polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie - Jarocin
 
Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie - Jarocin

Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie - Jarocin

Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
32-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 3
Jarocin, wielkopolskie

tel.: (62) 747-64-84
e-mail: dziekanat@sumjarocin.pl
http://www.sumjarocin.pl

uniwersytet, uczelnia publiczna o profilu: humanistyczny.

Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Uniwersytet Szczeciński powołano 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r.
Uniwersytet Szczeciński jest aktualnie największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Tworzy go 10 wydziałów:

 • Humanistyczny,
 • Filologiczny,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania i Ekonomiki Usług,
 • Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Nauk Przyrodniczych,
 • Nauk o Ziemi,
 • Matematyczno–Fizyczny,
 • Teologiczny
 • oraz Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie.

W skład uczelni wchodzą 3 jednostki międzywydziałowe:

 • Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego,
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • oraz Akademickie Centrum Kształcenia Językowego.

W ciągu 25 lat istnienia US utrzymywał się imponujący wzrost liczby studentów. O ile w pierwszym roku akademickim 1985/86 studia rozpoczynało 5435 studentów, o tyle w roku akademickim 1994/95 liczba studentów wzrosła do 16921, czyli trzykrotnie. W 1985 roku kształcenie odbywało się na 17 kierunkach. Obecnie na uniwersytecie studiuje blisko 30 tysięcy studentów, z czego mniej niż połowę stanowią studenci studiów niestacjonarnych.

Uniwersytet Szczeciński ma prawo do doktoryzowania w 13 dyscyplinach naukowych biologia, ekonomia, geografia, historia, pedagogika, filozofia, prawo, zarządzanie, językoznawstwo, literaturoznawstwo, teologia, fizyka i matematyka. Oznacza to, że Uniwersytet Szczeciński jest Uniwersytetem pierwszej kategorii spełniającym wszystkie wymagania ustawowe. Pełne uprawnienia akademickie posiada 6 wydziałów.

Obecnie studenci kształcą się na 84 kierunkach studiów i specjalnościach, 26 kierunków jest w tej chwili akredytowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. W ofercie studiów podyplomowych znajduje się 56 kierunków studiów. Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Szczeciński otwiera siedem nowych kierunków kształcenia w tym unikatowe w skali kraju: oceanografię na Wydziale Nauk o Ziemi i mikrobiologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych.

W strategii Uniwersytetu Szczecińskiego ważny czynnik podwyższenia jakości badań naukowych i kształcenia oraz promocji Szczecina i regionu w świecie stanowi współpraca z zagranicą. Pierwszą umowę o współpracy z uczelnią zagraniczną podpisano już w 1985 roku. Był nią Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy). Aktualnie realizowana jest współpraca na podstawie umów dwustronnych z 24 uczelniami i instytucjami naukowymi (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Japonia, Łotwa, Malezja, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Włochy i Wielka Brytania).

Od 1998 r. Uniwersytet Szczeciński aktywnie uczestniczy w programie Socrates/Erasmus, w ramach którego partnerami US jest 97 uczelni m.in. z Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Włoch oraz Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie

32-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 3
tel.:(62) 747-64-84
e-mail:dziekanat@sumjarocin.pl
http://www.sumjarocin.pl

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja             checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Administracja, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1850 PLN

Studia Podyplomowe

brak

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Podyplomowe Studium Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego                         checked  
Podyplomowe Studium Administracji Samorządowej                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Podyplomowe Studium Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1870 PLN

Podyplomowe Studium Administracji Samorządowej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1900 PLN

Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie

Biuro rekrutacji:
63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 3
tel. (62)747-64-84
email: dziekanat@sumjarocin.pl
http://www.sumjarocin.pl/rekrutacja.html

 

... Koncepcje strategii organizacji
R. Krupski
Warszawa: PWE, 2009
"Metody rozliczeń kosztów zużycia wody i ciepłac w budynkach"
praca zbiorowa
Warszawa: SGGiK, 1988
"Webmaster Podręcznik Administratora"
S. Spainbour & V. Quericia
Warszawa: Wydawnictwo RM Sp. z o.o, 1997
"Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością"
praca zbiorowa pod red. M. Bryx
Warszawa : "Poltext", 2004
"Zarządzanie nieruchomościami"
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: IADiPG, 2006
"Zarządzanie nieruchomością komercyjną"
praca zbiorowa pod red. I. Foryś
Warszawa : "Poltext", 2006
ABC MS Office 2007 PL
Adam Jaronicki
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2008
Algebra liniowa I i II. Przykłady i zadania
Jurlewicz T., Skoczylas Z.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS, 2002
Algebra w zadaniach
Klukowski J.
Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1991
Analityczna metafizyka umysłu
M. Miłkowski i R. Poczobut (red.)
Warszawa: IBS PAN, 2008
Analitycznametafizyka mózgu
M. Miłkowski i R. Poczobut (red.)
Wrocław: PAN, 2008
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
red. M. Jerzemowska
Warszawa: PWE, 2004
Analiza finansowa w zarządzaniu przediębiorstwem
pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego
Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia
S. Wrycza
Warszawa: WN PWN, 1999
Analiza matematyczna w zadaniach. Tom I i II
Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski
Warszawa: WN PWN, 1983
Analiza rynku
red. H.Mruk
Warszawa: PWE, 2003
Analiza sprawozdań finansowych
E. Nowak
Warszawa: PWE, 2005
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Gierszewska G., Romanowska M.
Warszawa: PWE, 2003
Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
Gierszewska G., Romanowska M.
Warszawa: PWE, 2009
Analiza szeregów czasowych
Box G. E. P., Jenkins G. M.
Warszawa: WN PWN, 1983
Analiza techniczna rynków finansowych
Murphy J.J.
Warszawa: WIG Press, 1997
Architektura informacji w serwisach internetowych
P. Morville, L. Rosenfeld
Gliwice, 2003
Arytmetyka finansowa
E. Smaga
Warszawa: WN PWN, 1999
ASP. NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
Al. Zabir O,
Warszawa: Helion, 2008
ASP. NET AJAX w działaniu
D. Barkol, A. Gallo
Warszawa: WN PWN, 2009
Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce
T. Polaczek
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006
Badania operacyjne
red. W. Sikora
Warszawa: PWE, 2008
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
red. K. Kukułka
Warszawa: WN PWN (wszystkie wydania)
Badania rynku
praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior
Warszawa: PWE, 2005
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Golka M.
Warszawa: WN PWN, 2008
Bazy danych w internecie
J. Buyens
Warszawa: Mikom, 2000
Bezpieczeństwo protokułu TCP/ IP. Kompletny przewodnik
Libor Dostálek
Warszawa: WN PWN, 2006
Biznes w przestrzeni etycznej, motywy, metody konsekwencje
S. Salata
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
Business Forecasting Using Financial Models.Financial Times
N. Hogg
London: Pitman Publishing, 1994
C# i .NET
S. C. Perry
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006
Co to wszystko znaczy?
T. Nagel
Warszawa : Fundacja "Aletheia", 1988
Computer Networks
Andrew S. Tannenbaum
Prentice Hall, 2002
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku
Haines R.
Warszawa: Mikom, 2002
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w politechnice
T. Rewaj
Warszawa: WN PWN, 1974
Ćwiczenia z języka C++
C. Delannoy
Warszawa: WNT, 1993
Decyzje menadżerskie z Excelem, płyta CD
praca zbiorowa pod red. T. Szapiro
Warszawa: PWE, 2000
Demografia
Holzer J.Z.
Warszawa: PWE, 1999
Demografia
Kędelski M., Paradysz J.
Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1990
Demografia. Metody analizy i prognozowania
red. M. Cieślak
Warszawa: WN PWN, 1992
Determinany działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
W. Janasz, K. Kozioł
Warszawa: PWE, 2007
Documentation
NetBeans
Training & Support, www.netbeans.com
Dylematy cywilizacji informatycznej
praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Szewczyk
Warszawa: PWE, 2004
Dysproporcje w rozwoju regionów Polski
S. Korenik
Wrocław, 2003
Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym
Tarczyński W., Łuniewska M.
Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2004
Dzieje gospodarcze Polski od 1989
Jezierski, C. Leszczyńska
Warszawa, 2002
Dźwięk cyfrowy, wybrane zagadnienia teoretyczne. technologia, zastosowania
Czyżewski A.
Warszawa: AOW EXIT, 1998
Economic Growth
Allsop C.
Oxford University Press, 1990
Ekologia z ochroną środowiska
Ewa Pyłka-Gutowska
Warszawa: Wydawnictwo Oświata, 2000
Ekologia, Środowisko, Przyroda
Umiński T.
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Ekonometria
Chow G. C.
Warszawa: WN PWN, 1995
Ekonometria
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, 1997
Ekonometria
red. J. Hozer
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, 1997
Ekonometria bayesowska w zastosowaniach
Osiewalski J.
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Ekonometria stosowana
red. J. Hozer, Zawadzki J.
Szczecin, 1988
Ekonometria stosowana z zadaniami
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój
Ekonometria. Metody i analizy problemów ekonomicznych
Jajuga K.
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 1999
Ekonomia
D.R. Kannerschen, R.B. Makenzie, C. Nardinelli
Gdańsk: Fundacja gospodarcza NSZZ "Solidarność" Gdańska, 1991
Elementarne pojęcia socjologii
Szczepański Jan
Warszawa, 1972
Elementarne pojęcia socjologii
Szczepański J.
Warszawa, 1971
Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami
Tadeusiewicz R.
Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998
Elementy dynamiki systemów
praca zbiorowa pod red. J. Tarajkowskiego
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008
Elementy ekonometrii
Pawłowski Z.
Warszawa, 1981
Elementy grafiki komputerowej
Jankowski M.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006
Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach
Marek W., Onyszkiewicz J.
Warszawa: WN PWN, 2001
Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości
Słupecki J. Borkowski L.
Warszawa: WN PWN, 1984
Elementy teorii systemów, modelowania i symulacji
Biniek Z.
INFOPLAN: wydanie internetowe http://www.finus.com.pl, 2002
Etyka w biznesie i zarządzaniu
Kietliński K., Martinez Reyez V., Oleksyn T.
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia
A. Horodecka
Warszawa: WN PWN, 2008
EXCEL 2007 PL. Formuły
Walkenbach J.
Warszawa: Helion, 2008
EXCEL: Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych
McFedries P.
Warszawa: Helion, 2006
Financial Planning Models. Copnstruction and Use
G. R. Kaye
London: CIMA- Academic Press, 1994
Financial Planning. Modelling Methods and Techniques
D. Asch, G. R. Kaye
London: Kogan Page, 1990
Finanse i instrumenty finansowe
Wypych M.
Łódź: SWSPiZ, 2001
Finanse Lokalne w Polsce
Piotrowska- Marczak K.
Warszawa: WN PWN, 1997
Finanse przedsiębiorstw
pod red. L. Szyszko
Warszawa: PWE, 2005
Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach
J. Iwin- Garzyńska, A. Adamczyk
Szczecin: Wydawnictwo ECONOMICUS, 2007
Finanse przedsiębiorstw. Przykłady i zadania z elementami Teorii
J. Iwin- Garzyńska, A. Adamczyk, Z. Niedzielski
Szczecin: Wydawnictwo Luka, 2004
Finanse publiczne
Stanisław Owsiak
Warszawa: WN PWN, 2006
Finanse publiczne w Polsce
U.Malinowska, W.Misiąg
Warszawa- Rzeszów: Wydawnictwo Prawnicze "LexisLexis", 2007
Finanse puliczne. Teoria i praktyka
S. Owsiak
Warszawa: WN PWN, 2005
Finanse samorządowe
L. Patrzałek
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000
Finanse samorządu terytorialnego
M. Kosek- Wojnar, K. Surówka
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Fizyka doświadczalna
S. Szczeniowski
Warszawa: WN PWN
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
W. Nasierowski
Warszawa: INGO, 1995
Fundamentalny portfel papierów wartościowych
Tarczyński W.
Warszawa: PWE, 2002
Funkjonalność serwisów internetowych
M. Pearrow
Gliwice, 2003
Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej
Gwiazda
Toruń, 2005
Globalny handel elektroniczny
Marian Niedźwiedziński
Warszawa: WN PWN, 2004
Globany handel elektroniczny
Marian Niedźwiedziński
Warszawa: WN PWN, 2004
Gospodarka a środowisko i ekologia
Małachowski K.
Warszawa: PWE, 2006
Gospodarka nieruchomościami
Kuryj J., Wiśniewski R., Źróbek R.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
Gospodarka nieruchomościami
Wierzbowski B.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur
Źróbek Sabina, Źróbek Ryszard, Kuryj Jan
Katowice "Gall", 2007
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, materiały konferencyjne
Kraków: PTE, 2004
Grafika inżynierska z zastosowanie programu AutoCad
Suseł M., Małkowski K.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
Growth Theory, An exposition
Solow R.
Oxford University Press, 1998
Handel zagraniczny. Organizacja i technika
pod red. J. Rymarczyk
Warszawa, 2005
Handel zaraniczny. Wybrane problemy
red. J. Dudziński
Szczecin, 2006
Head First Java. Edycja polska
Bates B., Sierra K.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2004
Historia Gospodarcza Świata
Cameron R., Neal L.
Warszawa, 2004
HTML, XHTML i CSL. Praktyczne projekty
Gajda W.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007
Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela
T. Miler, M. Bieliński,
Gdańsk: Studio Gambit, 1994
Ile jest warta nieruchomość
Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.
Warszawa : "Poltext", 2005
Ile państwa w gospodarce
M. Friedman
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008
Informacja w walce z bezrobociem
Agnieszka Szewczyk
Warszawa: WN PWN, 2005
Information Strategy and Warfare A Guide to Theory and Practice
Arquilla J., A Borer D.
London, New York, Routledge, 2007
Informatyczna struktura zarządzania
Kisielnicki J.
Warszawa: WN PWN, 1993
Informatyk na rynku pracy. Skrypt US
praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Szewczyk
Szczecin: WNUS, 2002
Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej
praca zbiorowa pod red. W. Janasza
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005
Instrukcja obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Wysokińska U.
Gdynia: TERRA NOVA
Integracja ekonomiczna
Bożyk P., Misala J.
Warszawa: PWE, 2004
Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej
Gawlikowska- Hueckel K., Zielińska- Głębocka A.
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2004
Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych
Gołuchowski J.
Katowice: PN AE, 1997
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Rozwój badań
praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka
Katowice: PN AE, 1996
Internet- based expert system
Grove R.
Wiley, 2002
Interwencjonizm, czyli władza o rynek
N. R. Murray
Wydawnictwo Fijorr, 2009
Intoduction to object- oriented programming using C++
P. Muller
Blobewide Network Academy, 1997
Inwestycje
Jajuga K., Jajuga T.
Warszawa: WN PWN, 1996
Inwestycje hybrydowe- nowe ujęcie oceny efektywności
Kasiewicz S., Rogowski W.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2009
Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe
W. Pluta, T. Jajuga
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995
Inżynieria oprogramowania
I. Sommerville
Warszawa: WNT, 2003
Inżynieria systemów informatycznych
Davies-Beynon P.
Warszawa: WNT, 1998
Inżynieria systemów informatycznych w e- gospodarce
praca zbiorowa pod red. Z. Szyjewskiego, E. Kolbusza, W. Olejniczaka
Warszawa: PWE, 2005
Ja czytać cash flow
Śnieżek E.
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1997
Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007
Java
Arthur van Hoff
Warszawa: Helion, 2006
Java tworzenie Appletów WWW
Paul J. Perry
Warszawa: Oficyna Wydawnicza READ ME, 1996
Java- Tworzenie apletów WWW
P.J. Perry
Warszawa: Oficyna Wydawnicza READ ME, 1996
Java. Kompendium programisy
Herbert Schildt
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2005
Język C# 2008 i platforma NET 3.5
A. Troelsen
Warszawa: WN PWN, 2008
Język C++
B. Stroustrup
Warszawa: WNT, 1995
Język UML w modelowaniu systemów informatycznych
S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2005
Joomla
Frankowski P.
Warszawa: Helion, 2007
Kombinatoryka i rachunkek prawdopodobieństwa
Gersternkorn T., Śródka T.
Kompterowy system przetwarzania danych ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie. Monografia s. 296, Seria badania systemowe tom 24
Budziński R.
Warszawa: IBS PAN, 2000
Komputerowe wspomaganie biznesu
pod red. A. Nowickiego
Warszawa: Placet, 2006
Konkurencyjność przedsiębiorstw- nowe podejście
Skawińska Eulalia
Warszawa: Poznań, 2002
Konkurencyjność. Teoria i praktyka
Olczyk M.
Warszawa: CeDetu, 2008
Konkurencyjnośćprzedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
Stankiewicz M. J.
Toruń, 2002
Makroekonomia
Begg D., Fisher S., Dornbusch R.
Warszawa: PWE, 2007
Makroekonomia
R. J. Barro
Warszawa: PWE, 1997
Makroekonomia
N. G. Mankiw, M. P. Taylor
Warszawa: PWE, 2008
Makroekonomia
R.I.Barro
Warszawa: PWE, 1997
Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka
Hall R. E.,Taylor J. B.
Warszawa: WN PWN, 2007
Makroekonomia.Teoria funkcjonowania i polityka
R.E. Hall, J. B. Taylor
Warszawa, 1995
Makroekoomia
D.Begg, ST. Fischer, R. Dornbusch
Warszawa: PWE, 1997
Marketing
Ph.Kotler
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2005
Marketing wartości
Doyle P.
Warszawa: Felberg, 2003
Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola
Ph.Kotler
Warszawa: Felberg SJA, 1999
Marketing. Punk zwrotny nowoczesnej firmy
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek
Warszawa: PWE, 2001
Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych
Czerwiński Z.
Warszawa: WN PWN, 1982
Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych
Skrypt uczelniany KEiS US
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006
Matematyka dla studentów kierunków kierunków ekonomicznych
Barbara Batóg, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004
Matematyka finansowa
Bijak W., Podgórska M., Utkin J.
Warszawa, 1996
Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć
T. Michalski, K. Twardowska, B. Tylutki
Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2005
Matematyka. Teoria i zadania dla studentów ekonomii
Skrypt uczelniany KEiS US
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004
Matematykaw ubezpieczeniach na życie
Matłoka M.
Warszawa: WN PWN, 1999
Materiałoznawstwo
Ciszewski A., Radomski T., Szummer A.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998
Materiałoznawstwo elektrotechniczne
Celiński Z.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998
Materiałoznawstwo. Tom II
Wojtkun F., Sołncew P.
Radom: Politechnika Radomska, 1999
Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe
Dobrzyński A. L.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006
Metodologiczne aspekty systemowego przetwarzania danych ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie. Monografie s. 269, Rozprawy i studia T. (CDXLVI)372
Budziński R.
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001
Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości
red. J. Hozer, Kokot S., Kuźmiński W.
Warszawa: PFSRM, 2002
Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów
Bazewicz M.
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994
Metody i techniki sztucznej inteligencji
Rutkowski L.
Warszawa: WN PWN, 2005
Metody numeryczne
Dahlquist G., Bjorck A.
Warszawa: WN PWN, 1983
Metody numeryczne
Fortuna Z., Macukow B., Wasowski J.
Warszawa: WNT, 1983
Metody oceny efektywności inwestycji- wybrane zagadnienia
D. Zarzecki
Szczecin: Interbook, 1997
Metody oceny projektu gospodarczego
Jakubczyc J.
Warszawa: WN PWN, 2008
Metody statystyczne
Zelias A.
Warszawa: PWE
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym
Tarczyński W., Łuniewska M.
Warszawa: WN PWN, 2006
Międzynarodowa zdolność kokurencyjna kraju i przedsiębiorstw
Bossak J. W., Bieńkowski W.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2004
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bożyk P.
Warszawa, 2008
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego
Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka
Warszawa: WN PWN, 2006
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia
red. J Dudziński, H. Nakonieczna- Kisiel
Szczecin, 2007
Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy
Hozer Józef (red.)
Warszawa: PWE, 1993
Mikroekonomia: praca zbiorowa plus zbiór zadań
pod red. D. Kopczyńskiej
Szczecin: KADRUK, 2007
Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu
red. T. Kasprzak
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005
Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji
M. Noga, M. K. Sawicka
Warszawa: CeDeWu, 2009
Modelowanie sterowanie rozmyte
Piegat A.
Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2001
Modelowanie symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe
Krupa K.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008
Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?
A. Collins
Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2002
Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów
Pease
Kielce: Jedność, 2003
Multimedia w biznesie
praca zbiorowa pod red. Agnieszki Szewczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Multimedia. Obróbka dźwięków i filmów. Podstawy
Grzegorz Świerk, Łukasz Madułski
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2004
Myśli przewodnie Druckera
P. F. Drucker
Warszawa: MT Biznes, 2001
Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy. Tom I- Nieruchomości
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Instytut Analiz, Diagnoz Gospodarczych, 2001
Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy. Tom II- Przedsiębiorstwa
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Instytut Analiz, Diagnoz Gospodarczych, 2001
Nieruchomość a rynek
E. Kucharska-Stasiak (red.)
Warszawa: WN PWN, 2005
Nierucomość a rynek
E. Kucharska-Stasiak (red.)
Warszawa: WN PWN, 2005
Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością
Karaszewski R.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
Number theory with computer application
Kumanduri R., Romero C.
London: Prentice Hall, 1998
Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym
Agnieszka Szewczyk
Warszawa: WN PWN, 2006
Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka
T. Wiśniewski
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008
Ochrona danych osobowych
Barta, J., Markiewicz R., Fajgielski P.
Warszawa: LEX, 2007
Ochrona środowiska przyrodniczego
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D.
Warszawa: WN PWN, 2009
Odkrywanie wiedz z danych
Larose D.T.
Warszawa: WN PWN, 2006
Określenie wartości rynkowej nieruchomości
praca zbiorowa pod red. S. Źróbek
Olsztyn: Educaterra, 2002
Organizacja procesów decyzyjnych
Czerwiński A., Czaplewski M.
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1995
Państo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech
L. Jodkowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
Państwo opiekuńcze w Polsce i Niemczech
L. Jodkowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty
Welling L.
Warszawa: Helion, 2005
PHP Podręcznik tworzenia stron WWW
Meloni J.
Warszawa: Mikom, 2001
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
J. Komorowski
Gdańsk: ODDiK, 2001
Planowanie finansowe: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
W. Pluta
Warszawa: WN PWN, 1999
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
red. M.Romanowska
Warszawa: PWE, 2009
Po prostu Python
Chris Fehily
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2002
Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego
Liderman K.
Warszawa: Mikom, 2003
Podręcznik dla wydziałów ekonomicznych, tom I i II
Badach A., Kryński H.
Warszawa: WN PWN, 1977
Podsarządzania organizacjami
R. W. Griffin
Warszawa: WN PWN, 2004
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
S. Wronkowska
Warszawa, 2005
Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Instytut Analiz, Diagnoz Gospodarczych, 2006
Podstawy analizy finansowej
W. Gabrusewicz
Warszawa: PWE, 2005
Podstawy e-biznesu
praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Szewczyk
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2006
Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II
R. Brealey, S. Myers
Warszawa: WN PWN, 1999
Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom II
R. Brealey, S. Myers
Warszawa: WN PWN, 1999
Podstawy fizyki
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
Warszawa: WN PWN
Podstawy i zasady działania
Carlisle Adams, Steve LIoyd PKI
Warszawa: WN PWN, 2007
Podstawy marketingu
Kramer T.
Warszawa: PWE, 2004
Podstawy marketingu-
red. J.Karwowski
Szczecin: Wydawnictwo ZSB, 1999
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
Dobija M., Smaga E.
Warszawa: WN PWN, 1995
Podstawy metody analizy demograficznej
Kurkiewicz J.
Warszawa: WN PWN, 1992
Podstawy nauki o materiałach
Hetmańczyk M.
Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999
Podstawy organizacji i zarządzania
pod red. B. Dobrodziej
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006
Podstawy prawa dla ekonomistów
J.Jabłoński-Bonca
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Podstawy prawa- wydanie III
W. Góralczyk jun.
Warszawa: Wydawnictwo Akademii L. Koźmińskiego, 2008
Podstawy programowania komputerów w języku Python
Jakub Swacha
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008
Podstawy projektowania inżynierskiego
Gąsiorek E.
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006
Podstawy rachukowości
praca pod red. K. Winiarskiej
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC,, 2008
Podstawy rachunkowości
praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego
Warszawa: PWE, 2005
Podstawy rachunkowości- zbiór zadań
praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego
Warszawa: PWE, 2002
Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań
red. K. Sawicki
Warszawa: PWE, 2006
Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej
red. Cz. Sułkowski
Szczecin, 2007
Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej
red. Cz. Sułkowski
Szczecin: Zapol, 2008
Podstawy zarządzania
Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo ; przeł Andrzej Ehrlich
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A.
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006
Podstawy zarządzaniafinansami
E. F. Brigham
Warszawa: WN PWN, 1997
Podstawy ząrządzania finansami
E. F. Brigham, J. F. Houston
Warszawa: PWE, 2005
Pojęcie informacji w technologii multimedialnej
Falkiewicz W.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2005
Polityka budowy regionu konkurencyjnego
M. Klamut
Wrocław, 2002
Polityka ekonomiczna
Winiarski B.
Wrocław, 2004
Polityka Ekonomiczna
Winiarski B. (red.)
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, PWE, 2000
Polityka gospodarcza
red. E. Mazurkiewicz
Warszawa, 2000
Polityka gospodarcza
red. J. Bis, W. Zasadzki,
Szczecin: Wydawnictwo Ekstat, 1997
Polityka gospodarcza
pod red. H. Ćwiklińskiego
Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 1994
Polityka gospodarcza
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
Polityka regionalna w Unii Europejskiej i regiony w państawach członkowskich
I.Pietrzyk
Warszawa, 2002
Polityka społeczna
praca zbiorowa pod red. Kurzynowska A.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2006
Polityka społeczna
Podoski K., Turnowiecki W.
Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003
Polityka społeczna
Rajkiewicz A., Siupińska J., Książopolski M.
Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1998
Polityka społeczna w okresie transformacji
praca zbiorowa pod red. U. Gorzelańskiej
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 1994
Polityka społeczna, koncepcja- instytucja- koszty
red. S.Golinowska
Warszawa: Poltext, 2000
Polityka społeczna, pomiędzy ideą a zadaniem
Auleytner J.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
Politykadżetowa Jednostek Samorządu Terytorialnego
M. Jastrzębska
Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005
Polskie prawo finansowe
praca zbiorowa pod red. Chojna- Duch E.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Damasiewicz Agnieszka, Krzysztof Korus
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
Pośrednictwo w obrocienieruchomościami
Karpiński Wojciech
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007
Pośrednik na rynku nieruchomościami
praca zbiorowa pod red. I. Foryś
Warszawa : "Poltext", 2003
Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa
Gazińska M.
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003
Poznaj Python w 24 godziny
Ivan Van Laningham
Infoland, 2001
Pozyie wiedzy z baz danych, Meteriały konferencyjne, tom 782, tom 787
red. Babowski A.
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998
Praca zbiorowa: Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych
Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój
Szczecin, 2004
Praca zbiorowa. Zarządzanie strategiczne, koncepcje- metody
Krupski R.
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003
Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych
S. Mynarski
Kraków: Kantor Wydawniczy Zamykacze, 2000
Praktyczne wprowadzenie do projektowania obiektowego
K. Barteczko
Warszawa: Lupus, 1993
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Barta, J., Markiewicz, R.
Warszawa, 2008
Prawo e- biznesu
K. Zagota, R. Bieda
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Prawo e-biznesu
K. Zagota, R. Bieda
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Prawo gospodarcze publiczne
Strzyczkowski K.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2009
Prawo gospodarcze. Kompendium
J.Olszewski
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007
Prawo pomocy społecznej, seria akademicka
Sierpowska Iwona
Kraków: Kantor Wydawniczy Zamykacze, 2006
Prawo własności przemysłowej
Promińska U. (red.)
Warszawa, 2004
Prawo własności przemysłowej
Promińska U. (red.)
Warszawa, 2005
Prawo zamówień publicznych
Szyszkowska A., Trześniewska- Markowska A.
Gdańsk: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr Sp. z o.o., 2008
Problemy moralne w świecie informacji
Agnieszka Szewczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Programowanie obiektowe
P. Coad
Warszawa: Oficyna Wydawnicza READ ME, 1993
Programowanie: Python
David M. Beazley
Warszawa: Oficyna Wydawnicza READ ME, 2002
Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych
J. Nielsen
Gliwice, 2003
Projektowanie i analiza hurtowni danych. Zastosowanie metod strukturalnych w projektowaniu hurtowni danych
J. Roszkowski
Projektowanie obiektowe- Role, odpowiedzialność i współpraca
R. Wirfs- Brock, A. Mackean
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006
Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce
Marek Kasperski, Anna Boguska- Torbicz
Warszawa: Helion, 2008
Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90, w świetle drugiego przejścia demograficznego
Kotowska I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 1999
Przepływy pieniężne ex post, ex ante
Śnieżek E.
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
Przetwarzanie analiza obrazów cyfrowych
Kuchariew G.
Szczecin, 1997
Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego
J. Dudziński, R. Krap
Szczecin, 1997
Przykłady i zadania w badaniach operacyjnych
red. W. Sikora
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005
Publiczne prawo gospodarcze
J. Olszewski
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Publiczne prawo gospodarcze
Z. Snażyk, A. Szafrański
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Python. Wprowadzenie
Mark Lutz, David Ascher
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2002
Rachunek kosztów
red. K. Sawicki
Warszawa: FRRwP, 1996
Rachunek kosztów w produkcji, handlu i usługach
Winiarska K., Czubakowska K.,
Gdańsk: ODDiK, 2002
Rachunek kosztów, zadania z rozwiązaniami
red. T. Kiziukiewicz
Wrocław: Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, 2003
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
Krysicki W., Bartos J., i. in.
Warszawa: WN PWN, 1993
Rachunek wektorowy w przetwarzaniu obrazu
Borawski M.
Szczecin: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, 2007
Rachunkowość nie tylko dla księgowych
Teresa Kiziukiewicz
Warszawa: PWE, 2007
Rachunkowość zadady prowadzenia według znowelizowanych reguł krajowych i międzynarodowych
pod red. T. Kiziukiewicza
Wrocław: Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, 2009
Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Część II. Zadania z rozwiązaniami
red. K. Sawicki
Wrocław: Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, 2009
Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej
praca zbiorowa pod red.T. Kiziukiewicz
Wrocław: Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, 2007
Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej, cz. II- zadania z rozwiązaniami
praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego
Wrocław: Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, 2007
Rachunkowść. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Część II. Zasady z rozwiązaniami
red. K. Sawicki
Wrocław: Ekspert- Wydawnictwo i Doradztwo, 2009
Regulowana gospodarka rynkowa
U. K. Prysznic
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Rozwój lokalny i regionalny- uwarunkowania, finanse, procedury
B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło
Szczecin, 2005
Rynek usług ubezpieczeniowych
praca zbiorowa pod red. J. Perenca
Szczecin: WNUS, 2004
Rynki kapitałowe- metody ilościowe, część I i II
Tarczyński W.
Warszawa: Wydawnictwo Placet, 1997
Ryzyko i zwrot w inwestycjach
E. Smaga
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995
Ryzyko w ubezpieczeniach- metody oceny
red. W. Ronka-Chmielowiec
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 1997
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego
W. Kosiedowski
Toruń, 2005
Sekrety Kryptografii
Bauer F. L.
Warszawa: Helion, 2002
Sektor publiczny w Polsce i na świecie
praca zbiorowa pod red. J. Kleera
Warszawa, 2005
Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie
J. Cohen
Gliwice, 2004
Sieci komputerowe. Kompendium
Krysiak K.,
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2003
Sieci komputerowe. Księga eksperta
Sportack M.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2004
Skrypty powłoki. Od podstaw
M. Anderson, J. C. Welch, E. Foster- Johnson
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006
Socjologia
Giddens Anthony
Warszawa, 2004
Socjologia
Giddens Anthony
Warszawa, 2004
Socjologia. Analiza Społeczeństwa
Sztompka P.
Kraków, 2005
Socjologia. Analiza społeczeństwa
Sztompka Piotr
Kraków, 2003
Społeczeństwo informacyjne- problemy rozwoju
pod red. A. Szewczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
Społeczeństwo informacyjne- problemy rozwoju
praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Szewczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Lesław H. Haber, Marian Niezgoda
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Społeczeństwo informacyjne. Instota, problemy, wyzwania
Tomasz Białobłocki, Janusz Moroz, Maria Nowina- Konopka, Lech W. Zacher
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2006
Statystyka stosowana
Luszniewicz A., Słaby T.
Warszawa: PWE, 1996
Statystyka w zadaniach. Część I. Statystyka opisowa, Wydanie drugie uaktualnione
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, 2002
Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne
Hozer. J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witak M.
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1994
Statystyka. Zbiór zadań. Część 2
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005
Strategia informacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka
Red. B. Kubiak
Gdańsk, 2003
Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu
Zelek A.
Szczecin: Wydawnictwo ZPSB, 2008
Struktura rewolucji naukowych
T. Kuhn
Warszawa : Fundacja "Aletheia", 2009
Symulacja komputerowa dynamiki systemów
Łatuszyńska M.,
Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo PWSZ, 2008
System fiansowy w Polsce. Tom I i II
red. B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak
Warszawa: WN PWN, 2008
System finansowy w Polsce
Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.)
Warszawa: WN PWN, 2004
Systemy baz danych
Beyon- Davis P.
Warszawa: WNT, 2003
Systemy e- commerce: technologie internetowe w biznesie
red. C. M. Olszak
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Systemy eksportowe
Mulawska J.,
Warszawa: WNT, 1997
Systemy informacyjne biznesu
J. Kisielnicki, H. Sroka
Warszawa : Wydawnictwo Placet, 1999
Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania
J. Kisielnicki, H. Sroka
Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2005
Systemy informacyjne marketingu
Jacek Unold
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001
Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne
Z. J. Klonowski
Wrocław: PW, 2004
Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji
Grzeszczyk T.
Warszawa: Mikom, 2003
Szalone lata dziewięćdziesiąte/ Wizja sprawnej globalizacji
Stiglitz E.J.
Warszawa: WN PWN, 2009
TCP/ IP dla każdego
Komar B.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2002
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2003
Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie
T. Waśniewski, W.Skoczylas
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2004
Teoria komunikowania masowego
McQuail D.
Warszawa: WN PWN, 2007
Teoria pomiarów
H. Szydłowski
Warszawa: WN PWN, 1978
Thinking in C++. Edycja polska
Eckel B.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV
Eckel B.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006
Tworzenie hurtowni danych
V. Poe, P. Klauer, S. Brobst
Warszawa: WNT, 2000
Tworzenie stron WWW
Tomaszewska-Adamarek A.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007
Tworzenie stron WWW i HTML
D. Taylor
Warszawa: Oficyna Wydawnicza READ ME, 2006
Umowy w obrocie nieruchomościami
Brzeszczańska Stella
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2005
Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie
red. M. Cini,
Warszawa: PWE, 2007
Unia walutowa
De Grauwe
Warszawa, 2003
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa
Adamkiewicz- Drwiłło H.
Warszawa: WN PWN, 2002
Vademcum samodzielnego księgowego- zbiór zadań
red. Gos W.
Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości, 2009
Vademecum pośrednika nieruchomościami
praca pod red. J. Brzeskiego W.
Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości, 2004
Vademecum samodzielnego księgowego
red. Gos W.
Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości, 2008
Vademecum samodzielnego księgowego- zbiór zadań
red. Gos W.
Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości, 2009
Vademecum samodzienego księgowego
red. Gos W.
Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości, 2008
Wartości estetycze w metrologii
J. Malinowski
Warszawa: WNT, 2010
Wiedza a wzrost gospodarczy
L. Zienkowski
Warszawa, 2003
Windows Server 2008. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)
Andrzej Szeląg
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2008
Wittgenstein o regułach i prywatnym języku
S. Kripke
Warszawa : Fundacja "Aletheia", 2007
Wittgrnstein o regułach i prywatnym języku
S. Kripke
Warszawa : Fundacja "Aletheia", 2007
Wpływ internetu na systemy społeczno- gospodarcze. W: Komputer- przyjaciel czy wróg?
Mazur M., praca pod red. naukową Agnieszki Szewczyk,
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005
Wprowadzenie badań operacyjnych z komputerem
red. T. Trzaskalik
PWE, 2003
Wprowadzenie do baz danych
Date C.J.
Warszawa: WNT, 2000
Wprowadzenie do finansów i bankowości
Zbigniew Dobosiewicz
Warszawa: WN PWN, 2007
Wprowadzenie do grafiki komputerowej
Foley J. D., v. Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1995
Wprowadzenie do prawa. Introduction to Law
Jabłońska- Bonca J.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Współczesna metrologia. Wybrane zagadnienia
J. Barzykowski i inni
Warszawa: WNT, 2007
Współczesne Nurty Teorii Makroekonomii
Snowdow Vanc H., Wynarczyk P.
Warszawa: WN PWN, 1994
Współczesne teorie makroekonomiczne
B. Snowdorn, H. Vane, P. Wynarczyk
Warszawa: WN PWN, 1998
Wstęp do analizy matematycznej
Ralston A.
Warszawa: WN PWN, 1975
Wstęp do fizyki
A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski
Warszawa: WN PWN
Wstęp do informatyki gospodarczej, podstawy efektywnego zarządzania informacją
Scheer A. W.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1996
Wstęp do informatyki w zarządzaniu
pod red. E. Kolbusza, I. Rejer
Szczecin, 2006
Wstęp do prawoznawstwa
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Wstęp do socjologii
Barbara Szacka
Warszawa, 2003
Wstęp do socjologii
Barbara Szacka
Warszawa, 2003
Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw
J. Iwin- Garzyńska, A. Adamczyk
Warszawa: PWE, 2009
Wycena nieruchomości
praca zbiorowa pod red. J. Hozera
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Instytut Analiz, Diagnoz Gospodarczych, 2008
Wycena nieruchomości
pod red. J. Hozera
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001
Wycena nieruchomości. Zasady i procedury
Cymerman R., Hopfer A.
Warszawa: PFSRM, 2005
Wycenia nieruchomości
pod red. J. Hozera
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008
Wykłady z teorii liczb i kryptografii
Koblitz N.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, 1995
Wymia życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku
red. M. Marody
Warszawa, 2004
Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku
red. M. Marody
Warszawa, 2004
Wzory i tablice statystyczne
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.
Szczecin: Katedra Ekonometrii i statystyki. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, 1997
Wzory i tablice statystyczne
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.
Szczecin: Kadedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzenie Pomoc i Rozwój, 1997
Wzros gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji
Kuznets S.
Warszawa: WN PWN, 1986
Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne
M. G. Woźniak
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Zachowania człowieka w organizacji
Kożusznik B.
Warszawa: PWE, 2002
Zachowania ludzi w organizacji
Sikorski Czesław
Warszawa: WN PWN, 1999
Zachowania oganizacyjne
Potocki A.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005
Zachowania organizacyjne
Kuc B. R., Moczydłowska J. M.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
Zachowania w organizacji
Stephen P. Robbins
Warszawa: PWE, 2004
Zagadnienia i kirunki filozofii
K. Ajdukiewicz
Kęty- Warszawa, 2003
Zarys metod statystycznych
Zając K.
Warszawa: PWE, 1994
Zarządzanie
J. Kisielnicki
Warszawa: PWE, 2008
Zarządzanie finansami
A. Rutkowski
Warszawa: PWE, 2007
Zarządzanie finansami
A. Rutkowski
Warszawa: PWE, 2007
Zarządzanie finansami
E. F. Brigham, L. C. Gapensky
Warszawa: PWE, 2000
Zarządzanie finansami
A. Rutkowski
Warszawa: PWE, 2000
Zarządzanie finansami w zadaniach
P. Buczyński, T. Wiśniewski
Szczecin: Interbook, 1997
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Adam Hamrol, Władysław Mantura
Warszawa: WN PWN, 2005
Zarządzanie jakością z przykładami
Hamrol Adam
Warszawa: WN PWN, 2008
Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Sierpińska M., Wędzki D.
Warszawa: WN PWN, 1998
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zdzisław Szyjewski
Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2001
Zarządzanie ryzykiem
Tarczyński W., Mojsiewicz M.
Warszawa: PWE, 2001
Zarządzanie strategiczne
Gierszewska G.
Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości L. Koźmińskiego, 2000
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
E. Urbanowska- Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak
Warszawa: PWE, 2009
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
Z, Drążek, B. Niemczynowicz
Warszawa: PWE, 2004
Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej
J. Rokita
Warszawa: PWE, 2005
Zarządzanie strategiczne.Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej
J. Rokita
Warszawa: PWE, 2005
Zarządzanie straticzne przedsiębiorstwem
Drążek Z.,Niemczynowicz B.
Warszawa: PWE, 2003
Zarządzanie środowiskowe
Nierzwicki Witold
Warszawa: PWE, 2006
Zarządzanie zasobami informatycznymi
M. Pańkowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2001
Zastosowaie analizy i diagnostyki ekonomicznej w zarządzaniu prywatyzacyjnym przedsiębiorstwa
J. Duraj, E. Brozi, W. Wojdera
Zielona Góra: ZCO, 1994
Zastosowania ekonometrii w przykładach i zadaniach
red. J. Hozer
Szczecin: Katedra ekonometrii i statystyki US. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, 2007
Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii
red. J. Hozer
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
red. K. Winiarska
Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, 2009
Zrozumieć gospodarkę
L. Próchnicki
Szczecin: ZSB, 2006
 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012