polski angielski
Maturzyści z portalu maturzysty
Jesteś tu: Strona główna » Studia » Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - Poznań
 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - Poznań

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - Poznań

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
Poznań, wielkopolskie

tel.: (61) 886-28-01
e-mail: wsus@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/

prywatna szkoła wyższa, uczelnia prywatna o profilu: ekonomiczny, sztuki piękne, humanistyczny.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza Absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu.Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój WSUS. Liczba studiujących wzrosła dzięki nowym, atrakcyjnym dla słuchaczy kierunkom kształcenia, poszerzeniu i pogłębieniu oferty edukacyjnej. Uczelnia jako jedno ze swoich głównych zadań stawia przekazanie i wpojenie studentom umiejętności pozwalających na szeroko pojmowany rozwój osobowościowy a obok tego – rozwijanie kompetencji kulturowej. Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych określa cele Uczelni, wartości przez nią realizowane oraz standardy i wzory zachowań. W sposób elementarny wyraża rolę, jaką chcemy spełniać w swoim otoczeniu. Główną wartością WSUS są jej kadry i programy dydaktyczne gwarantujące odpowiednią jakość kształcenia. „Wiedza i umiejętności”, to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych. Oznacza przekazywanie rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem, związanej z realnymi umiejętnościami, a także odpowiadającej na aktualne zapotrzebowanie społeczne. WSUS przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów i artystów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami użyteczności publicznej w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Uczelnia kształcąc studentów realizuje plany studiów uwzględniające wymagane standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, za cel nadrzędny stawiając sobie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elitarność kształcenia.
Studia podyplomowe

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
tel.:(61) 886-28-01
e-mail:wsus@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekoznawstwo                         checked  
Mediacje i Negocjacje                         checked  
Menadżer Kultury                         checked  
Zarządzanie Bibliotekami                         checked  
Zarządzanie Jakością                         checked  
Zarządzanie Nieruchomościami                         checked  
Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych                         checked  

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekoznawstwo, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1100 PLN

Mediacje i Negocjacje, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Menadżer Kultury, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Zarządzanie Bibliotekami, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1500 PLN

Zarządzanie Jakością, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Zarządzanie Nieruchomościami, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych, podyplomowe,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2000 PLN

Wydział Artystyczny

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
tel.:(61) 886-28-01
e-mail:wsus@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Architektura wnętrz checked checked                        
Malarstwo checked checked                        
Wzornictwo checked checked         checked checked            

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Architektura wnętrz, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Projektowanie wnętrz polski nie 3780 PLN

 

Architektura wnętrz, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Projektowanie wnętrz polski nie 3180 PLN

 

Malarstwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
grafika użytkowa polski nie 3780 PLN
malarstwo sztalugowe polski nie 3780 PLN
tkanina artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna) polski nie 3780 PLN
witraż polski nie 3780 PLN

 

Malarstwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
grafika użytkowa polski nie 3180 PLN
malarstwo sztalugowe polski nie 3180 PLN
tkanina artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna) polski nie 3180 PLN
witraż polski nie 3180 PLN

 

Wzornictwo, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
grafika użytkowa polski nie 3780 PLN
projektowanie biżuterii polski nie 3780 PLN
projektowanie produktu polski nie 3780 PLN
projektowanie ubioru polski nie 3780 PLN
tkanina artystyczna polski nie 3780 PLN
witraż polski nie 3780 PLN

 

Wzornictwo, stacjonarne - dzienne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
grafika użytkowa polski nie 3780 PLN
projektowanie biżuterii polski nie 3780 PLN
projektowanie produktu polski nie 3780 PLN
projektowanie ubioru polski nie 3780 PLN
projektowanie wnętrz polski nie 3780 PLN
tkanina artystyczna polski nie 3780 PLN
witraż polski nie 3780 PLN

 

Wzornictwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
grafika użytkowa polski nie 3180 PLN
projektowanie biżuterii polski nie 3180 PLN
projektowanie produktu polski nie 3180 PLN
projektowanie ubioru polski nie 3180 PLN
tkanina artystyczna polski nie 3180 PLN
witraż polski nie 3180 PLN

 

Wzornictwo, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
grafika użytkowa polski nie 3180 PLN
projektowanie biżuterii polski nie 3180 PLN
projektowanie produktu polski nie 3180 PLN
projektowanie ubioru polski nie 3180 PLN
projektowanie wnętrz polski nie 3180 PLN
tkanina artystyczna polski nie 3180 PLN
witraż polski nie 3180 PLN

 

Wydział Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
tel.:(61) 886-28-01
e-mail:wsus@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna checked checked         checked checked            
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   checked                        
Ochrona Prawna Dóbr Kultury   checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Agent medialny polski nie 2000 PLN
Dziennikarstwo polski nie 2000 PLN
Komunikacja społeczna polski nie 2000 PLN

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne - dzienne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 2100 PLN

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Komunikacja społeczna polski nie 1850 PLN

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne - zaoczne, II stopnia,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1950 PLN

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Ochrona Prawna Dóbr Kultury, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Wydział Prawa

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
tel.:(61) 886-28-01
e-mail:wsus@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Prawo                   checked checked      

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Prawo, stacjonarne - dzienne, jednolite magisterskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1900 PLN

Prawo, niestacjonarne - zaoczne, jednolite magisterskie,
polski język wykładowy,
kierunek nie jest zamawiany,
opłata semestralna wynosi 1800 PLN

Wydział Zarządzania i marketingu

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
tel.:(61) 886-28-01
e-mail:wsus@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/

Kierunek I st. LIC. I st. INŻ. II st. MGR MGR PD MBA
D Z W D Z W D Z W D Z W
Zarządzanie checked checked                        

typ: LIC. - licencjackie, INŻ. - inżynierskie, MGR - magisterskie; system: D - dzienne, Z - zaoczne, W - wieczorowe, PD - podyplomowe, MBA - master of business administration

Zarządzanie, stacjonarne - dzienne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Negocjacje w zarządzaniu polski nie 1900 PLN
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym polski nie 1900 PLN
Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem polski nie 1900 PLN
Zarządzanie Promocją i w Public relations polski nie 1900 PLN
Zarządzanie Usługami polski nie 1900 PLN
Zarządzanie w kulturze polski nie 1900 PLN
Zarządzanie w mediach polski nie 1900 PLN

 

Zarządzanie, niestacjonarne - zaoczne, I stopnia-licencjackie,

Specjalność język wykładowy specjalność zamawiana opłata semestralna
Negocjacje w zarządzaniu polski nie 1800 PLN
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym polski nie 1800 PLN
Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem polski nie 1800 PLN
Zarządzanie Promocją i w Public relations polski nie 1800 PLN
Zarządzanie Usługami polski nie 1800 PLN
Zarządzanie w kulturze polski nie 1800 PLN
Zarządzanie w mediach polski nie 1800 PLN

 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Biuro rekrutacji:
60-734 Poznań, ul. Głogowska 26
tel. (61) 886-28-31
email: rekrutacja@wsus.poznan.pl
http://www.wsus.pl/index.php/uczelnia/1,1,4,17

 
Szukanie zaawansowane
Na uczelni

Na uczelni

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre...

2014-06-13 14:04:22

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Najwięksi pracodawcy w Regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz...

2013-11-07 18:32:45

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Po raz dwunasty padły z ust Rektora Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie słynne i znaczące słowa: „Vivat Academia, Vivat...

2013-10-02 10:09:29

Collegium Civitas 21 września w Collegium Civitas w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na studia. Dla uczestników...

2013-09-17 11:10:48
 
 
 

portalmaturzysty.pl - Twój przewodnik do wyższej edukacji
Projekt "Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Your ECTS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Copyright © Your ECTS 1999 – 2012