polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Szczytno
 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Szczytno

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Piłsudskiego 111
Szczytno, warmińsko-mazurskie

tel.: (89) 621-59-00
e-mail: wspol@wspol.edu.pl
http://www.wspol.edu.pl/s/

państwowa szkoła wyższa, uczelnia publiczna o profilu: humanistyczny.

Historia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie sięga roku 1954. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1990 roku. Posiada ona wiodącą rolę w systemie szkolnictwa policyjnego w Polsce. Wyższa Szkoła Policji jest jedyną tego typu placówką w Polsce z wieloletnim doświadczeniem kształcenia kadr kierowniczych Policji oraz wysokiej klasy samodzielnych specjalistów – oficerów. Szkoła jest poważnym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji. Szkoła uczestniczy w realizacji projektów w ramach programów pomocowych UE. Tematyka projektów dotyczy zagadnień integracji Unii Europejskiej z uwzględnieniem współpracy policyjnej, wspólnej polityki bezpieczeństwa państw UE, uszczelnienia granic oraz problematyki zorganizowanej przestępczości. Wyższa Szkoła Policji dysponuje biblioteką z unikalnym księgozbiorem z zakresu szeroko rozumianych nauk policyjnych.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Piłsudskiego 111
tel.:(89) 621-59-00
e-mail:wspol@wspol.edu.pl
http://www.wspol.edu.pl/s/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja checked checked                        
Bezpieczeństwo wewnętrzne checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo i porządek publiczny polski nie brak

 

Administracja, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Bezpieczeństwo i porządek publiczny polski nie 1500 PLN

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
brak opłaty semestralnej

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Studia Podyplomowe

12-100 Szczytno, ul. Piłsudskiego 111
tel.:(89) 621-51-55
e-mail:wspol@wspol.edu.pl
http://www.wspol.edu.pl/s/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Administracja w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej                         checked  
Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego                         checked  
Bezpieczeństwo wewnętrzne: w zakresie kryminalistyka w procesie karnym                         checked  
Problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Administracja w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Bezpieczeństwo wewnętrzne: w zakresie kryminalistyka w procesie karnym, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Biuro rekrutacji:
12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. (89) 621-54-36
email: rekrutacja@wspol.edu.pl
https://rekrutacja.wspol.edu.pl/

Akademik 1

12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
tel.: (89) 621-52-81
1200 miejsc

 

"Bezpieczne Świętokrzyskie - dziś i jutro" : konferencja, Kielce-Sielpia 25-27 maja 2000 roku
Kielce: Komenda Główna Policji, 2000
ABC o policjach państw Europy Zachodniej
Kazimierz Straszewski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1993
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Stanisław Pieprzny
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe
Misiuk Andrzej (1958- )
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Administracja spraw wewnętrznych w Polsce : (od połowy XVIII wieku do współczesności) zarys
Misiuk, Andrzej (1958- )
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005
Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne
praca zbiorowa pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer
Warszawa- Poznań : PTHP, 2001
Akademicki podręcznik języka niemieckiego
Jan Czochralski [et al.]
Warszawa: WN PWN, 1986
Badania kryminalistyczne : (wybrane aspekty)
pod red. Ireneusza Sołtyszewskiego
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007
Badania wariograficzne w polskim prawie karnym : materiały pokonferencyjne
pod red. Janusza Bryka
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2005
Bandażowanie
Anna Chrząszczewska ; aut. ryc. Krzysztof Dobrowolski
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie
red. nauk. Ryszard Jakubczak
Warszawa : "Bellona", 2006
Bezpieczeństwo osobiste policjanta
pod red. Janusza Fiebiga, Agaty Tyburskiej
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2004
Bezpieczeństwo ruchu drogowego :
Dariusz Podleś
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2006
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Andrzej Urban
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym
red. nauk. Włodzimierz Fehler
Warszawa- Biała Podlaska : "Arte", 2009
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia
red. nauk.: Stanisław Sulowski, Micha
Warszawa : "Elipsa", 2008
Biegły i jego opinia
Stefan Kalinowski
Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 1994
Bójka i pobicie w polskim prawie karnym
Zbigniew Skarżyński ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Warszawa: Oficyna Naukowa, 1994
Broń i amunicja : reglamentacja i odpowiedzialność
Aleksander Babiński, Romuald Kupiński
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym
Przemysław Konieczniak
Kraków: Kantor Wydawniczy Zamykacze, 2002
Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym
Krzysztof Eichstaedt.
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008
Danziger Gespräche 2001 : [internationale Sicherheitskonferenz], Gdańsk/Schwerin. / /[B. m. : b. w., 2001?]. Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja, aspekty prawne
Agnieszka Choromańska,
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Duszpasterstwo policji : studium pastoralno-teologiczne
Wiszowaty Edward (1949- )
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002
Efektywność decyzji kierowniczych
Letkiewicz, Arkadiusz (1965- )
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002
Ekonomia : zbiór zadań
/ Peter Smith, David Begg ; red. nauk. Zbigniew Matkowski ; tł. [z ang.] A / Smith, Peter (ekonomia)
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
Electronic Payment Instruments Abuse : 3rd International Scientific Conference Presentations / ed. b /
Szczytno : Higher Police School, 2003
Elementarne pojęcia socjologii
Szczepański, Jan (1913-2004)
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Elementarny kurs postępowania cywilnego
Mieczysław Goettel, Arkadiusz Bieliński, Jan Piszczek.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007
Elementy nowoczesnego zarządzania w policji
red. nauk. Henryk Januszek, Sławomir Gembara ; Akade
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Encyklopedia organizacji i zarządzania
[kom. red. Leszek Pasieczny [et al.]
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1982
Euhemer : przegląd religioznawczy. / /Warszawa : [s.n.], 1957-1991. Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej
Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2008
Film w odbiorze nieletnich sprawców czynów karalnych
Agata Tyburska
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Filozofia marksistowska : podręcznik akademicki do przedmiotu Podstawy marksistowsko-leninowskiej
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986
Finanse publiczne i prawo finansowe
red. Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; [aut. Andrzej B ]
Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2008
Finanse publiczne i prawo finansowe
Weralski, Marian (1916-1993)
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984
Finansowanie policji po reformie administracyjnej kraju : materiały pokonferencyjne
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000
Gry i ćwiczenia kierownicze
Józef Koziński, Mieczysław Przybyła, Włodzimierz Wudarzewski
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1993
Historia myśli socjologicznej
Szacki, Jerzy (1929- )
Warszawa: WN PWN, 2006
Historia Myśli Socjologicznej
Szacki, Jerzy (1929- ).
Warszawa: WN PWN, 2007
Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności
Misiuk, Andrzej (1958- )
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Historia, teraźniejszość i perspektywy kryminalistycznych badań włosów ludzkich
Włodarczyk, Renata
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka i zasady
Peter F. Drucker ; przekł. [z ang.] Andrzej / Drucker, Peter Ferdinand (1909-2005)
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1992
Jak patrzeć na świat organizacji
Bolesta-Kukułka, Krystyna ( -2004)
Warszawa: WN PWN, 2007
Jak uczyć o handlu ludźmi : trochę teorii i nieco praktyki
[aut. Stana Buchowska et al.]
Łódź : "Noktus", 2007
Jak zdać egzamin na prawo jazdy kat[egorii] B i T : pytania testowe
Warszawa : "Kram", 1991
Jakość kształcenia w szkole wyższej : materiały pokonferencyjne
Szczytno - Olecko, 2002
Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli
Katolicki Uniwersytet Lubelski / Lisiecki, Marek (1950- ).
Lublin : Wydaw. KUL, 2009
Jujitsu : podstawowe techniki łagodnej sztuki. Cz. 1
George Kirby ; przeł. Andrzej Sarnecki
Warszawa : "Budo-Sport", 1994
Kierowanie
James A. F. Stoner, Charles Wankel ; przeł. [z ang.] Andrzej Ehrlich
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1994
Kodeks cywilny : ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
zespół red. Grzegorz Lemka [et al.]
Gdańsk : Kancelaria Prawnicza "Lex", 1990
Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego
wprow. Tadeusz Ereciński. Kodeks rodzinny i opieku
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : teksty jednolite
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Kodeks drogowy
komentarz / pod red. Jerzego Bafii ; [aut. Zbigniew Drexler [et. al.].
Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 1988
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 1, Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Soboń, Stanisław
Warszawa : "Twigger", 2007
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 2, Znaki i sygnały w ruchu drogowym
Soboń, Stanisław
Warszawa : "Twigger", 2007
Kodeks drogowy : ustawa - prawo o ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe, punkty karne,skorowidz
Bielsko-Biała : "Park", 2006
Kodeks drogowy dla profesjonalistów: 2007. Kodeks drogowy nowy'97 : znaki drogowe, egzamin na prawo jazdy, badania techniczne pojazdów
Bielsko-Biała : "Park", 1997
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy ; Kodeks wykroczeń
Kraków : "Zakamycze" : "Lex", 2006
Kodeks karny : część ogólna : komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego
Buchała, Kazimierz (1924-2002)
Kraków: "Zakamycze", 1998
Kodeks karny : część szczególna : komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego
Kraków: "Zakamycze", 1999
Kodeks karny : część szczególna : komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego
Kraków: "Zakamycze", 1999
Kodeks karny : komentarz, orzecznictwo
Wojciechowski, Janusz (1954- )
Warszawa : "Librata", 1997
Kodeks karny : komentarz. [T. 1, Część ogólna]
Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siew
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1987
Kodeks karny : komentarz. [T. 2, Część szczególna]
Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siew
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 1997
Kodeks karny z orzecznictwem / oprac. Krzysztof Janczukowicz. / /Kraków : "Zakamycze", 2002. Kodeks karny ze skorowidzem. Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Kodeks karny wykonawczy
Gdańsk : "Info-Trade", 1997
Kodeks karny, postępowania karnego : ustawa o świadku koronnym, kodeks wykroczeń, kodeks karny wykonawczy
Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkPrawo", 2009
Kodeks karny, postępowania karnego. Ustawa o świadku koronnym. Kodeks wykroczeń
Warszawa; Bielsko-Biała Wydaw. Szkolne PWN; Park Prawo, 2010
Kodeks karny, postępowania karnego. Ustawa o świadku koronnym. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wyk
Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkPrawo", 2008
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy
oprac. red. Irena Fredrich
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1997
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy : z przepisami wykonawczymi
Katowice : "Volumen", 1999
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks skarbowy. Kodeks wykroczeń
Warszawa : "LexisNexis Polska", 2009
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń.
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń.
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń.
Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Kodeks postępowania administracyjnego
komentarz / Piotr Przybysz
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Kodeks postępowania administracyjnego : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism
Warszawa : Agencja Wydawnicza "MZ", 2009
Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1987
Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks postępowania karnego - komentarz. T. 1
pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.]
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC,, 1998
Kodeks postępowania karnego
komentarz / Wincenty Grzeszczyk.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Kodeks postępowania karnego - komentarz. T. 2
pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.]
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998
Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
komentarz / Tomasz Grzegorczyk
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
zbiór oprac. Gerard Bieniek
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1985
Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi
wprow. Maria Teresa Romer
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Kodeks pracy z wprowadzeniem : zmiany 2010
red. merytoryczny Marcelina Boruch
Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2010
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
komentarz / Helena Ciepła [et al.] ; pod red. Kazimierza Piaseckiego
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem
Jerzy Ignatowicz [et al.] ; pod red. Janusza Pietrzyko
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2009
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks spółek handlowych ; Prawo upadłościowe ; Postępowanie układowe ; Prawo działalności gospodarczej
Bielsko-Biała : "Park", Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 2000
Kodeks wykroczeń
komentarz / Tadeusz Bojarski [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Kodeks wykroczeń
komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki
Warszawa : "Profi", 1992
Kodeks wykroczeń
komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Kodeks wykroczeń : Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ; Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 198
Komentarz do kodeksu postępowania karnego. 1
Feliks Prusak
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 1999
Komentarz do kodeksu postępowania karnego. 2
Feliks Prusak
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1999
Komentarz do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Janusz Lewiński
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Janusz Lewiński
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005
Kompendium dla policjanta : naruszenia porządku, zagrożenia w ruchu drogowym, niszczenie mienia
Bojarski, Marek (1946- )
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996
Kompendium dla policjanta. Cz. 2, Współdziałanie ze strażami : leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
Bojarski, Marek (1946- )
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998
Konferencja Teleinformatyczna : materiały seminaryjne : VII seminarium naukowe
pod red. J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2004
Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym
Grzegorz Kopczyński
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
oprac. Kazimierz Marszał
Katowice : "Volumen", 1999
Kradzież i paserstwo mienia prywatnego
Andrzej Marek, Emil Pływaczewski, Adolf Peczeniuk ; pod r / Marek, Andrzej (1940- )
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1985
Kradzieże samochodów : studia i materiały
pod red. Wiesława Pływaczewskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1993
Kradzieże samochodów : studium kryminologiczne
Wiesław Pływaczewski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1996
Krav maga : jak się obronić przed uzbrojonym napastnikiem / Imi Sde-Or (Lichtenfeld), Eyal Yanilov / Lichtenfeld, Imre (1910-1998)/Tel Aviv : Dekel Publisking House
Warszawa : Vizja Press&IT, 2008
Kryminalistyka
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000
Kryminalistyka
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2004
Kryminalistyka
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996
Kryminalistyka
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa: WN PWN, 1995
Kryminalistyka
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa: WN PWN, 1981
Kryminalistyka : w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią
Karol Sławik
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003
Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
Mariusz Kulicki
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
Mariusz Kulicki
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Kryminologia
Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999
Kryminologia
Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski
Gdańsk : "Info-Trade" : "Arche", 2007
Kryminologia
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2001
Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy
Jerzy Wojciech Wójcik
Warszawa : "Twigger", 2001
Ku etycznym zasadom służb mundurowych : (materiały pokonferencyjne)
red. nauk. Zbigniew Kępa
Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku : Wydaw. Naukowe "Novu
Kultura i etyka w organizacji / Penc Józef/Szczytno WSPol 2010 Langenscheidt, słownik kieszonkowy : polsko-niemiecki, niemiecko-polski
oprac. Stanisław Walewski
Berlin : Langenscheidt, 2001
Leksykon policyjny
pod red. Wiesława Pływaczewskiego i Grażyny Kędzierskiej ; [aut. Augustynia]
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001
Logika praktyczna. Aneks: Elementy rachunku predykatów
Kazimierz Świrydowi, Ziembiński Zygmunt
Warszawa: WN PWN, 2007
Makroekonomia
David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007
Mała encyklopedia samoobrony czyli, Jak żyć bezpiecznie
Jan Dobrzyjałowski
Legionowo : "Raster" Zakład Poligraficzny, 2001
Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego
Maria Lipczyńska, Ryszard Ponikowski
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986
Materialne i procesowe prawo wykroczeń : tablice poglądowe
Romuald Kupiński, Janusz Bryk
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996
Materialne prawo administracyjne
Zbigniew Leoński
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2000
Medycyna katastrof chemicznych
Marek Kowalczyk, Sławomir Rump, Zbigniew Kołaciński
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
Medycyna sądowa
Vincent J. DiMaio, Dominick DiMaio ; [z ang. tł.: Tomasz Jurek et al.]
Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2008
Medycyna sądowa : podręcznik dla studentów
Stefan Raszeja, Władysław Nasiłowski, Jan Markiew
Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, (Ciesz. : CDW)., 1990
Medycyna sądowa dla prawników / Marcinkowski Tadeusz/Szczytno WSPol 2010 Medycyna wypadków w transporcie
pod red. Krzysztofa Klukowskiego ; aut. Wiesław Blady [et al.]
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych
pod red. Marka M. Janiaka i Andrzeja Wójcika
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych
Pawłowski Ryszard (medycyna sądowa)
Kraków : Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 1997
Metodologia nauk
Jerzy Apanowicz
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003
Metodyka realizacji filmów dydaktycznych na potrzeby szkolnictwa policyjnego
Ryszard Duda ; Komendant
Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 1997
Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych
Krzysztof Łojek
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Metodyka ścigania karnego : (akty prawne)
Ireneusz Kobus, Ireneusz Dziugieł
Szczytno : "Dorix", 2005
Mianownictwo przedmiotów oględzin : [materiały szkoleniowe]
Mieczysław Goc, Jerzy Kasprzak
Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 1997
Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych
Tomasz Majewski ; Akademia Obrony
Warszawa : AON, 2003
Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku
Stanisław Koziej
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, 2006
Mikroekonomia
David Begg [oraz] Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. Ryszard Rapacki
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007
Na granicy życia i śmierci : studium kryminologiczne i wiktymologiczne
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa : C. F. Muller : "Kodeks", 2002
Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
Feliks Prusak
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1984
Narkomania a przestępczość
Hołyst, Brunon (1930- )
Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1993
Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania
pod red. Konrada Raczkowskiego
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
Nauka administracji
Zbigniew Leoński
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Nauka o polityce : podręcznik akademicki
Artura Bodnara
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988
Nauka o polityce : podręcznik akademicki
Artura Bodnara ; [aut. Andrzej Barcikowski et al.]
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984
Nowe kierunki w dydaktyce wyższej szkoły zawodowej
pod red. Jerzego Świniarskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002
Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych : studia i materiały : materiały seminarium
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1999
Nowy kodeks drogowy z komentarzem do zmian
Stanisław Soboń
Warszawa : "Twigger", 1997
O osobliwościach nauk społecznych
Stanisław Ossowski
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983
O utrwalenie władzy ludowej w Polsce 1944-1948 : zbiór artykułów
pod red. Władysława Góry
Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : podręcznik do przysposobienia obronnego
Warszawa : "Bellona", 2008
Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, stan i perspektywy
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w Polsce : 1944-1988 : praca zbiorowa
Warszawa : Akademia Spraw Wewnętrznych, 1989
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu
Helena Szewczyk
Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Odorologia kryminalistyczna
Marek Łachacz
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Odpowiedzialność karna za spowodowanie niedoboru według ustawodawstwa polskiego
Henryk Pracki
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1983
Odzyskiwanie mienia w wybranych krajach Unii Europejskiej - rozwiązania prawne i bazy danych
Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 2008
Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918-1926 : wybór źródeł i dokumentów
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1992
Organizacja Zaządzanie
Alfred Czermiński [et al.]
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1993
Organizacje : istota, struktury, procesy
Marcin Bielski
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1992
Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie
pod red. Edwarda Wiszowatego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu
pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007
Patologie społeczne
Irena Pospiszyl
Warszawa: WN PWN, 2008
Pierwsza pomoc
tekst Janina Stępińska, Tomasz Szajewski ; il. Małgorzata Ćwierzyńska, Stępińska, Janina
Warszawa : Studio Marka Łebkowskiego, 2006
Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wypadkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć
Warszawa : "Muza", 2004
Pisma procesowe w postępowaniu karnym : wzory i komentarz
Marian Cieślak, Kazimierz Łojewski
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1980
Pisma procesowe w postępowaniu przygotowawczym : [wzory pism]
Jan Kudrelek, Rafał Kwasiński
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Pododdział antyterrorystyczny: uzbrojenie i wyposażenie
Kuba Jałoszyński
Warszawa : Centrum Kształcenia Specjalistycznego "Ban Lex", 2001
Podręcznik kierowcy kategorii B
Czesław Przybyszewski
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1991
Podręcznik kierowcy pojazdu samochodowego : kategoria B
Tadeusz Pęszko, Henryk Próchniewicz
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989
Podręcznik kierowcy zawodowego kategorii C
praca zbiorowa [tekst i il. oprac. Czesław Antoniew ]
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
Podręcznik Pierwszej Pomocy
Buchfelder M., Buchfelder A.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 287 s., 2005
Podręcznik z materiałami dla funkcjonariuszy organów ścigania dotyczący dobrych praktyk walki z przestępczością
Wiedeń : Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) : Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Podręczny komentarz do kodeksu postępowania karnego
Jan Grajewski, Edward Skrętowicz
Gdańsk : "IUS", 1993
Podręczny słownik administracji : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Podręczny słownik administracji : polski, białoruski, litewski, rosyjski, ukraiński
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Podstawowe akty prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
oprac. Janusz Mordwiłko
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1993
Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej
Stanisław Pikulski
Białystok : "Temida 2", 1997
Podstawy badań społecznych. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji
Babbie Earl, zespół aut. Ryszard Jakubczak et .
Warszawa : AON. Warszawa PWN 2009, 2008
Podstawy prawa : zarys wykładu
Jerzy Lewandowski
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008
Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego : zarys wykładu
Piotr Kubiński
Olsztyn : "Remix", 2002
Podstawy prawa i procesu karnego
Andrzej Marek, Stanisław Waltoś
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Podstawy psychologii ogólnej
Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makiełło-Jarża.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, (Katow. : ZG)., 1989
Policja : organizacja i funkcjonowanie
Stanisław Pieprzny
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007
Policja a przemoc : przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
pod red. Agaty Tyburskiej
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2004
Policja Europy XXI wieku - w kierunku jakości : materiały pokonferencyjne
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej
pod red. Wiesława Pływaczewskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1997
Policja w XXI wieku : doświadczenia i nowe wyzwania : materiały pokonferencyjne
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001
Policja, etyka, Kościół
pod red. Wiesława Pływaczewskiego i Grażyny Kędzierskiej, Edwarda Wiszowatego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002
Polska Karta Praw Ofiary
[przygot. zespół w składzie: Ewa Bieńkowska (przewodn.) et al.]
Warszawa ; Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 2000
Polska Karta Praw Ofiary
[red. prowadzący Andrzej Leciak ; oprac. red. Barbara Kubiak]
Warszawa : Min. Sprawiedliwości, 1999
Polska Ludowa 1944-1984 : zarys dziejów politycznych
Władysław Góra
Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986
Polska Policja na drodze do Unii Europejskiej : przewodnik dla funkcjonariuszy
red. Bogdan Góralczyk
Warszawa : CEUW, 2000
Polskie postępowanie karne
Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001
Polskie postępowanie karne
Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2003
Polskie prawo karne
Wróbel Włodzimierz
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010
Polskie prawo karne : zarys części ogólnej
komentarz / Tadeusz Bojarski [et al.]
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
Polskie prawo karne w zarysie
Igor Andrejew
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983
Polskie prawo konstytucyjne
[red. nauk. Wiesław Skrzydło ; aut. poszczeg. rozdz. Ewa Gdulewicz ]
Lublin : "Morpol", 1997
Polskie prawo konstytucyjne
Wiesław Skrzydło (red.) ; [aut.] E. Gdulewicz [et al.].
Lublin : "Verba", 2006
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
Leszek Garlicki
Warszawa : "Liber", 2005
Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu
Tadeusz Bojarski
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005
Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji
Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M.
Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", 2009
Postępowania szczególne w procesie karnym : postępowanie w sprawach nieletnich
Jan Kudrelek
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Monika Susałko
Bielsko-Biała : "Park", 2007
Postępowanie cywilne : zarys wykładu
Henryk Dolecki
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych
Sebastian Maj
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Postępowanie karne : repetytorium
Piotr Mierzejewski
Warszawa : "Liber", 1998
Postępowanie przygotowawcze : wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady
Irena Wojciechowska
Piła : Wydaw. Szkoły Policji, 1998
Postępowanie przygotowawcze : wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady
Jan Kudrelek
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Postępowanie przygotowawcze : wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przykłady
Jan Kudrelek
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Poszanowanie godności ofiar przestępstw
red. nauk. Tadeusz Cielecki ; red. merytor. Astrida M. G
Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 2002
Pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach z komentarzem : stan prawny na 15 listopada 1993
Marek Boja
Warszawa : "Profi", 1993
Pozycja ofiary w procesie karnym : standardy europejskie a prawo krajowe
pod red. Tadeusza Cieleck
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
Janusz Gołębiewski
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów
Andrzej Pułło
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
Pragmatyka zwalczania przestępczości "prania pieniędzy" w Polsce : materiały z V sympozjum zorga
Piła : Wydaw. Szkoły Policji, 2006
Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie
Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009
Praktyczny słownik policyjno-prawniczy : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Praktyczny słownik policyjno-prawniczy : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Praktyczny słownik policyjno-prawniczy : polski, białoruski, litewski, rosyjski, ukraiński
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2006
Pranie brudnych pieniędzy
Wiesław Jasiński
Warszawa : "Poltext", 1998
Prawa człowieka : poradnik dla policjantów
Alan Beckley, Monika Zacny, Paweł Filipek
Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002
Prawa człowieka a policja : problemy teorii i praktyki
pod red. nauk. Andrzeja Rzeplińskiego
Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 1994
Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości
praca zbiorowa
Warszawa: WN PWN, 1983
Prawo administracyjne
Elżbieta Ura, Edward Ura
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2004
Prawo administracyjne
Elżbieta Ura, Edward Ura
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Prawo administracyjne
red. Jan Boć
Wrocław : "Kolonia Limited", 1997
Prawo administracyjne : część ogólna
Eugeniusz Ochendowski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
Prawo administracyjne : część szczegółowa
pod red. Jana Szreniawskiego
Bydgoszcz : "Branta", 1997
Prawo administracyjne : ćwiczenia
Paula A. Borowska [et al.] ; pod red. Patrycji J. Suwaj
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2009
Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie
Zofia Duniewska [et ]
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia
Stanisław Hoc
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2009
Prawo administracyjne. Cz. 1
Edward Ura (red.) ; [poszczeg. rozdz. napisali E. Ura et al.]
Rzeszów : "Fosze", 1996
Prawo administracyjne. Cz. 2
Edward Ura (red.) ; [poszczeg. rozdz. napisali E. Ura et al.]
Rzeszów : "Fosze", 1997
Prawo cywilne - część ogólna
Zbigniew Radwański
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2005
Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Ciszewski Jerzy (prawo)
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2009
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 1
Część ogólna / Michał Araszkiewicz [et al]
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 5, Prawo rodzinne
Michał Araszkiewicz [et al.]
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006
Prawo cywilne : zarys wykładu
Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006
Prawo cywilne dla studentów administracji
Zbigniew Szczurek
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Aleksander Kappes [et al.] ; pod red. Wojciecha J. Katnera
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004
Prawo cywilne w zarysie : [podręcznik]
Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Prawo dowodowe : zarys wykładu
pod red. Romualda Kmiecika
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008
Prawo działalności gospodarczej : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo
Wojciech Jan Katner
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2003
Prawo gospodarcze i handlowe
red. nauk. Jan Pakosiewicz ; [aut.] Arleta Cebula [et al.]
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2006
Prawo handlowe
red. J.Okolski
Warszawa, 2008
Prawo handlowe : zarys wykładu
Kazimierz Kruczalak ; zaktualizowała i uzup. Joanna Kruczalak-Jankowska
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004
Prawo karne
Witold Świda
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986
Prawo karne
Lech Gardocki
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Prawo karne - część ogólna
Marcin Dietrich, Barbara Namysłowska
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 1998
Prawo karne : (akty prawne)
Ireneusz Kobus, Zbigniew Waleszczyński
Szczytno : "Dorix", 2004
Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa
Teresa Dukiet-Nagórska [et al.]
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008
Prawo karne : część szczególna : kazusy
Benedykt Baliga [et al.] ; red. Krzysztof Dyl
Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : "Zakamycze", 2006
Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu
Jerzy Skorupka
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Prawo karne i policyjne : (akty prawne)
Ireneusz Kobus, Zbigniew Waleszczyński
Szczytno : "Dorix", 2004
Prawo karne i policyjne II : (akty prawne)
I. Kobus, I. Dziugieł, Z. Waleszczyński
Szczytno : "Dorix", 2005
Prawo karne materialne
Stefan Lelental.
Sopot : "Lex", 1997
Prawo karne materialne : część ogólna : tablice poglądowe
Anna Kalisz, Marek Gałązka
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Prawo karne materialne : wybrane przepisy części szczególnej : tablice poglądowe
Marek Gałązka
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2006
Prawo karne materialne : wybrane przepisy części szczególnej : tablice poglądowe
Marek Gałązka
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Prawo karne procesowe : część ogólna
red. Jan Grajewski
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007
Prawo karne procesowe : część ogólna
red. Jan Grajewski
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Prawo karne skarbowe : schematy, tabele, testy, kazusy
Olaf Włodkowski
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2009
Prawo karne w diagramach : część ogólna i szczególna
Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz
Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach
Andrzej Marek
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Prawo karne wykonawcze
Małgorzata Kuć, Małgorzata Gałązka
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Prawo karne wykonawcze : zarys wykładu
Stanisław Pawela
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007
Prawo konstytucyjne : zarys instytucji w okresie transformacji ustrojowej
Jan Galster
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994
Prawo międzynarodowe publiczne : wybrane zagadnienia
Stefan Sawicki
Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW (Warszawa : MSW)., 1981
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki
Warszawa : "LexisNexis Polska", 2009
Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze (kodeks drogowy)
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1985
Prawo pracy
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2005
Prawo pracy
Zdzisław Niedbała [et al.]
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2009
Prawo rzeczowe
Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2003
Prawo własności intelektualnej : repetytorium
Mariusz Załucki (red.)
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
Prawo wykroczeń
Arnold Gubiński
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985
Prawo wykroczeń
Janusz Bryk [et al.]
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 1999
Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe)
Andrzej Marek
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe)
Andrzej Marek
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008
Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe)
Andrzej Marek
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2004
Prawo wykroczeń : część szczególna kodeksu wykroczeń : tablice poglądowe
Anna Kalisz, Marek Gałązka
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Prawo wykroczeń : tablice poglądowe : część szczególna kodeksu wykroczeń
Anna Kalisz, Marek Gałązka
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Prewencja : wybrane zagadnienia : podręcznik dla funkcjonariuszy
red. Adam Rawlik.
/Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 1972
Prewencja kryminalna : studium z profilaktyki kryminologicznej
Tadeusz Cielecki
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004
Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata
pod red. Elżbiety Treli-Mazur ; Uniwersytet Opol ski
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009
Proceder prania brudnych pieniędzy : studia i materiały : materiały międzynarodowej konferencji
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1993
Proces karny : przebieg postępowania
Kazimierz Marszał [et al.]
Katowice : "Volumen", 2008
Proces karny : zarys systemu
Stanisław Waltoś
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002
Proces karny : zarys systemu
Stanisław Waltoś
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005
Proces karny. Proces karny : podręcznik do ćwiczeń
pod red. Wiesława Daszkiewicza, Kazimierz Marszał
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, Katowice : "Volumen", 1997., 1984
Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe : materiały pokonferencyjne
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Profilaktyka wieloresortowa a bezpieczeństwo w środowisku lokalnym
pod red. Janusza Fiebiga, Agaty Tyburskiej
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Promowanie zdrowia : podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego
Henryk Kuński
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
Przebieg procesu karnego
Jan Grajewski
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008
Przeciw szarej strefie : nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy
Wiesław Jasiński
Warszawa : "Poltext", 2001
Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego
praca zbiorowa pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer
Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2005
Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne
praca zbiorowa pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer
Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2003
Przemoc w życiu codziennym
praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta
Warszawa : "Cinderella Books", 1997
Przepisy prawa o wykroczeniach : kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Koszalin : PTE. ZSE, 1992
Przesłuchiwanie i wywiad : psychologia kryminalistyczna
Wojciech Pasko-Porys
Warszawa: Oficyna Naukowa, 2007
Przestępczość i zjawiska kryminogenne : bibliografia za lata 1974-1977
Wiesława Białowąs
Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 1981
Przestępczość na rynku ubezpieczeń
Waldemar Jaroch
Warszawa : "Poltext", 2002
Przestępczość porachunkowa jako przejaw przestępczości zorganizowanej
pod red. Mariusza Kulica
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000
Przestępczość stadionowa
Szczytno WSPol, 2010
Przestępczość teleinformatyczna
pod red. J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Przestępczość teleinformatyczna : IX seminarium naukowe : materiały seminaryjne
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2006
Przestępczość teleinformatyczna : materiały pokonferencyjne : IV seminarium naukowe
pod red. A. Misiuka, J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001
Przestępczość teleinformatyczna : materiały poseminaryjne : X seminarium naukowe
J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001
Przestępczość teleinformatyczna : materiały poseminaryjne : XI seminarium naukowe
Kosiński J.
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Przestępczość teleinformatyczna : materiały seminaryjne : VI seminarium naukowe
pod red. A. Misiuka, J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Przestępczość teleinformatyczna : materiały z III seminarium nt. Techniczne aspekty przestępczości
pod red. J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000
Przestępczość teleinformatyczna : V seminarium naukowe
pod red. A. Misiuka, J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002
Przestępczość w Polsce w latach 1989-2002 : prognoza do 2008 roku
Brunon Hołyst
Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2003
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych : III Międzynarodowa Konferencja
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych : V Międzynarodowa Konferencja
pod red. A. Misiuka, J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000
Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych : materiały z konferencji naukowej
pod red. A. Misiuka, J. Kosińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001
Przestępczość zorganizowana : system zwalczania
Wiesław Mądrzejowski
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym
Emil Pływaczewski
Kraków: "Zakamycze", 2005
Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce : zwalczanie i zapobieganie
praca zbiorowa
Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1996
Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie
Zbigniew Rau
Kraków: "Zakamycze", 2002
Przestępstwa gospodarcze : rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego
komentarz / Oktawia Górniok
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2000
Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością
Pospiszyl Kazimierz
Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
Przestępstwa w biznesie : zapobieganie. T. 1, Afery gospodarcze, łańcuszki, piramidy, parabanki,
Wójcik, Jerzy Wojciech
Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1998
Przewidywanie efektywności kierowania
Tomasz Szankin
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000
Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym
Marek Bojarski, Wojciech Radecki
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998
Przewodnik po prawie karnym
Wojciech Filipkowski [et al.]
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Przydatność diagnostyki obrazowej w kryminalistyce
Mirosław Kaliszczak
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2001
Psychologia i socjologia pracy
Rajmund Kowalczuk, Tadeusz Sieczyński
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
Psychologia kryminalistyczna
Brunon Hołyst
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2004
Psychologia kryminalistyczna
Brunon Hołyst
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego
pod red. Elżbiety Szafrańskiej, Agnieszki Szoł
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Psychologia wychowawcza
Maria Przetacznikowa, Ziemowit Włodarski
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983
Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków
Brunon Hołyst
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989
QR-Biuro dla SCO UNIX. T. 1.
Warszawa : "Malkom", 1996
QR-Biuro dla SCO UNIX. T. 2.
Warszawa : "Malkom", 1996
Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organ.
Warszawa : Komenda Główna Policji ; Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 2002
Raport o stanie zagrożenia demoralizacją, przestępczością oraz patologiami dzieci i młodzieży
Warszawa : Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 2000
Raport o zjawiskach patologii społecznej, stanie przestępczości i demoralizacji nieletnich
Warszawa : Komenda Główna Policji ; Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, 2004
Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie
pod red. Anny Turskiej ; [aut.: Piotr Winczorek]
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2005
Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych
pod red. Pawła Wilińskiego
Warszawa ; Wolters Kluwer Polska
Samobójstwo
praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta, Marka Staniaszka, Marzeny Binczyckiej-Anholcer
Warszawa : PTHP, 2002
Samobójstwo : materiały z I Konferencji Suicydologicznej w Łodzi w dniach 24-25.11.1995 r.
Warszawa ; Łódź : PTHP, 1995
Samobójstwo : przypadek czy konieczność
Brunon Hołyst
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983
Samorząd terytorialny w RP
Zbigniew Leoński
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Słownik filozofii marksistowskiej
[kom. red.: Tadeusz M. Jaroszewski et al.]
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982
Słownik haseł przedmiotowych z dziedzin policyjno-prawnych stosowanych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji
Chmiołek, Małgorzata
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Słownik policyjnoprawniczy polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski
pod red. Grażyny Pepło
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1999
Słownik unijny : integracja i bezpieczeństwo : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2005
Słownik unijny : integracja i bezpieczeństwo : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2006
Służba cywilna w Policji : zarys wykładu / pod red. Piotra Bogdalskiego, Aleksandra Babińskiego
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Służyć i chronić : prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i organów bezpieczeństwa
Rover, Cees de.
Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji : Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, 2002
Socjologia
Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
Socjologia ogólna : wybrane problemy
praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2009
Socjologia ogólna : zagadnienia podstawowe
Stanisław Kosiński
Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989
Socjologia ogólna : zagadnienia podstawowe
Stanisław Kosiński
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987
Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
red. Jan Świtka, Małgorzata
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach
Michał Brzeziński
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007
Starting out : access to English
Michael Coles, Lord Basil.
Oxford: Oxford University Press, 1974
Statystyka dla studiów licencjackich
Jarosław Podgórski
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005
Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym
Jacek Izydorczyk
Kraków : "Zakamycze", 2002
Suicydologia
Brunon Hołyst
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002
System reagowania kryzysowego
red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitlel
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007
System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej : struktura - charakter - obszary
red. nauk. Jaros
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009
Systemowe zarządzanie organizacją : nowe zadania, funkcje i reguły gry
Józef Penc
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 1
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001
Szkice z socjologii religii
Max Weber ; [przekł. z niem. Jerzy Prokopiuk i Henryk Wandowski
Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1984
Śledztwo finansowe : podstawy prawne i czynności policjanta służące pozbawianiu sprawców owoc
Liszewski Krzysztof
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym
Michał Rusinek
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007
Tajemnice grypserki
Maciej Szaszkiewicz
Kraków : Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 1997
Teoria państwa i prawa
Jerzy Kowalski, Wojciech Lamentowicz, Piotr Winczorek
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981
Terroryzm fundamentalistów islamskich
Kuba Jałoszyński
Warszawa : Centrum Kształcenia Specjalistycznego "Ban Lex", 2001
Terroryzm międzynarodowy
Tomasz Aleksandrowicz. Aleksandrowicz, Tomasz Romuald
Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008
Towary niebezpieczne : transport w praktyce
Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar
Błonie : "ADeR", 2009
Towary niebezpieczne w transporcie drogowym
Krzysztof Grzegorczyk, Bolesław Hancyk, Rafał Buchca
Błonie : "ADeR", 2002
Trening zdrowotny osób dorosłych : [poradnik lekarza i trenera]
Henryk Kuński
Warszawa : Medsportpress, 2003
Udział policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1920 : materiały pokonferencyjne
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1999
Ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców : (w teorii i praktyce)
Karol Sławik
Warszawa : "Semper", 1994
Unia Europejska - wyzwania dla polskiej Policji
pod red. Wiesława Pływaczewskiego i Grażyny Kędzierskiej
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem
Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka
Warszawa ; Wolters Kluwer Polska, 2009
Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym
Stefański Marek
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Ustawa karna skarbowa oraz przepisy wykonawcze. Ustawa karna skarbowa z komentarzem : tekst ujednolicony
Feliks Prusak
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1992
Ustawa o działalności gospodarczej z komentarzem
Zbigniew Leoński, Zygmunt Niewiadomski
Warszawa ; Poznań : "Ławica", 1992
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz
Tadeusz Bojarski, Edward Skrętowicz
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przepisy wykonawcze
red. Barbara Stachurska
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1983
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1986
Ustawa o zwalczaniu spekulacji : komenentarz Orzeczenia Sądu Najwyższego
Janiszewska-Talago, Elżbieta
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1984
Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej
komentarz Zenon Jankowski
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1985
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów
Warszawa : Wydaw. AWA, 1995
Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r[oku] o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępców
Jankowski Zenon
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 1986
Ustawy polskiej policji : (1791-1990) : źródła z komentarzem
Piotr Majer
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Tadeusz Fuks [et al]
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986
Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie : zbiór aktów prawnych
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 1998
Vademecum interwencji policyjnych : interwencje od A do Z : podręcznik dla policjantów
Łagoda Krzysztof
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2010
Wariografia kryminalistyczna : praca zbiorowa
pod red. Mariusza Kulickiego ; [aut. Teresa Bielska]
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1998
Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Tomasz Kozioł
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
Wersje kryminalistyczne : o wykrywaniu przestępstw
Piotr Girdwoyń
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2002
Wiedzieć znaczy żyć : vademecum kierowcy
Andrzej Otrębski, Jacek Pok
Szczecin : "Jas", 1996
Wiktymologia
Brunon Hołyst
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
Wojna z terroryzmem w XXI wieku
pod red. Brunona Hołysta, Kuby Jałoszyńskiego, Arkadiusza Letki
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2009
Wokół Konwencji Europejskiej
Nowicki Marek Antonii
Kraków: "Zakamycze", 2000
Wprowadzenie do kryminalistyki i kryminologii
Tadeusz Hanausek, Karol Sławik
Bydgoszcz : "Branta", 1995
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Ryszard Zięba
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2007
Współpraca organów ścigania karnego a efektywność procesu wykrywania : materiały pokonferency
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003
Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej : zarys
Amin, Shakir Mahmoud (1946- )
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997
Warszawa ; Wolters Kluwer Polska, 2009
Wstęp do prawoznawstwa
Lech Morawski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom "
Wstęp do prawoznawstwa
Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1993
Wstęp do prawoznawstwa
Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2003
Wstęp do prawoznawstwa
Zbigniew Salamonowicz
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Wstęp do psychologii
Andrzej Augustynek
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce : skala, formy i rozpoznawanie
Domalewski Wiesław
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Wybrane zagadnienia materialnego i procesowego prawa wykroczeń
[aut.] Romuald Kupiński [et al.]
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2005
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego : zarys wykładu
Piotr Kubiński
Olsztyn : "Remix", 1997
Wykład prawa karnego procesowego
Beata Bieńkowska [et al.] ; red. nauk. Piotr Kruszyński
Białystok : "Temida 2", 1998
Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa
pod red. Lecha Morawskiego
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Wykroczenia pozakodeksowe
kometarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006
You can learn English
Leon Leszek Szkutnik
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980
Zabójstwa z broni palnej - niepowodzenia ścigania karnego
Przemysław Palka
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004
Zabójstwo czy naturalny zgon ?
na tle sprawy Iwana Ślezki vel Zygmunta Bielaja / Józef Gurgul
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 1992
Zachowania dewiacyjne młodzieży
Bronisław Urban
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998
Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka
Kazimierz Ajdukiewicz ; słowo wst.epne
Warszawa : "Czytelnik", 1983
Zarys prawa administracyjnego
Zbigniew Leoński
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001
Zarys prawa administracyjnego
pod red. Zbigniewa Leońskiego
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985
Zarys taktyki kryminalistycznej
Tadeusz Hanausek
Warszawa : "ABC", 1994
Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli : ochrona ludności na czas pokoju
Jerzy Wolanin
Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2005
Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady
Horst Steinmann
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1992
Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku
pod red. Marka Lisieckiego
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2008
Zarządzanie jakością w Policji
Andrzej Misiuk, Arkadiusz Letkiewicz, Tomasz Szankin
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002
Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej : teoria i praktyka
red. Jerzy Łańcucki
Kraków : "Zakamycze", 2003
Zarządzanie kryzysowe w Polsce
red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie : podstawy organizacyjno-prawne
pod red. Andrzeja Kurkiewicz
Warszawa : "Municipium", 2008
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
Eugeniusz Nowak
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2007
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka
Andrzej Dawidczyk
Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006
Zasada ciągłości w postępowaniu karnym
Jan Kudrelek
Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2008
Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe
Tadeusz Pilch, Teresa Bauman
Warszawa : "śak", 2001
Zasady wykładni prawa
Lech Morawski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006
Zatrzymanie : ujęcie, doprowadzenie, sprowadzenie osoby
Ireneusz Kobus, Ireneusz Dziugieł
Szczytno : "Dorix", 2006
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich
Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004
Zatrzymanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
Ryszard A. Stefański
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990
Zobowiązania - część szczegółowa
Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2005
Zrestrukturyzowana umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2003 r. : Umowa europejska dotycząca
Błonie : "ADeR", 2003
 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012