polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Kutno
 
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Kutno

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Kutno

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
Kutno, łódzkie

tel.: 24 355 83 40
e-mail: wsgk@wsgk.com.pl
http://www.wsgk.com.pl/

prywatna szkoła wyższa, uczelnia prywatna o profilu: ekonomiczny, techniczny, humanistyczny, pedagogiczny, medyczny.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest uczelnią, która oferuje bardzo wysoki poziom nauki. Szkoła zatrudnia liczne grono profesorów i doktorów habilitowanych, którzy oprócz ogromnej wiedzy posiadają wsgk kutnorównież rzetelne przygotowanie pedagogiczne. Bardzo dobrą jakość kształcenia potwierdziły Zespoły Wizytujące Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szczególnie wyróżnione zostały kierunki: administracja, pedagogika specjalna, geodezja, kartografia oraz pielęgniarstwo. Oferta uczelni obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne, jak również organizację licznych kursów dokształcających. Szkoła bardzo dużą wagę przywiązuje do wysokiego poziomu nauczania języków obcych, których znajomość w dzisiejszych czasach jest niezbędna. Uczelnia dysponuje własnymi domami studenckimi, bazą dydaktyczną oraz zapleczem socjalnym i sportowym. Może poszczycić się posiadaniem biblioteki, jak również własnym wydawnictwem „Wydawnictwo WSGH"". Studenci poszerzają wciąż swoją wiedzę, ale mają też możliwość spełniania swoich pasji, dzięki prężnie działającemu Akademickiemu Związkowi Sportowemu. Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę instruktorów wsgk kutnoTaeKwonDo, koszykówki, piłki nożnej oraz siatkówki. Mimo tak dużego dorobku cały czas się rozwijamy. Tworzymy wciąż nowe kierunki studiów, tak by oferta edukacyjna była dostosowana do aktualnych potrzeb rynku. Uczelnia jest członkiem SEFIi bierze udział w takich programach, jak Socrates. Dzięki temu absolwenci naszej uczelni nie mają problemów w zdobyciu pracy. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej zapewnia wykształcenie oraz wszechstronny rozwój studenta, co jest gwarantem sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Studia Podyplomowe

brak

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja Elektroniczna                         checked  
Administracja Europejska                         checked  
Administracja Publiczna                         checked  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy                         checked  
Doradztwo Zawodowe                         checked  
Doradztwo Zawodowe i Andragogika                         checked  
Edukacja dla Bezpieczeństwa                         checked  
Edukacja Przedszkolna i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej                         checked  
Edukacja w Zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Biologii i Promocji Zdrowia                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Etyki                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Fizyki i Astronomii z Elementami Informatyki                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Geografii i Edukacja Europejska                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Matematyki z Elementami Informatyki                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Muzyki z Elementami Terapii Pedagogicznej                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Plastyki z Elementami Grafiki Komputerowej                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Przyrody dla Nauczycieli z Elementami Zdrowia Publicznego                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Techniki i Wychowania Komunikacyjnego z Elementami Grafiki Komputerowej                         checked  
Edukacja w Zakresie Nauczania Zajęć Technicznych                         checked  
Edukacja Wczesnoszkolna i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej                         checked  
Edukacja Zintegrowana i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej                         checked  
Gimnastyka - Korekcyjno Kompensacyjna, Pierwsza Pomoc Medyczna                         checked  
Historia i Wiedza o Społeczeństwie z Elementami Edukacji Europejskiej                         checked  
Informatyka dla Nauczycieli                         checked  
Kuratela Sądowa i Społeczna                         checked  
Kwalifikacje Pedagogiczne                         checked  
Logopedia                         checked  
Oligofrenopedagogika                         checked  
Pedagogika Korekcyjno - Kompensacyjna                         checked  
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, z Terapią Pedagogiczną, Pedagog Szkolny                         checked  
Praca Socjalna                         checked  
Przedsiębiorczość                         checked  
Rachunkowość i Finanse                         checked  
Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna                         checked  
Rewalidacja                         checked  
Socjoterapia                         checked  
Surdopedagogika                         checked  
Szacowanie Nieruchomości                         checked  
Wiedza o Kulturze Edukacja Europejska                         checked  
Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska                         checked  
Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna                         checked  
Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjną z Elementami Zdrowia Publicznego, Pierwsza Pomoc Medyczna                         checked  
Zamówienia Publiczne                         checked  
Zarządzanie Logistyką                         checked  
Zarządzanie Oświatą                         checked  
Zarządzanie Placówkami Opieki Społecznej                         checked  
Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia                         checked  
Zarządzanie Technologią Żywienia                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja Elektroniczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Administracja Europejska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Administracja Publiczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 643 PLN

Doradztwo Zawodowe, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Doradztwo Zawodowe i Andragogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja dla Bezpieczeństwa, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja Przedszkolna i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Biologii i Promocji Zdrowia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Etyki , podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Fizyki i Astronomii z Elementami Informatyki, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Geografii i Edukacja Europejska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Matematyki z Elementami Informatyki, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Muzyki z Elementami Terapii Pedagogicznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Plastyki z Elementami Grafiki Komputerowej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Przyrody dla Nauczycieli z Elementami Zdrowia Publicznego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Techniki i Wychowania Komunikacyjnego z Elementami Grafiki Komputerowej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja w Zakresie Nauczania Zajęć Technicznych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja Wczesnoszkolna i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Edukacja Zintegrowana i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Gimnastyka - Korekcyjno Kompensacyjna, Pierwsza Pomoc Medyczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Historia i Wiedza o Społeczeństwie z Elementami Edukacji Europejskiej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Informatyka dla Nauczycieli, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Kuratela Sądowa i Społeczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Kwalifikacje Pedagogiczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Logopedia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 807 PLN

Oligofrenopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Pedagogika Korekcyjno - Kompensacyjna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, z Terapią Pedagogiczną, Pedagog Szkolny, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Praca Socjalna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Przedsiębiorczość, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Rachunkowość i Finanse, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Rewalidacja, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Socjoterapia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Surdopedagogika, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Szacowanie Nieruchomości, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Wiedza o Kulturze Edukacja Europejska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjną z Elementami Zdrowia Publicznego, Pierwsza Pomoc Medyczna, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Zamówienia Publiczne, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Zarządzanie Logistyką, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Zarządzanie Oświatą, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Zarządzanie Placówkami Opieki Społecznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Zarządzanie Technologią Żywienia, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 877 PLN

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 46

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja , stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Administracja Publiczna polski nie 2100 PLN

 

Administracja , niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Administracja Publiczna polski nie 2100 PLN

 

Wydział Informatyki

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 42

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Informatyka       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Informatyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Systemy Informatyczne w Technice i Zarządzaniu polski nie 2100 PLN

 

Informatyka, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Systemy Informatyczne w Technice i Zarządzaniu polski nie 2100 PLN

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 51

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Pielęgniarstwo checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Pielęgniarstwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1980 PLN

Pielęgniarstwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1980 PLN

Wydział Nauk Technicznych

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 51

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Geodezja i Kartografia       checked checked   checked checked            
Inżynieria Środowiska       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Geodezja i Kartografia, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Geodezja Gospodarcza i Gospodarka Nieruchomościami polski nie 2520 PLN

 

Geodezja i Kartografia, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2520 PLN

Geodezja i Kartografia, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Geodezja Gospodarcza i Gospodarka Nieruchomościami polski nie 2520 PLN

 

Geodezja i Kartografia, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2520 PLN

Inżynieria Środowiska, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Instalacje w Budownictwie polski nie 2520 PLN

 

Inżynieria Środowiska, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Instalacje w Budownictwie polski nie 2520 PLN

 

Wydział Ogrodniczy

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Ogrodnictwo       checked checked                  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Ogrodnictwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2100 PLN

Ogrodnictwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-inżynierskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2100 PLN

Wydział Resocjalizacji i Studiów Edukacyjnych

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 46

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Pedagogika Specjalna checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Pedagogika Specjalna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna polski nie 2100 PLN

 

Pedagogika Specjalna, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna polski nie 2100 PLN

 

Wydział Studiów Europejskich

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 42

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Europeistyka checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Europeistyka, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Integracja Europejska polski nie 2100 PLN

 

Europeistyka, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2100 PLN

Europeistyka, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Integracja Europejska polski nie 2100 PLN

 

Europeistyka, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2100 PLN

Wydział Zarządzania

ul. Lelewela 7 99-300 Kutno
tel.:24 355 83 42

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Zarządzanie checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy polski nie 2100 PLN
Ergonomia polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Jakością polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Logistyką polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Europejskim polski nie 2100 PLN

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy polski nie 2100 PLN
Ergonomia polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Jakością polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Logistyką polski nie 2100 PLN
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Europejskim polski nie 2100 PLN

 

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

Biuro rekrutacji:
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. (24) 355-83-40
email: wsgk@wsgk.com.pl
http://www.wsgk.com.pl/zasady_rekrutacji

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012