UMK na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Biletem na seans będzie...

PCHLI TARG W BIBLIOTECE
2011-12-19 10:11:44

Pchli Targ z AEGEE–Toruń połączony z akcją charytatywną na rzecz toruńskiego hospicjum dla dzieci "Nadzieja" odbędzie się w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w dniu 19 grudnia. Oprócz stoisk z rękodziełem, na których studenci i uczniowie toruńskich...

FIZYK Z NAGRODĄ
2011-12-14 14:49:23

Prof. Maciej Wojtkowski z Instytutu Fizyki UMK otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżnioną pracę habilitacyjną. Dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK zajmuje się fizyką medyczną (pracuje w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UMK)....

MIŁOSZ W BŁYSKU FLESZA
2011-12-14 14:47:50

Wernisaż wystawy pt. „Mój Filuterny Samuraj” poświęconej postaci wybitnego  poety Czesława Miłosza odbędzie się 16 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu zdjęć autorstwa Christiana Leprette, francuskiego studenta,...

PRAWNICY Z UMK W PAN-ie
2011-12-14 14:46:16

4 pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK zostało wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. W Komitecie Nauk Prawnych zasiądą prof. Marian Filar, prof. Eugeniusz Ochendowski i emerytowany prof. Wiesław Lang. Prof. Filar znalazł się...

PIĘCIU ZDOLNYCH
2011-12-14 14:42:08

Laureatami konkursu w ramach programu „Iuventus Plus” zostało 5 naukowców z UMK. Pracownicy UMK: dr inż. Paweł Dąbkowski, dr Piotr Żuchowski i dr Gracjan Maciejewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu oraz dr Dariusz Grzanka z...

FENOMEN CIECHOWSKIEGO
2011-12-14 14:36:02

Koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego w 10. rocznicę śmierci artysty odbędzie się w sobotę 17 grudnia w Klubie Studenckim „Od Nowa” w Toruniu. Wyjątkowy (jak zapowiadają organizatorzy) program imprezy  jest trzymany w tajemnicy. Wiadomo, że Nagrodę...

Z UMK DO PAN-u
2011-12-12 15:10:05

Pracownicy UMK: prof. Daniela Szymańska z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz prof. Zenon Wiśniewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zostali powołani na członków komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Prof. dr hab. Daniela Szymańska...

MEDAL GLOGEROWSKI
2011-12-12 15:07:37

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został laureatem Konkursu im. Zygmunta Glogera. Kapituła doceniła jego badania społeczności polonijnych w Europie. Konkurs o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera organizowany...

CHOINKA DLA GRABIA
2011-12-12 15:06:25

20 tysięcy zł z Banku PKO BP ma szansę otrzymać Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, którym od lat opiekuje się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. O wysokości wsparcia zadecydują internauci. Akcja potrwa do 31 grudnia. Ostateczna kwota jest uzależniona...

ZNAWCA KRZYŻAKÓW I KSIĄDZ FILOZOF
2011-12-12 09:44:49

Prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak z Wydziału Nauk Historycznych oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz z Wydziału Teologicznego otrzymali w tym tygodniu nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się 5 grudnia w Warszawie. Noty...

OSOBOWOŚĆ WIELOWYMIAROWA
2011-12-12 09:43:37

Wykład historyczny pt. „Tomasz Schreiber – wspomnienie osobowości wielowymiarowej” odbędzie się 15 grudnia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prelekcję poświęconą postaci wybitnego matematyka Tomasza Schreibera wygłosi dr Joanna...

AMBASADOR NAUKI
2011-12-12 09:25:47

Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne otrzymał prof. Andrzej Kowalczyk z Instytutu Fizyki UMK. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka postanowiła wyróżnić fizyka z UMK za osiągnięcia naukowe, które „zapewniają naszemu...

SZACHIŚCI DLA POLONII
2011-12-02 08:58:44

II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się 4 grudnia w siedzibie Wydziału przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu. Zawody będą rozgrywane w ramach akcji charytatywnej "Szachiści grają dla Polonii" . Szczegółowe informacje:...

PROFESOR W TOWARZYSTWIE
2011-12-02 08:57:45

Prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii UMK został honorowym członkiem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski urodził się w 1951 r. Zajmuje się analizą środowiskową, chromatografią i technikami pokrewnymi (HPLC, SPE, GC, CZE), spektroskopią, fazami...

BIEGIEM NA POMOC
2011-12-02 08:55:18

W czerwonych czapkach i koszulkach wystartują uczestnicy IX Półmaratonu św. Mikołajów, który odbędzie się 4 grudnia w Toruniu. Uczestnicy biegu z Klubu Maratońskiego, który działa w ramach Programu "Absolwent UMK" tradycyjnie połączą przyjemność biegania...

ARTYŚCI ARTYSTOM
2011-12-02 08:52:24

Aukcja na rzecz opieki nad miejscami pochówku byłych profesorów Wydziału Sztuk Pięknych oraz nagród dla najzdolniejszych studentów odbędzie się w dniu 3 grudnia. Dzieła artystów z UMK (prace malarskie, grafiki i rysunki – kilka zdjęć w...

DAMIĘCKI O PIRACTWIE
2011-11-30 09:02:46

Mateusz Damięcki odwiedzi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w dniu 1 grudnia. Aktor będzie gościł na Wydziale Prawa i Administracji toruńskiej Uczelni jako ambasador programu edukacyjnego „Bądź Świadomy”. Jest to wspólny projekt Związku Producentów...

WSPÓŁTWÓRCA NAJDOKŁADNIEJSZEGO ZEGARA
2011-11-28 10:58:55

Eugeniusz Pazderski z Centrum Astronomii UMK jest współtwórcą zegara pulsarowego, jaki został oficjalnie uruchomiony 25 listopada. Jest to pierwsza na świecie realizacja idei regulowania chodu zegarów atomowych, na których opiera się współczesna...

WIZYTA PANI AMBASADOR
2011-11-28 10:56:35

Jej Ekscelencja Pani Ruth Pearce Ambasador Australii w Polsce i Republice Czeskiej gości na UMK w dniu 28 listopada. Pani Ambasador weźmie udział w otwarciu wystawy książek australijskich połączonej z prezentacją pt. „Australia in the XXI Century. Creative Australia”....

POROZUMIENIE ZE STRAŻĄ
2011-11-25 09:16:33

Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał porozumienie z toruńską Strażą Miejską. Porozumienie reguluje zasady przebywania i interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej na terenie obiektów uniwersyteckich, zwłaszcza Miasteczka Uniwersyteckiego na Bielanach. Ma ono zapewnić...

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW
2011-11-25 09:15:42

Rektor UMK wręczył nagrody pracownikom wyróżniającym się w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Co roku, w listopadzie nagrody otrzymują pracownicy naukowi z wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych (np. Biblioteki, Archiwum, Studium Praktycznej...

O MIĘDZYGWIAZDOWYCH POCZĄTKACH ŻYCIA
2011-11-25 09:14:20

W dniu 25 listopada prof. Jacek Krełowski z Centrum Astronomii UMK będzie gościł na spotkaniu Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre) w miejscowości Ispra we Włoszech (niedaleko Mediolanu). Impreza została zorganizowana z okazji Polskiej...

POROZUMIENIE ZE STRAŻĄ
2011-11-23 12:57:47

Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisze porozumienie ze Strażą Miejską. Będzie ono dotyczyć zasad, na których funkcjonariusze będą mogli przebywać i interweniować na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego. Umowa zostanie podpisana w czwartek, 24 listopada, o godz. 11.00 w...

START ZAWODOWY DLA ŚCISŁOWCÓW
2011-11-23 09:13:50

23 i 30 listopada na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędą się spotkania pracodawców ze studentami kierunków ścisłych. Impreza została zorganizowana przez Biuro Karier oraz Wydziały: Matematyki i Informatyki; Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i...

NOMINACJE PROFESORSKIE
2011-11-23 09:09:52

3 pracowników UMK: prof. Dariusz Markowski z Wydziału Sztuk Pięknych, prof. Wiesław Sieradzan z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. Zbigniew Włodarczyk z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy otrzymało z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominacje...

STARTER DLA MATURZYSTÓW
2011-11-21 14:09:09

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii organizuje bezpłatny kurs wyszukiwania informacji STARTER dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie maturzystów). Kurs, który będzie odbywał się w nowej siedzibie humanistów przy ul....

DZIEŃ PAPIESKI
2011-11-21 14:08:04

23 listopada na UMK odbędzie się „Dzień Jana Pawła II”. Z tej okazji zaplanowano seminarium naukowe pt. „Człowiek i ekonomia w nauczaniu społecznym Jana Pawła II”, które będzie miało miejsce na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (ul....

LISTY HEINRICHA VON KLEISTA
2011-11-21 14:05:48

22 listopada w Collegium Humanisticum odbędzie się spotkanie autorskie z niemiecką poetką Marlen Pelny. Marlen Pelny czytać będzie wybrane listy Heinricha von Kleista (1777-1811) w ramach World Wide Reading w związku z 200tną rocznicą śmierci wielkiego niemieckiego pisarza Heinricha...

KONFERENCJA PRASOWA
2011-11-21 14:02:53

W środę, 23 listopada w Collegium Maximum odbędzie się konferencja prasowa Rektora UMK, prof. Andrzeja Radzimińskiego na temat współpracy międzynarodowej Uniwersytetu. Konferencja będzie miała miejsce  w saloniku na I piętrze Collegium Maximum, przy Placu Rapackiego 1 w...

TORUŃSKIE WIDOKI
2011-11-21 08:33:33

21 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się wernisaż wystawy „Toruń 1861–Toruń 2011. 150 lat wizerunku miasta w fotografii”. Ekspozycja przygotowana przez Łukasza Balcerzaka, Bartłomieja Łyczaka i Przemysława Stochmala została zorganizowana Urząd Miasta...

PREMIERA FILMU
2011-11-21 08:31:26

21 listopada rano w Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej UMK odbędzie się premiera LipDuba Collegium Humanisticum. Film został nakręcony 23 października przez poznańską firmę Activmedia. Jego celem jest promocja nowego obiektu humanistów przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu....

ROZDAWANIE DYPLOMÓW
2011-11-21 08:29:55

Na UMK rozpoczynają się tegoroczne rozdania dyplomów. W roku akademickim 2010/2011 toruńską Uczelnię ukończyło ponad 8 tysięcy studentów. Terminy i miejsca poszczególnych uroczystości: • Wydział Prawa i Administracji: 19 XI (sobota), Aula UMK (ul....

GEPPERT ZAŚPIEWA DLA GRABIA
2011-11-18 09:09:34

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na jubileuszowy Uniwersytecki Koncert Charytatywny, który odbędzie się 10 grudnia w Auli UMK. Gwiazdą X już edycji imprezy organizowanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej Dzieci i Młodzieży w Grabiu,  będzie Edyta Geppert. Artystka...

O KULISACH MEDYCYNY
2011-11-18 09:07:44

19 listopada w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbędą się „Medicalia 2011”. Cykl wykładów i warsztatów  będzie miał miejsce w budynkach bydgoskiego Collegium Medicum (większość przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9). Impreza rozpocznie się o godz. 8.00...

GRAFIK Z NAGRODAMI
2011-11-18 09:04:08

Dr Nikodem Pręgowski z Wydziału Sztuk Pięknych UMK został laureatem dwóch ogólnopolskich konkursów plastycznych. Projekt artysty zwyciężył w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych  i Stowarzyszenia Twórców Grafiki...

ŚWIĘTO GEOINFORMACJI
2011-11-16 09:41:31

Pokaz bezzałogowego pojazdu latającego Aibot X6, służącego pozyskiwaniu danych przestrzennych będzie jedną z atrakcji Dnia GISU-u,  który odbędzie się 16 listopada w Instytucie Geografii UMK. Dzień GIS-u, podczas którego poznać można najnowsze rozwiązania w...

O FINANSOWANIU NAUKI
2011-11-16 09:38:51

16 listopada prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, będzie gościem Klubu Profesorów UMK.         Wystąpienie prof. Karońskiego  „System finansowania nauki polskiej przez Narodowe Centrum Nauki”...

KRÓL U HUMANISTÓW
2011-11-16 09:35:46

W dniach 15-17 listopada w siedzibie Wydziału Humanistycznego (tzw. harmonijce) odbędą się "Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce" prof. Marcina Króla .    Gość z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach cyklu "Lepiej nie będzie. Pochwała umiarkowanego...

JUTRO POTYCZKI BRYDŻOWE
2011-11-07 08:49:34

5 listopada odbędzie się Towarzyski Turniej Brydżowy Par o Puchar Rektora UMK organizowany przez Program „Absolwent UMK”. Wezmą w nim udział 42 osoby. Wśród uczestników są legendy toruńskiej Solidarności, znani prawnicy, osoby z „branży...

SAMOOBRONA NA UMK
2011-11-07 08:47:13

12 listopada w Toruniu odbędzie się kurs samoobrony dla studentek UMK „Obroń się sama!”. To kolejna odsłona akcji przeprowadzanej w październiku i listopadzie na terenie całej Polski (do tej pory kurs odbył się m.in. w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie). Są to...

COLLOQUIA TORUNENSIA PO RAZ SIEDEMNASTY
2011-11-04 09:12:21

W dniach 4-5 listopada odbędą się XVII Colloquia Torunensia pod hasłem „Znaki nadziei dla współczesnego świata”. Organizatorami cyklu są: Prezydent Torunia, Biskup Toruński, Rektor UMK oraz Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Uczestnicy tegorocznych...

INAUGURACJA Z BYŁYM SZEFEM UOP
2011-10-28 12:59:43

Dr Piotr Naimski - były wiceminister i sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, szef Urzędu Ochrony Państwa, doradca premiera Jerzego Buzka ds. bezpieczeństwa wygłosi wykład 29 października podczas inauguracji kolejnej edycji Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego....

NOWE GAZOWE OLBRZYMY
2011-10-26 13:57:57

Astronomowie z UMK w Toruniu donoszą o odkryciu trzech kolejnych planet poza Układem Słonecznym. Nowo odkryte planety mają masy zbliżone do masy Jowisza i są tzw. gazowymi olbrzymami. Odkrycia dokonali uczestnicy Pensylwańsko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet (PennState Torun...

KASZUBSKO-POMORSKI JUBILEUSZ
2011-10-26 09:15:16

26 października w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędą się obchody 30-lecia powstania oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Toruniu. Organizatorami jubileuszu są Toruński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Gmina Miasta Toruń oraz toruński...

ZŁOTA ODZNAKA DLA KONSERWATORA
2011-10-26 09:10:20

Prof. Dariusz Markowski - kierownik Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznakę „za opiekę nad zabytkami”. To zaszczytne wyróżnienie nadawane jest osobom zasłużonym w społecznej opiece nad...

NOMINACJE PROFESORSKIE
2011-10-26 09:07:53

24 października Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie 2 pracownikom UMK: dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji prof. Andrzejowi Sokali oraz prof. Tadeuszowi Kuflowi z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Prof. dr hab. Andrzej Sokala jest dziekanem Wydziału Prawa i...

DODATKOWY NABÓR
2011-10-20 13:29:24

W dniach 26-27 października odbędzie się dodatkowy nabór wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMK (dotychczasowe stypendium naukowe i sportowe). Generator wniosków będzie działał w systemie USOS od 25 października od godz. 23.59 do 27...

MELA MUTER I SPECJALIŚCI MOLAB-u
2011-10-20 13:28:16

Obrazy Meli Muter znajdujące się w depozycie Muzeum Uniwersyteckiego, zostaną w najbliższym czasie przebadane przez 3 grupy specjalistów z zakresu badań dzieł sztuki najnowocześniejszymi, nieinwazyjnymi metodami fizyko-chemicznymi. W dniach 22-25 października do Torunia zawita grupa...

RUCH FILOZOFICZNY
2011-10-20 13:26:59

W dniach 21-22 października na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbędzie się konferencja naukowa Filozofia polska w perspektywie stulecia "Ruchu Filozoficznego". Wydarzenie zostało zorganizowane w związku ze stuleciem pierwszego wydania kwartalnika „Ruch Filozoficzny”. W...

RAZEM DLA HEVELIUSA
2011-10-20 13:24:51

21 października Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Politechniki Gdańskiej podpiszą list intencyjny w sprawie projektu budowy jednego z największych na świecie radioteleskopów. Obie uczelnie zobowiążą się do współpracy  przy zaprojektowaniu i stworzeniu...

SAMSONOWICZ O PODZIAŁACH
2011-10-20 13:23:19

20 października gościem Wydziału Nauk Historycznych UMK będzie prof. dr hab. Henryk Samsonowicz. Prof. Samsonowicz wygłosi wykład o „Podziałach Europy w średniowieczu i na początku czasów wczesnonowożytnych”. Wydarzenie jest częścią obchodów jubileuszu...

ZACZNIJ DZIAŁAĆ Z AEGEE
2011-10-18 10:08:38

18 października Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdowego szkolenia dla studentów LOCAL TRAINING COURSE. Sztandarowy projekt toruńskiego oddziału AEGEE jest cyklem szkoleń zarówno dla studentów, jak i...

PROGRAM ZA MILIONY
2011-10-12 12:48:20

Naukowcy z UMK pod kierownictwem prof. Jana Kopcewicza wezmą udział w Programie "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" finansowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydatki z budżetu państwa na...

INAUGURACJA WSPÓŁPRACY
2011-10-12 12:47:04

11 października na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyło się seminarium inaugurujące współpracę Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK z Coma Science Group z Liege. Przedstawicielem Coma Science Group - światowego lidera w badaniach nad...

Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"
2011-10-12 12:44:25

W Studenckim Klubie Pracy Twórczej "Od Nowa" rozpoczął się sezon studencki. Październik zapowiada się bardzo intensywnie. Rok akademicki w "Od Nowie" zainaugurował koncert zespołu "Tortilla". Przed nami m.in. 15-lecie "Paraliż Band" (14...

NOC NAUKOWCÓW
2011-09-19 10:05:17

Jest już dostępny szczegółowy program 2. edycji Toruńskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się 23 września w miasteczku akademickim na Bielanach w Toruniu. Główne wydarzenia będą miały miejsce na Wydziale Chemii UMK przy ul. Gagarina 7. Zaplanowano 25...

GOŚĆ Z NASA
2011-09-19 10:01:16

17 września w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu odbędzie się spotkanie z dyrektorem ośrodka badawczego NASA Ames Center, Simonem P. Wordenem organizowane przez Techniczne Koło Naukowe Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Dr. Worden przyjechał do Polski...

JUBILEUSZ FAMO
2011-09-15 10:16:48

W dniach 16-17 września w Toruniu odbędą się obchody 10-lecia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej przy Instytucie Fizyki UMK. Z tej okazji zaplanowano dwudniową sesję naukową pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej....

NOCNE ZABAWY Z NAUKĄ
2011-09-15 09:46:28

23 września, już po raz drugi w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbędzie się Toruńska Noc Naukowców . Do 21 września można wziąć udział w konkursie plastycznym dla dzieci „Maria Skłodowska-Curie i jej laboratorium” ogłoszonym z okazji 2. edycji imprezy,...

KONGRES RELIGIOZNAWCZY
2011-09-14 13:01:50

W dniach 12-15 września w Toruniu odbywa się III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy "Religie i religijność w świecie współczesnym" współorganizowany przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Obrady zostały podzielone na 4 sesje...

WARSZTATY Z BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
2011-09-14 12:58:10

24 września w Instytucie Socjologii UMK odbędą się warsztaty organizowane przez "Podyplomowe Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Składać się będą z 2 modułów: "Ochrona informacji niejawnych - nowe rozwiązania prawne i ich praktyczne...

ARCHEOLOŻKA ZE ZŁOTĄ ODZNAKĄ
2011-09-14 12:55:36

Dr hab. Anna Drążkowska z Instytutu Archeologii została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotą odznaką za działalność na rzecz ochrony zabytków i dokonania w dziedzinie konserwacji zabytków archeologicznych. Odznaka "za opiekę nad...

LIGA STAROŻYTNICZA NA START
2011-09-12 10:23:10

Do 16 października uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać się do udziału V edycji „Ligi starożytniczej”. Celem Ligi organizowanej przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Toruńskie Koło Polskiego Towarzystwa...

XVII Toruńska "Biała Niedziela"
2011-09-08 14:48:39

XVII Toruńska "Biała Niedziela" w Interdyscyplinarnym Zespole Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów  na UMK - 18.09.2011 r. Niewidzialne ultrafioletowe promieniowanie Słońca jest najważniejszym, naturalnie występującym, środowiskowym czynnikiem mogącym...

MATURZYŚCI NA SALONY
2011-09-08 14:44:12

9 września w Auli UMK odbędzie się Toruński Salon Maturzystów. Salon organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Fundację Edukacyjną "Perspektywy" oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika specjalnie dla maturzystów, którzy we wrześniu muszą...

PIERWSZA SPÓŁKA
2011-09-02 11:36:38

1 września w gabinecie prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. Andrzeja Tretyna miało miejsce podpisanie umowy regulującej wzajemne stosunki pomiędzy UMK a nowo powstałą spółką AM2M. Pierwszą spółkę typu spin-out na UMK tworzą pracownicy...

DRUGI NABÓR NA STUDIA STACJONARNE
2011-09-02 11:21:28

Kandydaci wciąż mają szansę na podjęcie studiów stacjonarnych na naszej Uczelni. Trwa drugi nabór na ponad 40 kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 30 kierunków II stopnia.    W II naborze na studia I...

17. Zjazd Absolwentów "Jesienne Powroty 2011"
2011-09-02 11:20:09

ABSOLWENCI POWRACAJĄ! 3 września rozpocznie się 17. Zjazd Absolwentów "Jesienne Powroty 2011" organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK. Weźmie w nim udział prawie 240 osób (także absolwenci z zagranicy: m.in. z USA, Danii, Niemiec)....

PRZEŁOMOWE ODKRYCIE
2011-08-10 13:18:20

Naukowcy z Zakładu Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem prof. Marka Polasika i we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą dokonali przełomowego odkrycia dotyczącego mechanizmu oddziaływania fotonu z elektronami atomu....

Hiszpańskie Stypendium
2011-07-25 08:51:22

Rafał Żur - absolwent biotechnologii w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy otrzymał prestiżowe stypendium doktoranckie fundowane przez kataloński bank la Caixa. Wyróżniono w ten sposób 40 doktorantów nauk biomedycznych, którzy w październiku 2010 roku...

Zlot AIESEC
2011-07-14 15:32:30

W dniach 14-17 lipca na terenie kampusu UMK odbędzie się Letnia Konferencja Narodowa stowarzyszenia AIESEC Polska, której organizatorem jest AIESEC Toruń UMK. Na konferencji spotkają się delegaci z 19 Komitetów Lokalnych AIESEC Polska z największych ośrodków...

Czas rekrutacji
2011-07-08 15:53:55

Zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie. Na ponad 8 tysięcy miejsc zarejestrowano 16,2 tys. zgłoszeń. Termin rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie minął 4 lipca o północy. Tego...

Lato języka i kultury polskiej
2011-07-01 23:25:52

Ponad 120 osób z kilkudziesięciu krajów weźmie udział w kursach kultury i języka polskiego, które rozpoczną się 4 lipca na UMK. 75 osób z tej grupy to uczestnicy szkoły letniej języka i kultury polskiej "Między tradycją a nowoczesnością"...

Informatyka okiem artysty
2011-07-01 23:14:58

350 osób z całej Polski - nauczycieli i wykładowców - weźmie udział w ósmej edycji konferencji "Informatyka w edukacji" , która odbędzie się w dniach 5-6 lipca na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Wśród tematów poruszanych...

Najlepszy doktorat
2011-06-30 10:40:44

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska z Wydziału Prawa i Administracji zwyciężyła w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo". 1. nagroda została przyznana za rozprawę doktorską pt. "Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych", która powstała pod kierunkiem prof....

Chińczycy na Bielanach
2011-06-30 10:24:19

Rektor UMK spotkał się z delegacją chińskiej prowincji Anhui, by rozmawiać o współpracy z tamtejszym uniwersytetem. Przypomnijmy, że UMK i uniwersytet w Hefei - stolicy prowincji Anhui - zawarły umowę o współpracy naukowej i wymianie studentów przewidującą m.in....

Międzynarodowe spotkanie ekonometryków
2011-06-30 10:19:14

W dniach     16-17 czerwca   w Collegium Maximum odbyła się międzynarodowa konferencja "2nd GRETL Conference" współorganizowana prz   ez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W spotkaniu uczestniczyli...

Zlot filozofów
2011-06-24 12:33:02

W dniach 24-26 czerwca w Toruniu odbędzie się 7. edycja "Zlotu Filozoficznego" ("Philosophers" Rally 2011"). Wykład 8-letniego Sebastiana Skwarczyńskiego, promocja książki "Filozof i wilk" prof. Marka Rowlandsa, koncerty muzyczne - to tylko...

Zjazd cywilistów
2011-06-21 15:24:43

W dniach 24-25 czerwca w Toruniu odbędzie się IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów współorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji UMK. Zjazd poświęcony będzie problematyce czynów niedozwolonych w prawie polskim i prawie porównawczym, a także...

Wakacyjny survival
2011-06-20 15:05:51

Do 15 lipca można zgłaszać chęć udziału w bezpłatnych studenckich obozach ekologicznych o charakterze survivalowym organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 30 obozów ekologicznych (dla 600 studentów) odbędzie się w ramach projektu "Złap...

Piknik PiS
2011-06-16 10:05:33

17 czerwca na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się Seminarium Stochastyczne, którego częścią będzie Piknik Prawdopodobieństwa i Statystyki. Gościem specjalnym imprezy będzie prof. Jan Rosiński (University of Tennessee, Knoxville), który w 1. części wygłosi...

Studenci do kultury
2011-06-16 09:22:05

16 czerwca w klubie „Czeski Sen” odbędzie się spotkanie pt. „Studenci do kultury” organizowane przez Studenckie Koło Kulturoznawców UMK. Czy kultura studencka to już tylko kultura rozrywki? Czy studenci mogą stać się siłą zdolną do krytyki systemu? Czy w...

Tomograf dla zabytków
2011-06-10 16:17:45

W dniach 13-15 czerwca zespół badawczy z Rheinisch-Westphälische Technische Hochschule Aachen (Institute Technical and Macromolecular Chemistry) będzie testował w Toruniu wraz z naukowcami z UMK unikalne urządzenie pozwalające na nieinwazyjne wykrywanie malowideł ściennych...

Walka o łacinę
2011-06-10 13:27:54

13 czerwca na portalu petycje.pl oficjalnie rozpocznie się akcja "Polska w Europie - Łacina w szkole" zorganizowana przez filologów klasycznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Miłośnicy kultury antycznej postanowili w ten sposób walczyć o pozostawienie...

Uniwersytet dla liderów
2011-06-10 10:26:01

Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się wśród laureatów I edycji programu „Uczelnia Liderów” organizowanego pod patronatem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka. Specjalne wyróżnienie otrzymał także rektor UMK, prof. Andrzej...

Promocja Gender Studis
2011-06-08 14:29:29

14 czerwca w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu odbędzie się spotkanie promocyjne Gender Studies. Studia ruszają jesienią w Instytucie Filozofii UMK. Spotkanie poprowadzą dr Ewa Bińczyk oraz dr Aleksandra Derra z Instytutu Filozofii UMK. Zaplanowano...

Uwaga na podróbki
2011-06-08 14:26:01

Do 8 czerwca można rejestrować się na bezpłatne szkolenie „Jak przedsiębiorca może bronić się przed podrabianiem towarów?”, które odbędzie się 10 czerwca w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu. Celem przedsięwzięcia organizowanego przez UMK, Urząd Patentowy RP,...

Wizyta ambasadora
2011-06-02 20:33:01

3 czerwca Wydział Filologiczny UMK będzie gościł ambasadora Japonii w Polsce Yuichi Kusumoto. Po spotkaniu z władzami Wydziału ambasador wygłosi wykład (w języku angielskim) dla studentów UMK poświęcony obecnej sytuacji w Japonii, która zmaga się ze skutkami niedawnego...

Przedsiębiorczość Akademików
2011-06-02 17:05:44

8 czerwca w Auli UMK odbędzie się Forum Przedsiębiorczości Akademickiej organizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK oraz Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w ramach projektu „Wiosna Innowacji i Przedsiębiorczości”. Podczas imprezy...

Warsztaty bioinformatyczne
2011-06-02 12:31:24

W dniach 2-5 czerwca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, w Centrum Optyki Kwantowej, odbędą się międzynarodowe warsztaty bioinformatyczne "BioInformatics in Torun" BIT11. Jest to już 10-te tego rodzaju spotkanie. Weźmie w nim udział 70 osób, w...

International Nanoporous Carbon Meeting
2011-06-02 12:25:53

3 czerwca na Wydziale Chemii UMK odbędzie się pierwsze międzynarodowe spotkanie INCM (International Nanoporous Carbon Meeting) zorganizowane przez Zespół Fizykochemii Materiałów Węglowych toruńskiej Uczelni. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Katsumi Kaneko...

Święto chemików
2011-05-31 14:31:05

1 czerwca na Wydziale Chemii UMK odbędzie się „Dzień Chemii i Chemika”. Wystawa poświęcona historii chemii jako zapowiedź muzeum, nowa nazwa dla skrzyżowania, ważne odznaczenia i wykłady - to atrakcje, które uświetnią jutrzejsze spotkanie chemików....

UMK na podium
2011-05-31 11:31:42

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął trzecią pozycję wśród polskich uniwersytetów w rankingu szkół wyższych 2011 tygodnika „Wprost”. Zestawienie zostało opublikowane 30 maja. UMK został wyprzedzony tylko przez Uniwersytet Warszawski (uzyskał 249,43...

Kino w bibliotece
2011-05-31 09:46:35

31 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się pokaz filmów udostępnionych na wolnych licencjach pod nazwą „Kino Otwarte”. Przedsięwzięcie zorganizował Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. W pierwszej części będzie miała miejsce prelekcja dr Natalii...

Plaża na Rynku
2011-05-31 09:00:59

W dniach 30 maja – 12 czerwca na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbędą się zawody w siatkówce plażowej „Plaża Gotyku” organizowane przez AZS UMK Toruń. Inspiracją do powstania imprezy jest Poznańska „Plaża Wolności”. Jest to formuła GRAND PRIX,...

Mediewiści na spotkaniu
2011-05-24 16:29:27

W dniach 27-29 maja w Hotelu Uniwersyteckim UMK odbędą się III mediewistyczne spotkania polsko-niemieckie we współpracy ze Stałym Komitetem Mediewistów Polskich i Związkiem Mediewistów pt. „Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w...

Studia MBA w rankingu
2011-05-24 16:12:27

Studia Excecutive Master of Business Administration prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK znalazły się na 4. miejscu w rankingu studiów MBA w Polsce miesięcznika „Home & Market”. Głównymi kryteriami oceny w rankingu opublikowanym w...

UMK znów w czołówce
2011-05-19 15:01:21

Uniwersytet Mikołaja Kopernika należy do pięciu najlepszych uniwersytetów w Polsce. Kolejny rok z rzędu utrzymał tę pozycję w rankingu miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”, który został ogłoszony 19 maja. O miejscu danej uczelni...

Wypożyczalnie dla niepełnosprawnych
2011-05-19 14:39:08

20 maja w Rektoracie UMK (ul. Gagarina 11 w Toruniu) odbędzie się otwarcie wypożyczalni sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych studentów i pracowników toruńskiej Uczelni. Sprzęt został zakupiony przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów...

Oferta ekonomistów
2011-05-17 10:46:26

18 maja na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbędzie się prezentacja specjalności oferowanych w ramach studiów II stopnia na tym wydziale. Oferta studiów II stopnia skierowana jest również do absolwentów innych wydziałów i uczelni. W...

Dzień UMK w Grudziądzu
2011-05-17 10:40:34

20 maja odbędzie się Dzień Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. W budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK przy ul. Sienkiewicza 22 w Grudziądzu w godz.   10.00-14.00   będą miały miejsce różne imprezy popularnonaukowe: archeologiczny festyn na...

Pierwsze juwenalia
2011-05-17 10:36:14

W dniach 16-21 maja odbędą się pierwsze juwenalia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu. W programie imprezy zaplanowano między innymi: wielki pobór krwi w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK i pokaz pierwszej pomocy (16 maja), akcję „Studenci...

Gender studies na UMK
2011-05-17 10:30:39

Jesienią 2011 w Instytucie Filozofii UMK ruszają roczne studia podyplomowe gender studies. Studia gender studies mają na celu dostarczenie kwalifikacji umożliwiających promowanie polityki równouprawnienia, z którą utożsamiają się demokracje europejskie. Podejmują one...

Czwartek z filozofią
2011-05-17 10:21:53

19 maja odbędzie się kolejny „Czwartek z filozofią” organizowany przez Centrum Kultury Dwór Artusa, Instytut Filozofii UMK oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. O godz. 18.30 w Kafeterii „Struna światła” w Dworze Artusa (Rynek...

Juwenalia w komiksowej oprawie
2011-05-11 10:28:19

W dniach 12-14 maja na UMK wielkie święto studentów: Juwenalia 2011 organizowane przez Samorząd Studencki. Tym razem impreza odbędzie się w konwencji komiksowej. W programie między innymi: imprezy plenerowe (turniej siatkonogi, mecz w błocie, śniadanie na trawie „Wielka...

Programowanie w zespole
2011-05-11 09:49:26

W czwartek 12 maja w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędą się publiczne prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez studentów Wydziału w ramach przedmiotu „Programowanie zespołowe”. Studenci III roku informatyki UMK w ciągu roku...

O transferze wiedzy
2011-05-11 09:43:56

11 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej będzie miała miejsce konferencja informacyjna dotycząca projektu "Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu”. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie zarys planowanych badań naukowych w ramach...

O ekologii
2011-05-11 09:30:25

W dniach 11-12 maja w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa w ramach europejskiego projektu COST „Putting Halophytes to Work - from Genes to Ecosystems”. Akcja COST FA0901 dedykowana...

O obrazach acheiropoietos
2011-05-11 09:22:33

W dniach 11-13 maja na Wydziale Teologicznym UMK będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona obrazom acheiropoietos „Toruń Acheiropoietos Conference 2011”. W konferencji dedykowanej obrazom acheiropoietos (tzn. nie uczynionym ludzką ręką; chodzi o Całun...

Studenci niepełnosprawni na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest uczelnią otwartą dla studentów niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych, stara się ułatwić im dostęp do wiedzy nie tylko w wymiarze architektonicznym.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w UMK

Wybudowane w ciągu kilkunastu ostatnich lat gmachy Uniwersytetu (np. Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - dzięki wykonanym przed wejściem podjazdom, odpowiednim drzwiom wejściowym, windom oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Starsze budynki naszej uczelni niestety nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże potrzeby te będą uwzględniane przy przebudowie i modernizacji tych budynków. Bardzo przyjaznym dla studentów niepełnosprawnych budynkiem jest Biblioteka Główna UMK. Dostęp do niej ułatwia podjazd dla wózków inwalidzkich, wewnątrz zaś osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z windy.

Wszyscy studenci UMK mają także zapewnioną niezbędną pomoc medyczną w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje dwoma Domami Studenckimi (DS 2 i DS 11) dostosowanymi do potrzeb osób niesprawnych ruchowo.

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012